A A+ A++
photo
Autor: Aleksandra Lipczyńska Publikacja: 22.09.2020 Aktualizacja: 04.04.2023

90-te urodziny prof. Stanisława Mierzwińskiego

Prof. dr hab. inż. Stanisław Mierzwiński, twórca polskiej szkoły zastosowań aerodynamiki w wentylacji i technice odpylania, kończy 90 lat.

Pan Profesor urodził się 27 listopada 1924 roku w Tłumaczu koło Stanisławowa. Powojenne losy rzuciły go wraz z rodziną do Krakowa. Należał do grupy pierwszych studentów Politechniki Śląskiej, którzy rozpoczynali  studia w 1945 roku jeszcze w Krakowie. Po przeniesieniu uczelni kontynuował studia w Gliwicach na Wydziale Mechanicznym, na specjalności energetyczno-ruchowej, podtrzymującej lwowskie tradycje szkoły profesorów Romana Witkiewicz i Stanisława Ochęduszki.   
W 1950 r. uzyskał dyplom magistra inżyniera mechanika.

Przechodził wszystkie szczeble kariery naukowej, w roku 1963 obronił doktorat, którego promotorem był prof. Witold Około-Kułak, a w 1969 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego w zakresie ogrzewnictwa i wentylacji. W roku 1978 Rada Państwa nadała mu tytuł profesora nadzwyczajnego, w roku 1991 został profesorem zwyczajnym. 

Jeszcze jako student w roku 1949 rozpoczął pracę w Katedrze Techniki Sanitarnej Politechniki Śląskiej. Z Wydziałem Inżynierii Sanitarnej, a następnie Wydziałem Inżynierii Środowiska związany był od jego powstania w 1955 roku. W latach 1973-76 pełnił funkcję Prodziekana ds. Nauki.

W latach 1973-81 był kierownikiem Zakładu Ogrzewnictwa, Wentylacji i i Ochrony Atmosfery, a następnie w roku 1981 został powołany na dyrektora Instytutu Ogrzewnictwa, Wentylacji i Ochrony Powietrza, którą to funkcję sprawował do 1994 roku. W roku 1995 osiągnął wiek emerytalny, ale jeszcze przez wiele lat pozostawał czynnym pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania na Wydziale inżynierii Środowiska i Energetyki.

Główne kierunki zainteresowań naukowych Pana Profesora to:

  • badania zjawisk przepływowych w procesach wentylacji, zwłaszcza wentylacji przemysłowej oraz w procesach odpylania gazów i hermetyzacji źródeł pylenia w przemyśle,
  • badania w zakresie gospodarki cieplnej budynków, zwłaszcza nad racjonalnym zużyciem energii cieplnej w budownictwie.

Wśród Jego działalności naukowej na szczególną uwagę zasługuje wykorzystanie modelowania fizykalnego procesów aerodynamicznych w technice  wentylacji  i odpylania.  Dla udoskonalenia metodyki badań modelowych  zespół kierowany przez  Pana Profesora rozwinął metody pomiarów i badań z zastosowaniem termoanemometrii i anemometrii laserowej.  Dzięki staraniom Pana Profesora Mierzwińskiego powstała i została wyposażona w wiele unikalnych stanowiska badawczych Hala Technologiczna Wydziału Inżynierii Środowiska. Dzięki, jak na owe czasy, wyjątkowo dobremu zapleczu laboratoryjnemu możliwa była realizacja wielu pionierskich projektów badawczych a pracownicy Katedry mogli zdobywać kolejne stopnie naukowe.

W trakcie swojej działalności  naukowej był kierownikiem kilku dużych projektów badawczych (także po przejściu na emeryturę),  autorem 120 publikacji naukowych, w tym 3 książek z dziedziny aerodynamiki wentylacji i odpylania. Wypromował 9 doktorów, w tym dwóch późniejszych kolejnych swoich następców na stanowisku kierownika Katedry Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania. 

Pan Profesor był pomysłodawcą  i organizatorem cyklicznych Ogólnopolskich  Seminariów ”Zastosowanie Mechaniki Płynów w Inżynierii i Ochronie Środowiska”.  Przewodniczył też Międzynarodowej Konferencji ROOMVENT’94, dotyczącej zagadnień rozdziału powietrza w pomieszczeniach wentylowanych, która w 1994 odbyła się w Krakowie.

Pan prof. Stanisław Mierzwiński podejmował również działalność na arenie krajowej i międzynarodowej. Był między innymi  wieloletnim członkiem Sekcji S4 i TO7G w komitecie Badań Naukowych, członkiem Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych przy Prezydium Rady Ministrów, członkiem Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz przewodniczącym Sekcji Ogrzewania i Wentylacji tego Komitetu.

Podejmował także działalność społeczną, służąc w latach 80-tych swoim doświadczeniem NSZZ „Solidarność”.

Był reprezentantem Polski w międzynarodowym programie badań Międzynarodowej Agencji  Energii (IEA) „Energy conservation in buildings and community systems”. Współpracował z licznymi zagranicznymi ośrodkami naukowymi, m.in. w Belgii, Danii, Francji, Niemczech.    

Pan Profesor jest cenionym i uznanym autorytetem w swojej dziedzinie. Za zasługi dla nauki polskiej została mu przyznana w 2004 roku godność Honorowego Profesora Politechniki Śląskiej.       

Teraz, choć od kilku lat nie jest już formalnie pracownikiem, nadal czynnie i  z zainteresowaniem uczestniczy w  pracach i seminariach Katedry Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania, służąc swoją wiedzą, radą i pomocą, zwłaszcza młodym pracownikom nauki.

Z okazji tak pięknego jubileuszu życzymy Panu Profesorowi zdrowia i dobrego samopoczucia, licząc że jeszcze przez wiele lat będzie patronował naszej Katedrze, która tak wiele Jemu zawdzięcza.

Z okazji tak pięknego jubileuszu życzymy Panu Profesorowi zdrowia i dobrego samopoczucia, licząc że jeszcze przez wiele lat będzie patronował naszej Katedrze, która tak wiele Jemu zawdzięcza. 

Grono pracowników i doktorantów Katedry OWITO, 
w tym byli doktoranci Pana Profesora:

Barbara Lipska
Zbigniew Popiołek
Zbigniew Trzeciakiewicz
Jerzy Szulikowski

Udostępnij:fbtwitter

Aktualności

Pokaż wszystkie
photo

Dla kogo Studia II Stopnia

Piotr Zarychta
2023-12-05 12:34:42
2023-12-05 12:36:48
05.12.2023
photo

Interdyscyplinarne Międzywydziałowe Sympozjum Naukowe TYTANI WIEDZY

Wojciech Uchman
2023-12-04 10:31:01
2023-12-04 10:49:50
04.12.2023
photo

Konkurs dla przyszłych inżynierów w ramach III Metropolitalnych Dni Energii

Wojciech Uchman
2023-11-28 22:03:31
2023-11-28 22:11:23
28.11.2023
photo

Mgr inż. Jakub Ochmann kierownikiem projektu PRELUDIUM

Wojciech Uchman
2023-11-26 21:07:00
2023-11-26 21:44:20
26.11.2023

Więcej aktualności

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie