A A+ A++

ANKIETYZACJA NA WYDZIALE ARCHITEKTURYZapraszamy wszystkich studentów kierunku  Architektura oraz Architektura Wnętrz, studiów stacjonarnych I i II stopnia oraz niestacjonarnych II stopnia do wzięcia udziału w ankiecie dotyczącej przeprowadzenia okresowej oceny pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich oraz oceny pracy dziekanatu.

Ankieta dotyczy semestru letniego roku akademickiego 2017/2018.

Na studiach I stopnia ocenie podlegają zajęcia z semestru: 2, 4, 6.
Na studiach II stopnia ocenie podlegają zajęcia z semestru: 2, 4 (dla AW)

Termin przeprowadzenia ankiety 18 październik – 31 pażdziernika 2018 r.

Tryb ankietowania:
Ankietę wypełnić można z dowolnego komputera, logując się na stronie ankietyzacji
Student wybiera właściwą dla danego Wydziału i kierunku studiów ankietę i loguje się przez SOTS za pośrednictwem indywidualnego kodu odczytanego z żetonu.  Żetony są generowane automatycznie i są losowane przez studentów u starostów danego roku. Logowanie jest w pełni bezpieczne i anonimowe, tzn. że nawet administrator ankiety nie może zidentyfikować osoby, która wypełniła ankietę. Informacja o tym jaki kod dostał student nie jest zapisywana.

Ankietę można wypełnić ze swojego komputera lub z komputerów wydziałowych na 6 piętrze codziennie w godzinach od 8.00-10.00.

W razie pytań bądź wątpliwości proszę kontaktować się z Przewodniczącą Samorządu Studenckiego WA Panią  Julią Giżewską lub z Prodziekanem ds. Studenckich.

Ankietyzacja jest prowadzona zgodnie z Zarządzeniem Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 września 2013 roku nr 78/12/13

Z pozdrowieniami
Dr hab. inż.arch. Dorota Winnicka-Jasłowska - Prodziekan ds. Studenckich 
 


Na Wydziale Architektury, zgodnie z Zarządzeniem Nr 87/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 września 2013 roku, w każdym semestrze przeprowadzane jest badanie ankietowe służące okresowej ocenie pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich.

W badaniu mogą brać udział wszyscy studenci Wydziału Architektury. Udział w badaniach jest dowolny i całkowicie anonimowy. Badanie zawsze dotyczy poprzedniego semestru.

DANE ZBIORCZE Z BADAŃ ANKIETOWYCH PRZEPROWADZONYCH WŚRÓD STUDENTÓW DOTYCZĄCYCH OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE, pobierz .pdf (dokument nieaktualny z ankietyzacji z roku 2014/15)
Według ZARZĄDZENIA Nr 87/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 września 2013 roku w sprawie przeprowadzania badań ankietowych wśród studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych oraz absolwentów Politechniki Śląskiej, wyniki badania uważa się za miarodajne, gdy w badaniu wzięło udział co najmniej 20% (ale nie mniej niż 5 osób) ogólnej liczby studentów uczestniczących w zajęciach.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie