A A+ A++

Profil dyplomowania Drogi Kolejowe

Kierunek budownictwo
Specjalność Budownictwo Drogowe
Profil dyplomowania Drogi Kolejowe
Studia stacjonarne, niestacjonarne
Stopień II
Język wykładowy polski
Zajęcia w Gliwicach

Absolwent uzyskuje wiedzę z zakresu projektowania, budowy i eksploatacji dróg szynowych (kolej, tramwaj, metro) dla sieci kolejowej w zakresie linii, stacji i węzłów. Informacje z zakresu infrastruktury dróg kolejowych obejmują rozwiązania konwencjonalne i niekonwencjonalne, głownie z zakresu nawierzchni, podtorza i budowli inżynieryjnych, w tym dla linii dużych prędkości. Treść programu umożliwia, po odbyciu odpowiedniej praktyki, wystąpienie o uprawnienia projektowe i wykonawcze w przedmiotowym zakresie.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie