A A+ A++
photo
Autor: Karolina Petela Publikacja: 27.09.2022 Aktualizacja: 29.09.2022

Zmarł prof. Ryszard Wilk

W dniu 26 września br. zmarł po długiej i ciężkiej chorobie profesor Ryszard Kazimierz Wilk.

Pogrzeb odbędzie się w sobotę 1 października na Cmentarzu Centralnym w Gliwicach ok. godz. 12; początek w kaplicy cmentarnej. Wcześniej - o godz. 11 - odbędzie się msza święta w kościele pw. św. Gerarda przy ul. Wiejskiej. Po mszy należy samodzielnie przemieścić się do kaplicy cmentarnej. 

Prof. R.K. Wilk urodził się 4 marca 1946 roku w Prudniku. Studia na Wydziale Mechanicznym-Energetycznym Politechniki Śląskiej ukończył w roku 1970. Zaraz po studiach rozpoczął pracę na tym samym Wydziale w Instytucie Techniki Cieplnej. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w roku 1974 po trzechletnich studiach doktoranckich. Pracę habilitacyjną obronił na tym samym Wydziale w roku 1984, w roku 2001 zaś uzyskał tytuł profesora.

Prof. Wilk wniósł nieprzeciętny wkład w rozwój nauki, zwłaszcza dyscyplin związanych z inżynierią środowiska i energetyką. Wypromował ośmiu doktorów i ok. 60 dyplomantów. Był członkiem Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN, Komisji Energetyki PAN, Polskiego Instytutu Spalania, Fundacji Czystego Spalania oraz Komitetu Paliw i Energii Polskiej Akademii Umiejętności. Recenzował 12 prac doktorskich, 6 przewodów habilitacyjnych, 2 wnioski o tytuł naukowy oraz artykuły dla międzynarodowych czasopism naukowych. Był autorem czterech monografii.

Prof. Wilk aktywnie działał na polu organizacyjnym. W roku 1996 został wybrany na funkcję Dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, którą pełnił przez dwie kadencje. W latach 2002 – 2008 pełnił funkcję Prorektora d/s Dydaktyki w Politechnice Śląskiej. Jednocześnie w latach 2000 – 2008 cały czas kierował Zakładem Techniki Spalania i Silników Spalinowych w Instytucie Techniki Cieplnej.

Za swój dorobek naukowy w zakresie spalania i utylizacji paliw, za kształcenie kadry naukowej, w uznaniu znaczącego wkładu w rozwój i umocnienie pozycji Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki oraz Politechniki Śląskiej Prof. R.K. Wilk został uhonorowany: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem 60-lecia Politechniki Śląskiej, Nagrodą indywidualną II-go stopnia Ministra Edukacji, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Brązowym, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Nagrodą zespołową II-go stopnia za badania naukowe, Odznaką Zasłużony dla Politechniki Śląskiej oraz licznymi Nagrodami Rektora Politechniki Śląskiej.

W osobie Ryszarda Wilka społeczność Katedry Techniki Cieplnej traci wybitnego naukowca, wychowawcę kadry naukowej, aktywnego organizatora, ale przede wszystkim otwartego, życzliwego Człowieka i Kolegę.

Żegnaj Ryszardzie, pozostaniesz w naszej pamięci!

Udostępnij:fbtwitter

Aktualności

Pokaż wszystkie
photo

Harmonogram wyborów do Kolegium Elektorów z okręgu wyborczego RIE

Piotr Zarychta
2024-02-28 14:59:03
2024-02-28 15:26:35
28.02.2024
photo

Czego oczekujemy od kandydata na studia II stopnia na kierunku Energetyka?

Piotr Zarychta
2024-02-20 18:46:48
2024-02-20 18:54:14
20.02.2024
photo

Koleżanko, Kolego!

Piotr Zarychta
2024-02-15 10:47:24
2024-02-15 10:50:31
15.02.2024
photo

Zdecydowałeś się na magisterkę z Energetyki Jądrowej i chcesz sprawdzić czego dokładnie możesz się spodziewać na tym kierunku?

Piotr Zarychta
2024-02-14 13:22:37
2024-02-14 13:25:32
14.02.2024

Więcej aktualności

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie