STYPENDIA SPORTOWE 2015/16

Osiągnięcia sportowe podane we wniosku należy skonsultować z trenerem sekcji odpowiedniej dyscypliny sportowej.  Trener potwierdza poprawność danych własnoręcznym podpisem.

W następnej kolejności wniosek należy złożyć w sekretariacie Ośrodka Sportu Politechniki Śląskiej, ul. Kaszubska 28 (Nowa Hala) celem potwierdzenia przez Dyrektora.

Ostatecznie poprawnie wypełnione i potwierdzone Wnioski każdy student składa osobiście  w Dziekanacie odpowiedniego Wydziału.

Wzory wniosków o stypendium sportowe do pobrania poniżej.

 

 

 

wniosek_stypendium rektora_studenci       

 

Wniosek o przyznanie stypendium rektora tego samego roku akademickiego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Dla studentów - Wnioski stypendialne