A A+ A++

Profil dyplomowania Geotechnika

Kierunek budownictwo
Specjalność Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie
Profil dyplomowania Geotechnika
Studia stacjonarne, niestacjonarne
Stopień II
Język wykładowy polski
Zajęcia w Gliwicach
Kierunek budownictwo
Specjalność Structural Engineering
Profil dyplomowania Geotechnics
Studia stacjonarne
Stopień II
Język wykładowy angielski
Zajęcia w Gliwicach

Absolwenci specjalności Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie w profilu dyplomowania Geotechnika są bardzo dobrze przygotowani do pracy w jednostkach projektowych, wykonawczych i badawczo-rozwojowych. Otrzymują gruntowne wykształcenie w zakresie szeroko rozumianej geoinżynierii, projektowania i wykonywania fundamentów specjalnych i budowli geotechnicznych, fundamentów budowli przemysłowych (w tym budowli energetycznych), projektowania obiektów liniowych (drogi, autostrady, linie kolejowe), miejskich obiektów podziemnych (tunele komunikacyjne oraz obiekty podziemnej infrastruktury komunalnej). Są również przygotowani do rozwiązywania problemów związanych z zagospodarowaniem i adaptacją terenów pogórniczych dla potrzeb budownictwa przemysłowego i ogólnego.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie