A A+ A++

Wymiana Międzynarodowa

mapka
Lp. Nazwa uczelni partnerskiej Lp. Nazwa uczelni partnerskiej Lp. Nazwa uczelni partnerskiej
1 MC Management Center Innsbruck 17 University of Southern Denmark 33 Norwegian University of Science and Technology (NTNU)
2 University of Applied Sciences Upper Austria 18 Universidad de Valladolid 34 Eindhoven University of Technology
3 Technische Universitat Wien 19 Universidade de Vigo 35 Universidade do Minho
4 VŠB-Technická Univerzita Ostrava 20 Universidad de Zaragoza 36 Universidade Catolica Portugesa
5 Czech University of Life Sciences Prague 21 Ecole des Metiers de l'Environment 37 Universitatea Politehnica din Bucuresti
6 RWTH Aachen university 22 Ecole Nationale Superieure des Mines de Saint Etienne 38 Technical university of Cluj-Napoca
7 Technische Universitat Berlin 23 National Technical University of Athens 39 Tampere University of Technology (Pori Department)
8 Technische Universitat Braunschweig 24 Universita' di Bologna 40 Tampere University of Applied Sciences
9 Technische Universitat Clausthal 25 Universita degli Studi di Firenze 41 University of Nova Gorica
10 Technische Universitat Drseden 26 Universita degli Studi di Napoli Federico II 42 Uludag University
11 Gottfried Wilhelm Leibniz Universitat Hannover 27 Sapienza Universita di Roma 43 University of Ulster
12 Karlsruher Institut fur Technologie 28 Universita degli Studi Niccolo Cusano 44 Cranfield University
13 Fachhochschule Stralsund 29 Reykjavik University 45 University of Leeds
14 University of Stuttgart 30 Bergen University 46 Brunel University
15 Ostfalia Hochschule fur Angewandte Wissenschaften 31 Sogn og Fjordane University College
16 Technical University of Denmark 32 University of Stavanger

Cenne informacje na temat programu Erasmus+

Biuro Wymiany Akademickiej


© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie