A A+ A++

Władze Dziekańskie Wydziału Architektury

Dziekan dr hab. inż. arch. Klaudiusz Fross, prof. PŚ

Prodziekan ds. Kształcenia dr hab. inż. arch. M. Sitek, prof. PŚ

Prodz. ds. Infra. i Org. dr hab. inż. arch. Katarzyna Ujma-Wąsowicz, prof. PŚ

Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju dr Krzysztof Groń

Rada Dyscypliny Architektura i Urbanistyka:

- Dr hab. inż. arch. Krzysztof Rostański, prof. PŚ  - Przewodniczący Rady

- Dr hab. inż. arch. Alina Pancewicz, prof. PŚ - Zastępca Przewodniczącego Rady

- Prof. dr hab. inż. arch. Jan Rabiej

- Prof. dr hab. inż. arch. Magdalena Żmudzińska-Nowak

- Dr hab. inż. arch. Zbyszko Bujniewicz, prof. PŚ

- Dr hab. inż. arch. Klaudiusz Fross, prof. PŚ

- Dr hab. inż. arch. Krzysztof Kafka, prof. PŚ

- Dr hab. inż. arch. Beata Komar, prof. PŚ

- Dr hab. inż. arch. Beata Majerska-Pałubicka, prof. PŚ

- Dr hab. inż. arch. Anna Szewczenko, prof. PŚ

- Dr hab. inż. arch. Dorota Winnicka-Jasłowska, prof. PŚ

- Dr hab. inż. arch. Krzysztof Zalewski, prof. PŚ

Rada Dziekańska:

- Dr hab. inż. arch. Klaudiusz Fross, prof. PŚ - Dziekan

- Dr hab. inż. arch. Michał Sitek, prof. PŚ - Prodziekan ds. Kształcenia

- Dr hab. inż. arch. Katarzyna Ujma-Wąsowicz, prof. PŚ - Prodziekan ds. Infrastruktury i Organizacji

- Dr Krzysztof Groń - Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju

- Dr hab. inż. arch. Alina Pancewicz, prof. PŚ - Kierownik Katedry RAr1

- Prof. dr hab. inż. arch. Magdalena Żmudzińska-Nowak - Kierownik Katedry RAr3

- Dr hab. inż. arch. Beata Majerska-Pałubicka, prof. PŚ - Kierownik Katedry RAr2

- Dr hab. inż. arch. Natalia Bąba-Ciosek, prof. PŚ - Kierownik Katedry RAr4

- Mgr inż. arch. Magdalena Wałek – Przedstawiciel doktorantów

- Alicja Rabsztyn– Przedstawiciel Rady Samorządu Studenckiego

Przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego:

- Mgr inż. Mariusz Czyszek, prezydent Śląskiej Izby Budownictwa, ML-BUD sc. Gliwice

- Mgr inż. Marcin Stokłosa, Prezes Zarządu Zakładu Inżynierii Miejskiej sp. z o.o. w Mikołowie

Przedstawiciele Związków Zawodowych z głosem doradczym:

- Dr inż. arch. Jerzy Wojewódka, prof. PŚ

- Mgr inż. arch. Wojciech Słodowy

KOMISJE WYDZIAŁU ARCHITEKTURY
powołane na kadencję 2019-2020

Komisja ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (SZJK)

Przewodnicząca Komisji: dr hab. inż. arch. Anna Szewczenko, prof. PŚ,
(Pełnomocnik Dziekana ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia)

Członkowie:
- Dr inż. arch. Marek Janik,
- Dr inż. arch. Elżbieta Rdzawska-Augustin,
- Dr inż. arch. Katarzyna Rosłon,
- Dr inż. arch. Jonna Sedyńska,
oraz przedstawiciele studentów  (wybieranych na jeden rok akademicki):
- Jadwiga Małecka (A),
- Paulina Odlanicka-Poczobutt (AW).

Wydziałowi Audytorzy SZJK:
- Dr hab. inż. arch. Zbyszko Bujniewicz, prof. PŚ.
- Dr hab. inż. arch. Krzysztof Kafka, prof. PŚ,
- Dr hab. inż. arch. Beata Komar, prof. PŚ,
- Dr hab. inż. arch. Krzysztof Gerlic,
- Dr inż. arch. Justyna Swoszowska.


PEŁNOMOCNICY DZIEKANA na kadencję 2020 - 2024

Pełnomocnik Dziekana ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
- Dr hab. inż. arch. Anna Szewczenko, prof. PŚ

Pełnomocnicy Dziekana ds. Wymiany Międzyuczelnianej Studentów i Realizacji Programu LLP/ERASMUS
- Dr inż. arch. Joanna Serdyńska (na kierunku Architektura)
- Dr hab. inż. arch. Beata Komar, prof. PŚ (na kierunku Architektura Wnętrz)

Pełnomocnik Dziekana ds. Mobilności Kadry Naukowo-Dydaktycznej
- Prof. dr hab. inż. arch. Magdalena Żmudzińska-Nowak

Pełnomocnik Dziekana ds. Konkursów Studenckich i Warsztatów
- Dr inż. arch. Jerzy Wojewódka, prof. PŚ

Pełnomocnik Dziekana ds. Studentów Niepełnosprawnych
- Dr hab. inż. arch. Beata Kucharczyk-Brus, prof. PŚ

Pełnomocnik Dziekana ds. Rekrutacji
- Dr hab. inż. arch. Beata Kucharczyk-Brus, prof. PŚ

Pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy z Liceami Politechniki  Śląskiej
- Dr inż. arch. Iwona Benek

Pełnomocnik Dziekana ds. Sprawozdawczości i Efektów Działalności Naukowej Wydziału Architektury
- Dr inż. arch. Rafał Radziewicz-Winnicki

Pełnomocnik Dziekana ds. Kontroli Zarządczej
- Dr inż. arch. Dariusz Masły

Pełnomocnik Dziekana ds. IT i Obciążeń Dydaktycznych
- Dr hab. inż. arch. Michał Sitek, prof. PŚ

Pełnomocnik Dziekana ds. Zdalnej Edukacji i Platformy Zdalnej Edukacji (PZE)
- Dr hab. inż. arch. Krzysztof Gerlic

Pełnomocnik ds. Promocji i Popularyzacji Nauki
- Dr hab. inż. arch. Tomasz Bradecki, prof. PŚ

Inne stanowiska:
Koordynator Wydziałowy ds. Systemu POLON
- Dr hab. inż. arch. Tomasz Bradecki, prof. PŚ

Koordynator Programu POWER P4S
- Dr inż. arch. Anna Sulimowska

Pełnomocnik ds. BHP i Ochrony Środowiska
- Dr inż. arch. Daniel Płocica

Redaktor Działu Architektura czasopisma ACEE
- Dr hab. inż. arch. Alina Pancewicz, prof. PŚ

Redaktorzy Pomocniczy Działu Architektura czasopisma ACEE
- Dr inż. arch. Joanna Biedrońska
- Dr inż. arch. Anna Gumińska

Opiekunowie Praktyk Studenckich
- Dr inż. arch. Joanna Biedrońska (na kierunku Architektura)
- Dr inż. arch. Magdalena Krause (na kierunku Architektura)
- Dr inż. arch. Elżbieta Błeszyńska (na kierunku Architektura Wnętrz)

Lokalny Pełnomocnik Ochrony Danych Osobowych
- Dr hab. inż. arch. Michał Sitek, prof. PŚ

Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie sztuk plastycznych i rzemiosł artystycznych
- Dr Krzysztof Groń

Lokalny Administrator Systemów Informatycznych (LASI)
- mgr inż. Mirosław Rogula

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie