A A+ A++

KURS PRZYGOTOWAWCZY NA STUDIA KIERUNEK ARCHITEKTURA

Kurs przygotowawczy dla kandydatów na studia realizowany w roku akademickim 2024/2025 stanowi dwudziestą dziewiątą edycję tego programu przygotowań do egzaminu wstępnego. 

Zajęcia dydaktyczne w ramach Kursu prowadzone są w pomieszczeniach Wydziału przez architektów z doświadczeniem naukowym i dydaktycznym. Kurs przeznaczony jest dla osób zamierzających studiować architekturę. Celem i zadaniem Kursu jest właściwe i wszechstronne przygotowanie kandydatów do studiów architektonicznych, odpowiadające m.in. wymaganiom egzaminu wstępnego (sprawdzianu z uzdolnień architektonicznych). 

Opiekę nad kursem sprawuje dr hab. inż. arch. Krzysztof Rostański, prof. PŚ.  

Obsługą administracyjną kursu zajmuje się inż. Beata Janiga, tel. 505 853 187, e-mail: beata.janiga@polsl.pl

Kurs będzie trwał od października 2024 do czerwca 2025.
Zajęcia odbywają się w wybrane soboty w godzinach 10.00-13.00.
Opłata za uczestnictwo w kursie wynosi: 3200zł.

ZEBRANIE  ORGANIZACYJNE  KURSU  PRZYGOTOWAWCZEGO

na kierunek ARCHITEKTURA

odbędzie się: data zostanie podana w terminie późniejszym

na Wydziale Architektury, ul. Akademicka 7.
Na spotkaniu będzie można zapisać się na kurs.

 

Kurs przygotowawczy dla kandydatów na studia na kierunku Architektura Wnętrz

Kurs przygotowawczy dla kandydatów na studia na kierunku Architektura Wnętrz realizowany w roku akademickim 2023/2024


Kurs stanowi piętnastą edycję tego programu przygotowań do egzaminu wstępnego. Zajęcia prowadzone w ramach Kursu obejmują zasadniczo dwa kierunki przygotowań. Dotyczą one zadań rysunkowo – malarskich, które mają wykształcić u kandydatów umiejętność obserwacji i komponowania na płaszczyźnie oraz wyczucia właściwych proporcji i skali, jak również ćwiczeń projektowych odwołujących się do działań
w obrębie szeroko rozumianej problematyki przestrzeni zamkniętej. Całościowo opracowany cykl zajęć ma na celu przygotowanie kandydatów do dwuetapowego egzaminu z predyspozycji plastycznych, w tym również do skompletowania teczki z pracami. Zajęcia prowadzone są w pomieszczeniach Wydziału Architektury przez doświadczonych pracowników wydziału o wysokich kwalifikacjach zawodowych i pedagogicznych.

Zapraszamy na stronę internetową kursu http://aw-kursy.polsl.pl/


Opiekę nad kursem sprawuje dr inż. arch. Joanna Zabawa-Krzypkowska.

Obsługą administracyjną kursu zajmuje się mgr inż. Alina Soroka-Kaln

tel.: 668142675, alina.soroka-kalnik@polsl.pl

Czas trwania kursu: od października 2023 roku do czerwca kolejnego roku.
Zajęcia odbywają się w soboty w godzinach 10.00-13.00
Opłata za uczestnictwo w kursie wynosi:
semestr I – 1200 zł
semestr II – 1200 zł

ZEBRANIE ORGANIZACYJNE KURSU PRZYGOTOWAWCZEGO
na kierunek ARCHITEKTURA WNĘTRZ  ODBĘDZIE SIĘ   
 30 WRZEŚNIA 2023 r. godz. 10:00 
na Wydziale Architektury, ul. Akademicka 7 (sala 206)
na spotkaniu będzie można zapisać się na kurs

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie