A A+ A++

Profil dyplomowania Drogi, Ulice i Autostrady

Kierunek budownictwo
Specjalność Budownictwo Drogowe
Profil dyplomowania Drogi, Ulice i Autostrady
Studia stacjonarne, niestacjonarne
Stopień II
Język wykładowy polski
Zajęcia w Gliwicach

Absolwenci tej specjalności otrzymują wyczerpujące wykształcenie z zakresu projektowania, wykonawstwa i utrzymania dróg, skrzyżowań i węzłów drogowych. Zakres uzyskanych wiadomości umożliwia podjęcie pracy nie tylko w biurach projektowych, w firmach wykonawczych czy administracji drogowej, ale również w jednostkach badawczo – rozwojowych. Absolwenci uzyskują również jako nieliczni w kraju wiedzę w zakresie budowy i utrzymania dróg na terenach górniczych.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie