A A+ A++

Porozumienie zawarte z niżej wymienionymi firmami obejmuje między innymi możliwość odbywania staży, realizację prac dyplomowych oraz organizację praktyk. Poniższy wykaz NIE obejmuje wszystkich firm, z którymi współpracuje Wydział, a jedynie te z którymi podpisano dwustronne umowy. W sposób ciągły zawierane są kolejne umowy, a poniższa lista odzwierciedla aktualny stan.


UWAGA:
Studenci chętni do studiowania w trybie zorientowanym projektowo powinni:
  • udać się na rozmowę z pracownikiem Wydziału wskazanym na wykazie jako osoba do kontaktu lub
  • udać się na rozmowę z dowolnym pracownikiem Wydziału w przypadku przedsiębiorstw, przy których jako osoba do kontaktu wskazane jest Biuro Karier Studenckich.
    Dalsze postępowanie realizowane jest przez wybranego pracownika Wydziału.

Lista Przedsiębiorstw, które zawarły dwustronne porozumienie o współpracy.


© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie