A A+ A++

KURS PRZYGOTOWAWCZY NA STUDIA NA KIERUNEK ARCHITEKTURA

Kurs przygotowawczy dla kandydatów na studia realizowany w roku akademickim 2021/2022 stanowi dwudziestą szóstą edycję tego programu przygotowań do egzaminu wstępnego. 

Kurs przygotowawczy zwany dalej Kursem organizuje i prowadzi Dziekanat Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Zajęcia dydaktyczne w ramach Kursu prowadzone są w pomieszczeniach Wydziału przez architektów z doświadczeniem naukowym i dydaktycznym. Kurs przeznaczony jest dla osób zamierzających studiować architekturę. Uczestnictwo w Kursie jest odpłatne. Celem i zadaniem Kursu jest właściwe i wszechstronne przygotowanie kandydatów do studiów architektonicznych, odpowiadające m.in. wymaganiom egzaminu wstępnego (sprawdzianu z uzdolnień architektonicznych). 

Opiekę nad kursem sprawuje pełnomocnik Dziekana Wydziału dr hab. inż. arch. Krzysztof Rostański, prof. PŚ.  

Obsługą administracyjną kursu zajmuje się inż. Beata Janiga, tel. 505 853 187, e-mail: beata.janiga@polsl.pl

Kurs będzie trwał od października tego roku do czerwca następnego roku.
Zajęcia odbywają się w soboty w godzinach 10.00-13.00.
Opłata za uczestnictwo w kursie wynosi: 2100zł
Zapisy na kurs możliwe na zebraniu organizacyjnym. 

Zgodnie z obowiązującymi w chwili obecnej regulacjami zajęcia ćwiczeniowe w semestrze jesiennym będą odbywać się w budynku Wydziału Architektury. Konieczne będzie zapewnienie warunków bezpieczeństwa przeciw pandemii z użyciem maseczek lub przyłbic.

ZEBRANIE  ORGANIZACYJNE  KURSU  PRZYGOTOWAWCZEGO
na kierunek ARCHITEKTURA

odbędzie się  02 PAŹDZIERNIKA 2021 r. godz. 10.00
na Wydziale Architektury, ul. Akademicka 7.
Na spotkaniu będzie można zapisać się na kurs.

OTWARTE STUDIUM RYSUNKU I MALARSTWA dla dzieci i młodzieży, która chciałaby odkryć i rozwijać swoje zdolności plastyczne.

http://aw-kursy.polsl.pl/indexx.html 

Kurs przygotowawczy dla kandydatów na studia na kierunku Architektura Wnętrz

Kurs przygotowawczy dla kandydatów na studia na kierunku Architektura Wnętrz realizowany w roku akademickim 2021/2022

Kurs stanowi czternastą edycję tego programu przygotowań do egzaminu wstępnego. Zajęcia prowadzone w ramach Kursu obejmują zasadniczo dwa kierunki przygotowań. Dotyczą one zadań rysunkowo – malarskich, które mają wykształcić u kandydatów umiejętność obserwacji i komponowania na płaszczyźnie oraz wyczucia właściwych proporcji i skali, jak również ćwiczeń projektowych odwołujących się do działań w obrębie szeroko rozumianej problematyki przestrzeni zamkniętej. Całościowo opracowany cykl zajęć ma na celu przygotowanie kandydatów do dwuetapowego egzaminu z predyspozycji plastycznych, w tym również do skompletowania teczki z pracami. Zajęcia prowadzone są w pomieszczeniach Wydziału Architektury przez doświadczonych pracowników wydziału o wysokich kwalifikacjach zawodowych i pedagogicznych.

Zapraszamy na stronę internetową kursu http://aw-kursy.polsl.pl/

Opiekę nad kursem sprawuje dr inż. arch. Joanna Zabawa-Krzypkowska.

Obsługą administracyjną kursu zajmuje się mgr inż. Alina Soroka-Kalnik,

Czas trwania kursu: od października 2021 roku do czerwca kolejnego roku.
Zajęcia odbywają się w soboty w godzinach 10.00-13.00
Opłata za uczestnictwo w kursie wynosi:

  • semestr I – 1050 zł
  • semestr II – 1050 zł

ZEBRANIE ORGANIZACYJNE KURSU PRZYGOTOWAWCZEGO
na kierunek ARCHITEKTURA WNĘTRZ ODBĘDZIE SIĘ 02 PAŹDZIERNIKA 2021 r. godz. 10:00 na Wydziale Architektury, ul. Akademicka 7 (II piętro)

Na spotkaniu będzie można zapisać się na kurs

 

Zgodnie z obowiązującymi w chwili obecnej regulacjami zajęcia ćwiczeniowe w semestrze jesiennym będą odbywać się w budynku Wydziału Architektury. Konieczne będzie zapewnienie warunków bezpieczeństwa przeciw pandemii z użyciem maseczek lub przyłbic.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie