A A+ A++
photo
Autor: Jacek Staszkiewicz Publikacja: 05.11.2021 Aktualizacja: 05.11.2021

Zarządzenie w sprawie procedury informowania o osobach mających kontakt z osobą zakażoną wirusem SARS-Cov-2

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) oraz art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.), w związku z koniecznością udzielania Państwowemu Inspektorowi Sanitarnemu informacji o osobach, które miały kontakt z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2, zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się poniższą Procedurę informowania o osobach mających kontakt z osobą zakażoną wirusem SARS- -CoV-2:

 1. kierownicy jednostek i komórek organizacyjnych, w których zgłoszono zachorowanie studenta, doktoranta, uczestnika studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia lub pracownika, niezwłocznie od powzięcia informacji o zakażeniu (nie później niż w ciągu kolejnych 3 godzin pracy jednostki/komórki organizacyjnej) sporządzają listę osób mających bliski kontakt z osobą zakażoną w ciągu 72 godzin przed rozpoznaniem (tzn. przebywających w bezpośredniej bliskości z osobą chorą, w odległości mniejszej niż 2 m przez ponad 15 minut, a także przebywających w tym samym pomieszczeniu co chory z COVID-19 przez co najmniej 15 minut lub mających bezpośredni kontakt fizyczny bez środków ochronnych z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2); którą w formie tabeli zgłoszenia (sporządzoną wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia i uzupełnioną w zakresie kolumn od A do C) przesyłają:
  1. w przypadku studentów, uczestników studiów doktoranckich oraz studiów podyplomowych – do Centrum Obsługi Studiów (na adres e-mail: RD1@polsl.pl),
  2. w przypadku doktorantów odbywających kształcenie w szkole doktorskiej – do Szkoły Doktorów (na adres e-mail: RJO15@polsl.pl),
  3. w przypadku pracowników – do Działu Zasobów Osobowych (na adres e-mail: RR5-1@polsl.pl),
  4. w przypadku uczestników innych form kształcenia – tabelę zgłoszenia uzupełnioną w zakresie kolumn od A do F do Inspektoratu BHP (na adres e-mail: RR3@polsl.pl),
 2. Centrum Obsługi Studiów, Szkoła Doktorów oraz Dział Zasobów Osobowych przesyłają (nie później niż w ciągu 3 godzin pracy jednostki/komórki organizacyjnej) tabelę zgłoszenia uzupełnioną w zakresie kolumn od D do F do Inspektoratu BHP (na adres e-mail: RR3@polsl.pl),
 3. Inspektorat BHP udziela wszelkich informacji w sprawach wątpliwych oraz przesyła niezwłocznie (nie później niż w ciągu 3 godzin pracy komórki organizacyjnej) informację do Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wypełniając formularz zgłoszeniowy w Systemie Ewidencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej (SEPIS).

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument - ( pobierz )

Udostępnij:fbtwitter

Aktualności

Pokaż wszystkie
photo

Webinarium 25.01.2022: Dwa oblicza jedna przyszłość betonu komórkowego i prefabrykacji betonowej

Jacek Staszkiewicz
2022-01-14 08:50:58
2022-01-14 13:19:24
14.01.2022
photo

Granty za publikacje

Jacek Staszkiewicz
2022-01-12 11:55:58
2022-01-12 13:09:26
12.01.2022
photo

Katedra Geotechniki i Dróg Politechniki Śląskiej oraz Oddział Śląski Polskiego Komitetu Geotechniki zaprasza na wykład

Jacek Staszkiewicz
2022-01-10 14:58:56
2022-01-12 12:57:33
10.01.2022
photo

Nagroda GDDKiA dla studenta PŚ

Jacek Staszkiewicz
2022-01-04 08:54:09
2022-01-04 08:54:39
04.01.2022
1 z 40

Więcej aktualności

Wydarzenia

Pokaż wszystkie
13.01

Katedra Geotechniki i Dróg Politechniki Śląskiej oraz Oddział Śląski Polskiego Komitetu Geotechniki zaprasza na wykład

16.12

Katedra Geotechniki i Dróg Politechniki Śląskiej oraz Oddział Śląski Polskiego Komitetu Geotechniki zaprasza na wykład

23.11

Zapraszamy na seminarium prof. Eloi Figueiredo

18.11

Katedra Geotechniki i Dróg Politechniki Śląskiej oraz Oddział Śląski Polskiego Komitetu Geotechniki zaprasza na wykład

16.11

Wykład branżowy NDI

04.11

Wykład otwarty we współpracy z Uniwersytetem Auburn

04.11

Katedra Procesów Budowlanych i Fizyki Budowli zaprasza na otwarte seminarium naukowe

07.10

Katedra Procesów Budowlanych i Fizyki Budowli zaprasza na otwarte seminarium naukowe

06.10

Uroczysta Inauguracja roku 2021/2022

06.10

Godziny wolne od zajęć dydaktycznych (6.10)

02.07

Zebranie Komisji Inżynierii Budowlanej o/PAN Katowice

01.07

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Jacka Kołodzieja

25.06

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Mateusza Smolany

10.06

Webinary z firmą Opel Manufacturing Poland

07.06

Webinary z firmą Saint- Gobain

26.05

Zapraszamy na wykład z cyklu: Spotkania z Przemysłem

20.05

Wykład we współpracy z Uniwersytetem Auburn, USA

07.05

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Faustyna Rechy

23.04

Cykl wykładów dla studentów i doktorantów dotyczących tematyki ochrony klimatu i środowiska

21.04

Konferencja edukacyjna Edual

15.04

Wykład we współpracy z Uniwersytetem Auburn, Alabama, USA.

29.03

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Marcina Jasińskiego

22.03

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Kreczmar

10.03

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Arkadiusza Janica

04.03

Zapraszamy na wykład prof. Antona Schindlera z Uniwersytetu Auburn, Alabama, USA

01.03

Ankietyzacja za RA2020/2021, semestr zimowy

28.01

Zaproszenie na otwarte spotkanie wspólnoty Politechniki Śląskiej

27.01

Katedra Procesów Budowlanych i Fizyki Budowli zaprasza na seminarium naukowe

20.01

Spotkanie przedstawicieli Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa ze studentami Wydziału Budownictwa

19.01

Katedra Mechaniki i Mostów zaprasza na seminarium naukowe

19.01

The French Embassies in Austria, the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia organize the first edition of the online event "Your PhD in France"

16.12

Seminarium naukowe Katedry Geotechniki i Dróg

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie