A A+ A++

Profil dyplomowania Mosty z technologią BIM

Kierunek budownictwo
Specjalność Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie
Profil dyplomowania Mosty z technologią BIM
Studia stacjonarne, niestacjonarne
Stopień II
Język wykładowy polski
Zajęcia w Gliwicach
Kierunek budownictwo
Specjalność Structural Engineering
Profil dyplomowania Bridges
Studia stacjonarne
Stopień II
Język wykładowy angielski
Zajęcia w Gliwicach

Absolwenci tego profilu otrzymują w znacznym zakresie wykształcenie ogólnobudowlane, lecz w szczególności są przygotowani do projektowania i wykonawstwa obiektów mostowych. W tym typie konstrukcji program zawiera budownictwo betonowe i stalowe. Prace w zakresie mostów, jako szczególnego rodzaju liniowych budowli inżynierskich i składowych układów komunikacyjnych, wiążą nabytą wiedzę z dziedziny konstrukcji budowlanych z wiedzą z zakresu komunikacji i infrastruktury, co predestynuje absolwentów do pracy w zakresie projektowania i wykonawstwa mnogich mostów i wiaduktów na licznie obecnie budowanych trasach komunikacyjnych. Zatrudnienie w administracji jest możliwe zarówno w dziedzinie budowlanej jak i drogowej. Profil przygotowuje do rozwiązywania problemów z dziedziny inżynierii szczególnie związanych z ruchomością i dynamicznym działaniem obciążeń. Specyfikę lokalną reprezentują zagadnienia ochrony obiektów mostowych na terenach deformacji górniczych.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie