A A+ A++
photo Prof. dr inż. Andrzej Ajdukiewicz, dr h.c.
Autor: Jacek Staszkiewicz Publikacja: 17.12.2021 Aktualizacja: 10.01.2022

Zmarł prof. dr inż. Andrzej Ajdukiewicz

Z żalem zawiadamiamy, że 17 grudnia 2021 roku zmarł

Prof. dr inż. Andrzej AJDUKIEWICZ, dr h.c.

Urodził się 9 maja 1939 r. w Chorzowie.

Studia wyższe ukończył w 1961 roku na Wydziale Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Działalność naukową i dydaktyczną rozpoczął w r.1961 w Politechnice Śląskiej, w Katedrze Budownictwa Żelbetowego kierowanej przez Prof. Stefana Kaufmana. w roku 1968 obronił na macierzystej uczelni pracę doktorską. Pracował kolejno na stanowiskach asystenta, starszego asystenta, adiunkta, docenta; od roku 1989 był profesorem nadzwyczajnym, a od 1998 był profesorem zwyczajnym w Politechnice Śląskiej. Był Prodziekanem (1976-77) i Dziekanem (1977-79) Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej, Kierownikiem Zakładu Konstrukcji Betonowych Sprężonych (1974-82) i Zakładu Konstrukcji Żelbetowych (1988-94) w Instytucie Konstrukcji Budowlanych, w latach 1994-2009 był Kierownikiem Katedry Inżynierii Budowlanej na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej.

W latach 1982-85 przebywał na emigracji i pracował jako Visiting Senior Lecturer w University of Ife w Nigerii, a w okresie 1991-96 był Kierownikiem Katedry Budownictwa Betonowego i profesorem zwyczajnym w Politechnice Łódzkiej.

Prof. dr inż. Andrzej AJDUKIEWICZ był również niekwestionowanym ekspertem i autorytetem w dziedzinie konstrukcji betonowych i sprężonych.

W kraju prof. dr inż. Andrzej AJDUKIEWICZ pełnił m.in. następujące funkcje organizacyjne:

 • członek Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN (1993),
 • przewodniczący Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa (1993),
 • członek Komisji Badań Stosowanych KBN w kadencjach 1994-1997 i 1997-2000,
 • członek Centralnej Komisji ds. Tytułu i Stopni Naukowych (2000-2003),
 • członek Rad Naukowych, w tym Instytutu Techniki Budowlanej (1997-2000, 2000-03),
 • członek Sekcji Konstrukcji Betonowych KILiW PAN od 1987 i przewodniczący tej Sekcji (2003-2009),
 • członek Komisji Ochrony Powierzchni przy Wyższym Urzędzie Górniczym (1994-2009),
 • członek Komitetu Technicznego PKN Nr 213 "Konstrukcje betonowe i zespolone" (1994),
 • członek komitetów naukowych ponad 50 konferencji w kraju.

Za granicą prof. dr inż. Andrzej AJDUKIEWICZ pełnił m.in. takie funkcje organizacyjne jak:

 • ekspert Komisji Europejskiej w Brukseli (1992, 1994, 1997, 2000, 2001, 2002) zapraszany do oceny projektów w kolejnych programach badawczych,
 • przewodniczący Polskiej Grupy Narodowej fib - Międzynarodowej Federacji Konstrukcji Betonowych (1998-2016) i członek Working Commission 3 w fib,
 • członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Mostów i Konstrukcji Inżynierskich (IABSE) i członek Komisji 3 .IABSE (1999-2008),
 • współorganizator Sympozjum IABSE Berlin'98, 5. Sympozjum Doktorantów Budownictwa '2004 w Delft, 6. Sympozjum Doktorantów Budownictwa '2006 w Zurichu, 7. Sympozjum Doktorantów Budownictwa '2008 w Stuttgarcie oraz 8. Sympozjum Doktorantów w Lyngvej (Dania) '2010,
 • członek komitetów naukowych lub doradczych ponad 20 konferencji, m.in. w Norwegii, USA, Niemczech, Czechach, Chorwacji, Australii, Meksyku, W. Brytanii, Szwecji, na Węgrzech oraz Kongresu fib w Waszyngtonie, 2010,
 • członek American Concrete Institute-ACI (od 1999).

Opublikował jako autor lub współautor łącznie ponad 400 prac - monografii, podręczników akademickich i skryptów, artykułów krajowych i zagranicznych, publikowanych referatów na krajowych i zagranicznych konferencjach. M.in. dwie książki jego współautorstwa ukazały się za granicą, a także publikował artykuły w USA - Journal of American Concrete Institute, w Szwajcarii - Structural Engineering International, w Wielkiej Brytanii - Cement & Concrete Composites, w Niemczech - Beton & Stahlbetonbau, w Japonii - Advanced Concrete Technology. Wygłosił ponad 70 referatów za granicą na kongresach i konferencjach, na 5 kontynentach.

Rozwinął na skalę krajową i międzynarodową tematykę naukową i badawczą w zakresie:

 • problemów przebicia płyt żelbetowych, których był prekursorem w kraju,
 • żelbetowych i sprężonych szkieletów prefabrykowanych dużej rozpiętości,
 • konstrukcji płytowo-słupowych i kasetonowo-słupowych,
 • wybranych problemów konstrukcji sprężonych i zespolonych,
 • badań i zastosowań betonów wysokowartościowych,
 • podwyższania trwałości konstrukcji żelbetowych za pomocą modyfikacji powierzchniowej betonu,
 • badań nad recyklingiem betonu i zastosowaniem kruszyw wtórnych w konstrukcjach.

Kierował 5. zakończonymi projektami badawczymi KBN i MNiSW. Był uprawnionym projektantem (od 1971) i państwowym rzeczoznawcą budowlanym. Zaprojektował i nadzorował realizacje kilkunastu nowatorskich obiektów, w tym m.in. dużych domów towarowych.

Został odznaczony między innymi Złotym Krzyżem Zasługi (1979), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1990), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2001). Uzyskał 7 nagród Ministra Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Techniki (Edukacji i Sportu) za prace naukowe oraz 6 nagród Ministra Budownictwa i PMB (Ministra Infrastruktury). Był honorowym członkiem PZITB.

W roku 2011 Pan prof. dr inż. Andrzej AJDUKIEWICZ uzyskał godność Doktora Honoris Causa Politechniki Łódzkiej.

Był także honorowym profesorem Politechniki Śląskiej.

Udostępnij:fbtwitter

Aktualności

Pokaż wszystkie
photo

Spotkanie przedstawicieli Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa ze studentami Wydziału Budownictwa

Jacek Staszkiewicz
2022-05-19 14:36:58
2022-05-19 14:38:14
19.05.2022
photo

Godziny wolne od zajęć (19.05.2022)

Jacek Staszkiewicz
2022-05-17 09:44:48
2022-05-17 10:08:31
17.05.2022
photo

Stypendia dla Pracowników Wydziału Budownictwa

Jacek Staszkiewicz
2022-05-13 12:15:31
2022-05-21 13:16:31
13.05.2022
photo

Katedra Geotechniki i Dróg Politechniki Śląskiej oraz Oddział Śląski Polskiego Komitetu Geotechniki zaprasza na seminarium

Jacek Staszkiewicz
2022-05-12 09:29:41
2022-05-12 09:32:20
12.05.2022
1 z 49

Więcej aktualności

Wydarzenia

Pokaż wszystkie
18.05

Katedra Geotechniki i Dróg Politechniki Śląskiej oraz Oddział Śląski Polskiego Komitetu Geotechniki zaprasza na seminarium

11.05

Spotkanie przedstawicieli Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa ze studentami Wydziału Budownictwa

13.04

Seminarium naukowe w dniu 13 kwietnia 2022 roku

24.03

Wykład we współpracy z Uniwersytetem Auburn, Alabama, USA.

18.03

Ankietyzacja za RA2021/2022, semestr zimowy

28.02

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Wojcecha Osetka

27.01

Wykład we współpracy z Uniwersytetem Auburn, Alabama, USA.

13.01

Katedra Geotechniki i Dróg Politechniki Śląskiej oraz Oddział Śląski Polskiego Komitetu Geotechniki zaprasza na wykład

16.12

Katedra Geotechniki i Dróg Politechniki Śląskiej oraz Oddział Śląski Polskiego Komitetu Geotechniki zaprasza na wykład

23.11

Zapraszamy na seminarium prof. Eloi Figueiredo

18.11

Katedra Geotechniki i Dróg Politechniki Śląskiej oraz Oddział Śląski Polskiego Komitetu Geotechniki zaprasza na wykład

16.11

Wykład branżowy NDI

04.11

Wykład otwarty we współpracy z Uniwersytetem Auburn

04.11

Katedra Procesów Budowlanych i Fizyki Budowli zaprasza na otwarte seminarium naukowe

07.10

Katedra Procesów Budowlanych i Fizyki Budowli zaprasza na otwarte seminarium naukowe

06.10

Uroczysta Inauguracja roku 2021/2022

06.10

Godziny wolne od zajęć dydaktycznych (6.10)

02.07

Zebranie Komisji Inżynierii Budowlanej o/PAN Katowice

01.07

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Jacka Kołodzieja

25.06

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Mateusza Smolany

10.06

Webinary z firmą Opel Manufacturing Poland

07.06

Webinary z firmą Saint- Gobain

26.05

Zapraszamy na wykład z cyklu: Spotkania z Przemysłem

20.05

Wykład we współpracy z Uniwersytetem Auburn, USA

07.05

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Faustyna Rechy

23.04

Cykl wykładów dla studentów i doktorantów dotyczących tematyki ochrony klimatu i środowiska

21.04

Konferencja edukacyjna Edual

15.04

Wykład we współpracy z Uniwersytetem Auburn, Alabama, USA.

29.03

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Marcina Jasińskiego

22.03

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Kreczmar

10.03

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Arkadiusza Janica

04.03

Zapraszamy na wykład prof. Antona Schindlera z Uniwersytetu Auburn, Alabama, USA

01.03

Ankietyzacja za RA2020/2021, semestr zimowy

28.01

Zaproszenie na otwarte spotkanie wspólnoty Politechniki Śląskiej

27.01

Katedra Procesów Budowlanych i Fizyki Budowli zaprasza na seminarium naukowe

20.01

Spotkanie przedstawicieli Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa ze studentami Wydziału Budownictwa

19.01

Katedra Mechaniki i Mostów zaprasza na seminarium naukowe

19.01

The French Embassies in Austria, the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia organize the first edition of the online event "Your PhD in France"

16.12

Seminarium naukowe Katedry Geotechniki i Dróg

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie