7 listopada 2018
Politechnika Śląska otrzyma finansowanie z NAWA PROM - Miedzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej!

Projekt Politechniki Śląskiej, którego kierownikiem jest dr hab. inż. Krzysztof Pikoń, prof. PŚ z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, został nagrodzony w ramach konkursu NAWA PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej.
 
Celem Programu PROM, realizowanego w Politechnice Śląskiej jest doskonalenie kompetencji doktorantów i kadry akademickiej w zakresie Gospodarki obiegu zamkniętego, poprzez międzynarodową wymianę stypendialną. Otrzymane finansowanie umożliwi uczestnictwo doktorantów i kadry akademickiej z Politechniki Śląskiej oraz zagranicznych ośrodków naukowych w krótkich formach kształcenia o międzynarodowym charakterze.
 
Listę zakwalifikowanych di finansowania uczelni można znaleźć

tutaj.

 

 

Projekt PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej" jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej, nr umowy POWR.03.03.00-00-PN13/18.

 

Wiadomość utworzona: 6 listopada 2018 15:01, autor: Anna Rużeńska
Ostatnia modyfikacja: 7 listopada 2018 08:13, wykonana przez: Anna Rużeńska
 
Admin Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Centrum Zarządzania Projektami