A A+ A++

Pracownicy Wydziału biorą aktywnie udział we współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi oraz w programach współpracy międzynarodowej w ramach Programów Ramowych Komisji Europejskiej. Jednostki Wydziału są koordynatorami kilku europejskich programów badawczych. W ostatnich latach trzy jednostki Wydziału otrzymały status Centrów Doskonałości:

 • Centrum badań biotechnologii środowiskowej DEMETER
 • Centrum energetyczne efektywnych technik i systemów w inżynierii środowiska wewnętrznego ENEER-INDOOR
 • Optymalizacja, symulacja procesów i systemów energetycznych i ich wpływ na środowisko OPTI-ENERGY

Prowadzono również wspólne badania z zagranicznymi ośrodkami w ramach:

 • porozumienia o współpracy polsko-niemieckiej - Uniwersytet Bez Murów,
 • umowy z Międzynarodową Agencją Energii IEA w Paryżu,
 • współpracy z European Research Community on Flow Turbulence and Combustion - ERCOFACT
 • programu badawczego Marie Curie - realizowanego wspólnie z uniwersytetami europejskimi i amerykańskimi
 • programu EUREKA - Rozwój technologii przetwarzania odpadów tłuszczowych w MSP dla celów energetycznych oraz
 • programu SOCRATES-ERASMUS - programu wymiany studentów z uniwersytetami europejskimi.

Inne formy współpracy międzynarodowej pracowników Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki obejmują między innymi stałe kontakty z wieloma ośrodkami uniwersyteckimi, w tym uniwersytety: Berlin, Drezno, Stuttgart, Clausthal, Zittau, Halle-Wittenberg, Magdeburg, Bohum, Merseburg, Monachium, Gent, Lyngby, Orlando (USA), Ijmuiden, Cottbus, Erlangen, Wessex, Florencja, Ateny, Kassel, Louvain, Coleraine. Kontakty te obejmują udział we wspólnych badaniach, konferencjach międzynarodowych oraz wymianę studentów i pracowników naukowych z zagranicznymi uniwersytetami.

Politechnika Śląska jest strategicznym partnerem w Knowledge and Innovation Community EIT Innoenergy. Wspólnie z partnerami Instituto Superior Tecnico (IST) oraz Akademią Górniczo Hutniczą (AGH) tworzymy program studiów magisterskich Clean Fossil and Alternative Fuels Energy (odnośnik do strony: www.cleanalternative.eu). Sukcesem Knowledge and Innovation Community EIT Innoenergy jest innowacyjność polegająca na ścisłym partnerstwie skupiającym się na edukacji, technologii, badaniach, biznesie oraz szeroko rozumianej przedsiębiorczości w jednym wspólnym celu: aby w przyszłości Europa stała się światowym liderem trójkąta wiedzy (edukacja + badania + innowacje).  

Misja EIT InnoEnergy wyznaczona jest w trzech liniach aktywności w obszarze Energii:

 • edukacja – programy studiów magisterskich i podyplomowych opatrzonych certyfikatem jakości EIT
 • promowanie badań oraz innowacji w Europie
 • stymulowanie przedsiębiorczości, dzięki wspieraniu innowacyjnych pomysłów, startupów

logo_eit

"The EIT Label is a quality seal awarded by the European Institute of Innovation and Technology (EIT) to a KIC educational programme that has been assessed positively by the EIT on the implementation of the EIT Quality Assurance and Learning Enhancement (EIT QALE) system and the application of specific quality criteria with focus on the EIT Overarching Learning Outcomes (EIT OLOs), robust entrepreneurship education, highly integrated, innovative 'learning-by-doing' curricula, international mobility and outreach."


© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie