A A+ A++
photo
Autor: Lesław Płonka Publikacja: 24.05.2021 Aktualizacja: 24.05.2021

Granty I i II stopnia za wysoko punktowane publikacje lub udzielone patenty

Z wiel­ką ra­do­ścią in­for­mu­je­my, że JM Rek­tor przy­znał dwóm na­szym pra­cow­ni­kom gran­ty I i II stop­nia za wy­so­ko punk­to­wa­ne pu­bli­ka­cje lub udzie­lo­ne pa­ten­ty.

Grant I stop­nia:
mgr inż. Mar­ce­li­na Ju­recz­ko

Grant II stop­nia:
dr inż. An­na Gni­da

Gra­tu­lu­je­my i ży­czy­my dal­szych suk­ce­sów

Udostępnij:fbtwitter

Aktualności

Pokaż wszystkie
photo

Dla kogo Studia II Stopnia

Piotr Zarychta
2023-12-05 12:34:42
2023-12-05 12:36:48
05.12.2023
photo

Interdyscyplinarne Międzywydziałowe Sympozjum Naukowe TYTANI WIEDZY

Wojciech Uchman
2023-12-04 10:31:01
2023-12-04 10:49:50
04.12.2023
photo

Konkurs dla przyszłych inżynierów w ramach III Metropolitalnych Dni Energii

Wojciech Uchman
2023-11-28 22:03:31
2023-11-28 22:11:23
28.11.2023
photo

Mgr inż. Jakub Ochmann kierownikiem projektu PRELUDIUM

Wojciech Uchman
2023-11-26 21:07:00
2023-11-26 21:44:20
26.11.2023

Więcej aktualności

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie