A A+ A++

Materiały do pobrania

 

Materiały o charakterze ogólnym

Opis zakresu POB6 Podstawowe informacje o zakresie działalności POB6 Pobierz

 

Materiały seminaryjne i konferencyjne

POB6.5 Seminarium 06.04.2022r.
Innowacyjne technologie i zrównoważony rozwój.
Electronic Devices Supporting the Holistic Approach of Energy Efficiency of Current Technologies.

Agenda Seminarium Podobszaru 6.5, 06.04.2022r. Pobierz
Holistic health monitoring system of a bedridden patient and its integration in a smart medical facility Marek Kciuk, Zygmunt Kowalik, Jarosław Domin, Miłosz Chrzan, Damian Krawczyk, Sławomir Suchoń Pobierz
Concept of a new ferromagnetic composite material suited for manufacturing of small electromechanical energy harvesters using 3D printing techniques Wojciech Burlikowski, Zygmunt Kowalik, Paweł Kowol, Rafał Michalik Pobierz

POB6.3 Seminarium 23.03.2022r.
Odzysk i zastosowanie substancji lub energii z odpadów.
Recovery and use of substances or energy from wastes.

Agenda Seminarium Podobszaru 6.3, 23.03.2022r. ... Pobierz
Pracownia Recyklingu i Gospodarki Obiegu Zamkniętego Tomasz Suponik, Dawid Franke Pobierz

POB6. Webinar "Horizon Europe Batteries Event" 08.03.2022r.

Zaproszenie, webinar HEBE, 08.03.2022r. ... Pobierz

POB6. Zaproszenie, Sesja Paleolimnologiczna, 21-22.03.2022r.

Komunikat, XII Sesja Paleolimnologiczna, 21-22.03.2022r. Pobierz

POB6. Spotkanie z przedstawicielami NCBiR i CZP3 PŚ, 22.01.2022r.
Horyzont Europa, Klimat i Energia.
Horizon Europe, Climate and Energy.

Agenda Spotkania POB6, NCBiR i CZP3, 22.01.2022r. ... Pobierz
Wprowadzenie do HORYZONTU EUROPA klastry 5 i 6 ... Pobierz
HORYZONT EUROPA dla POB6 ... Pobierz
Granty Projakościowe w Politechnice Śląskiej oferowane przy aplikowaniu i realizacji projektów międzynarodowych ... Pobierz

POB6.6 Konferencja 19.01.2022r.
Edukacja dla zrównoważonego rozwoju i kształtowanie świadomości ekologicznej.
Education for sustainable development and environmental awareness.

Agenda Konferencja Podobszaru 6.6, 19.01.2022r. ... Pobierz
Wsparcie edukacji ekologicznej w Polsce w kontekście współczesnych wyzwań ekologicznych Katarzyna Zaczek, Dyrektor Departamentu Edukacji Ekologicznej i Klimatycznej Pobierz
Edukacja ekologiczna w obszarze realizacji inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko Polska Izba Ekologii Pobierz

POB6.11 Seminarium 30.06.2021r.
Strategia zrównoważonego rozwoju energetyki i energetyka gazowa

Agenda Seminarium Podobszaru 6.11 30.06.2021r. ... Pobierz

POB6.7 Seminarium 05.05.2021r.
Problemy degradacji i rewitalizacji terenów
Problems of degradation and revitalization of areas

Agenda Seminarium Podobszaru 6.7 05.05.2021r. ... Pobierz

 

POB6.2 Seminarium 28.04.2021r.
Gospodarka wodnościekowa i biotechnologia środowiskowa
Water and wastewater management and environmental biotechnology

Agenda Seminarium Podobszaru 6.2 28.04.2021 ... Pobierz

 

I. Międzynarodowa Konferencja „Priorytetowe Obszary Badawcze Politechniki Śląskiej – osiągnięcia i wyzwania”, 15-16.04.2021r.

POB6: Ochrona klimatu i środowiska, nowoczesna energetyka.

  • dr hab. inż. Sebastian Werle, prof. PŚ - koordynator POB6 "Ochrona klimatu i środowiska, nowoczesna energetyka", informacje ogólne o potencjale POB6
  • dr hab. inż. Natalia Piotrowska, prof. PŚ - Instytut Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktyczne Politechniki Śląskiej, ochrona klimatu
  • dr hab. inż. Joanna Ferdyn Grygierek, prof. PŚ - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki - ochrona środowiska
  • dr hab. inż. Artur Nowoświat, prof. PŚ - Wydział Budownictwa - nowoczesna energetyka
"Ochrona klimatu i środowiska, nowoczesna energetyka", informacje ogólne o potencjale POB6 Introduction - Prof. Sebastian Werle, Coordinator of the Priority Research Area 6 Pobierz
Ochrona klimatu Climate protection - Prof. Natalia Piotrowska Pobierz
Ochrona środowiska Environmental Protection - Prof. Joanna Ferdyn-Grygierek Pobierz
Nowoczesna energetyka Modern energy - Prof. Artur Nowoświat Pobierz

POB6.4 Seminarium 31. marca 2021r.

Agenda Seminarium Podobszaru 6.4 31.03.2021r. ... Pobierz

Prezentacje POB6.4 Seminarium 31. marca 2021r.

POB6.1 Seminarium 17. marca 2021r.

Agenda Seminarium Podobszaru 6.1 17.03.2021r. ... Pobierz

Prezentacje POB6.1 Seminarium 17. marca 2021r.

Możliwości odzysku platynowców ze zużytych katalizatorów samochodowych - Prof. Mariola Saternus i in. ... Pobierz
Co Wolfram|Alpha i Mathematica wiedzą o zmianach klimatu i jak można je zastosować do gromadzenia i analizowania danych klimatycznych? - Prof. Ryszard Walentyński ... Pobierz
Drzewa jako bioindykatory przemysłowych zanieczyszczeń powietrza w okresie wdrażania proekologicznej polityki na obszarze Śląska - Prof. Barbara Sensuła ... Pobierz
Ocena narażenia na zanieczyszczenia powietrza na przykładzie PM2,5 i wybranych metali - Dr Anna Mainka ... Pobierz

POB6.5 Seminarium 10. lutego 2021r.

Współczesne rozwiązania i transformacja energetyczna w Polsce - Prof. Tomasz Galka ... Pobierz
Potencjał termoakustycznych urządzeń chłodniczych - Prof. Leszek Remiorz, Mgr Krzysztof Grzywnowicz ... Pobierz
Analiza intensyfikacji wymiany ciepła fala akustyczna - Dr Sebastian Rulik i in. ... Pobierz

POB6.3 Seminarium 3. lutego 2021r.

Process optimisation and valorisation of combustion by-products in transition to circular economy (UPS-Plus) - Prof. Sylwester Kalisz ... Pobierz
Circular construction Portuguese roadmap for 2030 - Maria de Costa and Guilherme Ascensao ... Pobierz
Use of combustion by-products in construction - Mgr Nikolina Poranek, Prof. Beata Łaźniewska-Piekarczyk, Prof. Krzysztof Pikoń and Dr Magdalena Bogacka ... Pobierz
Recovery of metals from printed circuit boards - Prof. Tomasz Suponik, Dr Paweł Nuckowski et al. ... Pobierz
Recovery of raw materials from coal mine waste waters - Dr Krzysztof Mitko, Prof. Marian Turek et al. ... Pobierz

POB6.6 Seminarium 13. stycznia 2021r.

Edukacja ekologiczna priorytetowym elementem zrównoważonego rozwoju - Dr Janusz Karwot ... Pobierz
Relacja wiodącej funkcji miejsca dla treści edukacyjnych - Prof. Krzysztof Rostański Pobierz
Odpowiedzialność społeczna w przedsiębiorstwie kolejowym - Marek Staszek ... Pobierz
Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju – katalog dobrych praktyk - Prof. Aleksandra Kuzior ... Pobierz

POB6.9 Seminarium 16. grudnia 2020r.

Agenda Seminarium w trybie zdalnym POB6.9. "Magazynowanie energii i energetyka wodorowa" 16.12.2020r. ... Pobierz
Systemy magazynowania energii w sprężonych gazach - Dr Łukasz Bartela i Prof. Marcin Lutyński ... Pobierz
Wytwarzanie i wykorzystanie wodoru w hybrydowych układach energetycznych - Prof. Tadeusz Chmielniak i Dr Sebastian Lepszy ... Pobierz
Zastosowanie układów magazynowania energii dla zwiększania elastyczności bloków z turbinami parowymi - Prof. Wojciech Kosman i Prof. Andrzej Rusin ... Pobierz
Integracja technologii OZE oraz technologii wodorowych na potrzeby transportu zbiorowego i zasilania budynków municypalnych - Mariusz Wołosz, Marek Koźbiał, Prof. Stanisław Gil i in. ... Pobierz
Praktyczne możliwości realizacji elektrowni szczytowo-pompowych w likwidowanych kopalniach głębinowych - Dr Grzegorz Peczkis ... Pobierz
Zagrożenia związane z transportem i magazynowaniem paliw zawierających wodór - Prof. Andrzej Rusin i Dr Katarzyna Stolecka ... Pobierz
Magazynowanie energii w postaci odnawialnego gazu ziemnego wytwarzanego w procesie metanizacji - Prof. Anna Skorek-Osikowska ... Pobierz
Magazynowanie energii i energetyka wodorowa - Dr Krzysztof Sztymelski i Dr Marcin Fice ... Pobierz

POB6 Seminarium 2. grudnia 2020r.

Przegląd badań nad oceną zagrożenia hałasem w środowisku - Dr Waldemar Paszkowski ... Pobierz
Społeczne i efektywnościowe aspekty CSR i ekoinnowacji polskich spółek giełdowych - Prof. Danuta Szwajca, Dr Tomasz Nawrocki i Dr Alina Rydzewska ... Pobierz
Zmiany klimatu z perspektywy nauk społecznych i humanistycznych. Poszukiwanie nowych figur wyobraźni dla antropocenu. - Dr Bartłomiej Knosala ... Pobierz

POB6 Konferencja 27.10.2020r.

Agenda Konferencji w trybie zdalnym "6. Priorytetowy Obszar Badawczy. Ochrona klimatu i środowiska, nowoczesna energetyka". 27. października 2020r. ... Pobierz
Adaptacje do zmian klimatu na obszarach miejskich - Prof. Józef S. Pastuszka i Prof. Elwira Zajusz-Zubek ... Pobierz
Badania klimatu i środowiska przy użyciu metod izotopowych - Prof. Natalia Piotrowska ... Pobierz
Główne obszary zainteresowań naukowych Katedry Inżynierii Wody i Ścieków - Prof. Ewa Łobos-Moysa ... Pobierz
Potencja badawczy Katedry Biotechnologii Środowiskowej w obszarze ochrony klimatu i środowiska oraz w nowoczesnej energetyce - Prof. Joanna Surmacz-Górska ... Pobierz
Badania chemiczne w ochronie klimatu i środowiska - Prof. Hanna Barchańska ... Pobierz
Tradycja - Prestiż - Profesjonalizm - Prof. Klaudiusz Fross ... Pobierz
8-rozpoczęcie badań nad przyszłością architektury w kontekście zmian klimatycznych, nowych wyzwań i potrzeb ludzkości, hybrydowe generatory prądu, wyjazdy studialno-badawcze - Centra Edukacji o Klimacie, Singapur 2019 - 2020 - Prof. Klaudiusz Fross ... Pobierz
Interdyscyplinarne badania Wydziału Organizacji i Zarządzania w obszarze POB6 - Prof. Aleksandra Kuzior i in. ... Pobierz
Problemy ochrony środowiska i efektywności energetycznej budynków w zagadnieniach Inżynierii Lądowej i Transportu - Prof. Tomasz Krykowski ... Pobierz
Kształtowanie środowiska wewnętrznego budynków z uwagi na zużycie energii oraz komfort i bezpieczeństwo użytkowników - Prof. Joanna Ferdyn-Grygierek ... Pobierz
Potencja badawczy Katedry Techniki Cieplnej - Prof. Jacek Kalina ... Pobierz
Wybrana tematyka badawcza Katedry Maszyn i Urządzeń Energetycznych w zakresie ochrony środowiska i klimatu oraz nowoczesnej energetyki - Prof. Andrzej Rusin ... Pobierz
Potencja badawczy jednostek Wydziału Elektrycznego w ramach POB6 - Dr Marcin Szczygieł ... Pobierz
Katedra Elektrotechniki i Informatyki - prace naukowo-badawcze realizowane w ramach POB6 - Prof. Dariusz Grabowski ... Pobierz
Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki - Prof. Zbigniew Kaczmarczyk ... Pobierz
Zakres badawczy metod syntezy urządzeń dla monitorowania i sterowania w obszarze ochrony środowiska i nowoczesnej energetyki - Prof. Dariusz Choiński ... Pobierz
Gospodarka o obiegu zamkniętym dla Ochrony Klimatu i Nowoczesnej Energetyki - Prof. Krzysztof Pikoń ... Pobierz
Działalność badawcza Katedry Metalurgii i Recyklingu wpisująca się w Obszar Ochrona Klimatu i Nowoczesna Energetyka - Prof. Mariola Saternus ... Pobierz
Badania w zakresie POB6 Katedry Eksploatacji Złóż - Prof. Marcin Lutyński ... Pobierz
Badania w zakresie POB6 w Katedrze Geologii Stosowanej - Prof. Rafał Morga ... Pobierz
Badania w zakresie ochrony klimatu i środowiska energooszczędnych systemów napędowych oraz alternatywnych źródeł energii - Prof. Marek Szindler i in. ... Pobierz
Automatyczne sterowanie procesów wzbogacania węgla - Prof. Jarosław Joostberens ... Pobierz
Badania w zakresie POB6 w Katedrze Geomechaniki i Budownictwa Podziemnego. Wybrane przykłady i możliwości zastosowania rozwiązań z geomechaniki oraz geotechniki, również symulacji numerycznych do rozwiązywania problemów związanych z ochroną środowiska i zanieczyszczeniami pogórniczymi. - Dr Krzysztof Tomiczek i Dr Marek Jendryś ... Pobierz

Wskazówki dla Autorów materiałów zamieszczanych na stronie POB6

Wskazówki dla Autorów ... Pobierz

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie