A A+ A++
photo
Autor: Jacek Staszkiewicz Publikacja: 09.04.2021 Aktualizacja: 14.04.2021

Zmarł prof. zw. dr hab. inż. Maciej GRYCZMAŃSKI

Prof. zw. dr hab. inż. Maciej GRYCZMAŃSKI
(11.02.1937 - 4.04.2021)

W Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego 4 kwietnia 2021 roku odszedł do Domu Ojca Profesor Maciej GRYCZMAŃSKI - wybitny Naukowiec, Nauczyciel, Kierownik Katedry, Dziekan Wydziału Budownictwa, Przyjaciel

Profesor Maciej Gryczmański w ciągu swojej pracy naukowo-badawczej łączył nieustannie swoją wiedzę z praktyką inżynierską. Nieprzerwanie współpracował z licznymi uniwersytetami w kraju i za granicą, jak również z wieloma przedsiębiorstwami i biurami projektowymi. Uczestniczył w wielu ważnych przedsięwzięciach inwestycyjnych na Śląsku. Zasłynął jako pionier w praktycznych zastosowaniach kolumn kamiennych wykonywanych techniką wymiany dynamicznej, jak również jako propagator metod wzmacniania słabego podłoża gruntowego pod wieloma obiektami kubaturowymi i liniowymi.

Środowisko naukowe zawsze postrzegało Profesora Gryczmańskiego jako osobę niezwykle życzliwą dla drugich, otwartą, ciepłą, przyjazną, z wielkim poczuciem humoru oraz wielkim dystansem do samego siebie. Profesor Maciej Gryczmański nigdy nie szczędził czasu i energii na rozmowy na tematy naukowe, zawodowe, ale również na to, aby udzielać dobrych, życiowych rad swoim przyjaciołom, znajomym i młodszym pracownikom nauki.

Wypromował m.in. 12 doktorów nauk technicznych, nieustannie interesował się rozwojem naukowym pracowników i doktorantów Katedry Geotechniki, a następnie Katedry Geotechniki i Dróg Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej. Pełnił funkcję Kierownika Katedry Geotechniki (1994-2006), jak również Dziekana Wydziału Budownictwa (1996-1999). Był Autorem bądź współautorem licznych prac badawczo-naukowych, inżynieryjno-technicznych, oraz ekspertyz i opracowań inżynierskich. W swoim dorobku posiada bardzo wiele recenzji rozpraw doktorskich, opinii wniosków o nadanie stopnia doktora habilitowanego lub tytułu naukowego.

Wspólnota akademicka Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej dziękuje Zmarłemu Profesorowi Maciejowi Gryczmańskiemu za Jego życie, pracę, za poświęcony nam czas, siły, energię, za dobre rady, a także za to, że był dla nas Najlepszym Nauczycielem i Przyjacielem.

Ostatnie pożegnanie Zmarłego Profesora Macieja Gryczmańskiego, z uwagi na pandemię koronawirusa, rozpocznie się we wtorek 13 kwietnia br. o godz. 12:00 przy głównej bramie Cmentarza Centralnego w Gliwicach.

 

KALENDARIUM Z ŻYCIA
PROFESORA MACIEJA GRYCZMAŃSKIEGO

11.02.1937

w Kazimierzu, niedaleko Sosnowca, urodził się Maciej Gryczmański

1943 - 1950

uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Kazimierzu

1950 - 1954

uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Sosnowcu

1954 - 1960

odbywał studia na Wydziale Budownictwa Ogólnego i Przemysłowego Politechniki Śląskiej w Gliwicach

30.09.1960

obronił pracę dyplomową pt.: "Most stalowy ramowy ze współdziałającą płytą żelbetową", opracowaną pod kierunkiem Prof. Eugeniusza Jamrozika

listopad 1960 - kwiecień 1964

pracował w Biurze Projektów Energetycznych "Energoprojekt" Gliwice jako starszy asystent projektanta i projektant

kwiecień 1964 - sierpień 1965

pracował na budowie jako starszy inspektor nadzoru w elektrowni "Blachownia w budowie" w Blachowni Śląskiej

wrzesień 1965

rozpoczął pracę w Katedrze Mechaniki Gruntów i Fundamentowania, którą kierował doc. dr hab. inż. Józef Śliwa

styczeń 1967 - grudzień 1972

pracował na pół etatu jako rzeczoznawca gruntowy w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Wiertniczo-Geologicznym w Tychach

24.10.1973

odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt.: "Analiza podłoża uwarstwionego metodą elementów skończonych", której promotorem był doc. dr hab. inż. Józef Śliwa

1.09.1974

przeniósł się do Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu, w której zorganizował i kierował Zakładem Geotechniki i Geodezji

1974 - 1985

pracował na stanowisku docenta kontraktowego w WSI w Opolu

1979

otrzymał nagrodę: Zasłużony dla Opolszczyzny

1980

otrzymał nagrodę Zarządu Głównego PZITB im. W. Żenczykowskiego

2.05.1984

odbyło się kolokwium habilitacyjne na Wydziale Hydrotechniki Politechniki Gdańskiej; tytuł pracy habilitacyjnej: "Reologiczny model o wzmocnieniu anizotropowym dla szkieletu gruntowego"

listopad 1984

uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych

1985 - 1990

pracował na stanowisku docenta w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Opolu

1986

otrzymał Złoty Krzyż Zasługi

styczeń1989

został właścicielem firmy Doradztwo i Projektowanie Geotechniczne "GEOKONSULTING"

1990 - 1992

pracował na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Opolu

październik 1992

przeniósł się na macierzysty Wydział, na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Konstrukcji Budowlanych

od 1994

przewodniczył przez kolejne cztery kadencje Sekcji Geotechniki przy KILiW PAN

październik 1994

pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Geotechniki, którą kierował do 31 sierpnia 2006 roku

1995

ukazało się "Wprowadzenie do opisu sprężysto-plastycznych modeli gruntów", wydane przez KILiW, IPPT w Warszawie

1996 - 1999

pełnił obowiązki Dziekana Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej

24.01.1997

z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymał tytuł profesora

1999

otrzymał nagrodę: Zasłużony dla Politechniki Śląskiej

1998, 1999,

2002, 2004

otrzymał nagrody Rektora indywidualne I i II stopnia za osiągnięcia naukowe, organizacyjne i rozwój kadry

2000 - 2006

pełnił funkcję wiceprezydenta Polskiego Komitetu Geotechniki

2001

otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej

1.04.2002

został profesorem zwyczajnym w Katedrze Geotechniki Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej

2003

został nagrodzony Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski V klasy

2006

prof. Maciej Gryczmański przeszedł na emeryturę, ale wciąż prowadził działalność naukową oraz ekspercką

4.04.2021

prof. Maciej Gryczmański odszedł do Domu Ojca

Przesłane kondolencje

PKG Gdańsk, Politechnika Gdańska, dr hab. inż. Lech Bałachowski, prof. PG, Politechnika Łódzka, PKG, prof. Hanna Suchnicka, prof. Zbigniew Młynarek, prof. Zygmunt Meyer i prof. Ryszard Coufal, Politechnika Warszawska, dr hab. inż. Tomasz Godlewski, prof. ITB, prof. Anna Siemińska-Lewandowska

Udostępnij:fbtwitter

Aktualności

Pokaż wszystkie
photo

Spotkanie przedstawicieli Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa ze studentami Wydziału Budownictwa

Jacek Staszkiewicz
2022-05-19 14:36:58
2022-05-19 14:38:14
19.05.2022
photo

Godziny wolne od zajęć (19.05.2022)

Jacek Staszkiewicz
2022-05-17 09:44:48
2022-05-17 10:08:31
17.05.2022
photo

Stypendia dla Pracowników Wydziału Budownictwa

Jacek Staszkiewicz
2022-05-13 12:15:31
2022-05-21 13:16:31
13.05.2022
photo

Katedra Geotechniki i Dróg Politechniki Śląskiej oraz Oddział Śląski Polskiego Komitetu Geotechniki zaprasza na seminarium

Jacek Staszkiewicz
2022-05-12 09:29:41
2022-05-12 09:32:20
12.05.2022
1 z 49

Więcej aktualności

Wydarzenia

Pokaż wszystkie
18.05

Katedra Geotechniki i Dróg Politechniki Śląskiej oraz Oddział Śląski Polskiego Komitetu Geotechniki zaprasza na seminarium

11.05

Spotkanie przedstawicieli Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa ze studentami Wydziału Budownictwa

13.04

Seminarium naukowe w dniu 13 kwietnia 2022 roku

24.03

Wykład we współpracy z Uniwersytetem Auburn, Alabama, USA.

18.03

Ankietyzacja za RA2021/2022, semestr zimowy

28.02

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Wojcecha Osetka

27.01

Wykład we współpracy z Uniwersytetem Auburn, Alabama, USA.

13.01

Katedra Geotechniki i Dróg Politechniki Śląskiej oraz Oddział Śląski Polskiego Komitetu Geotechniki zaprasza na wykład

16.12

Katedra Geotechniki i Dróg Politechniki Śląskiej oraz Oddział Śląski Polskiego Komitetu Geotechniki zaprasza na wykład

23.11

Zapraszamy na seminarium prof. Eloi Figueiredo

18.11

Katedra Geotechniki i Dróg Politechniki Śląskiej oraz Oddział Śląski Polskiego Komitetu Geotechniki zaprasza na wykład

16.11

Wykład branżowy NDI

04.11

Wykład otwarty we współpracy z Uniwersytetem Auburn

04.11

Katedra Procesów Budowlanych i Fizyki Budowli zaprasza na otwarte seminarium naukowe

07.10

Katedra Procesów Budowlanych i Fizyki Budowli zaprasza na otwarte seminarium naukowe

06.10

Uroczysta Inauguracja roku 2021/2022

06.10

Godziny wolne od zajęć dydaktycznych (6.10)

02.07

Zebranie Komisji Inżynierii Budowlanej o/PAN Katowice

01.07

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Jacka Kołodzieja

25.06

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Mateusza Smolany

10.06

Webinary z firmą Opel Manufacturing Poland

07.06

Webinary z firmą Saint- Gobain

26.05

Zapraszamy na wykład z cyklu: Spotkania z Przemysłem

20.05

Wykład we współpracy z Uniwersytetem Auburn, USA

07.05

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Faustyna Rechy

23.04

Cykl wykładów dla studentów i doktorantów dotyczących tematyki ochrony klimatu i środowiska

21.04

Konferencja edukacyjna Edual

15.04

Wykład we współpracy z Uniwersytetem Auburn, Alabama, USA.

29.03

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Marcina Jasińskiego

22.03

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Kreczmar

10.03

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Arkadiusza Janica

04.03

Zapraszamy na wykład prof. Antona Schindlera z Uniwersytetu Auburn, Alabama, USA

01.03

Ankietyzacja za RA2020/2021, semestr zimowy

28.01

Zaproszenie na otwarte spotkanie wspólnoty Politechniki Śląskiej

27.01

Katedra Procesów Budowlanych i Fizyki Budowli zaprasza na seminarium naukowe

20.01

Spotkanie przedstawicieli Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa ze studentami Wydziału Budownictwa

19.01

Katedra Mechaniki i Mostów zaprasza na seminarium naukowe

19.01

The French Embassies in Austria, the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia organize the first edition of the online event "Your PhD in France"

16.12

Seminarium naukowe Katedry Geotechniki i Dróg

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie