A A+ A++

Kontakt

Koordynator 6. Priorytetowego Obszaru Badawczego
Dr hab. inż. Sebastian Werle, prof. PŚ
POB6@polsl.pl Sebastain.Werle@polsl.pl
Tel.: +48 32 237 2610, +48 32 237 2983

Koordynatorzy Podobszarów

Podobszar 1: Zmiany klimatu i środowiska oraz redukcja zanieczyszczenia powietrza
Prof. Natalia Piotrowska RIF, Dr Krzysztof Tomiczek RG
Natalia.Piotrowska@polsl.pl
Tel.: +48 32 2372254
Krzysztof.Tomiczek@polsl.pl
Tel.: +48 32 237 2169, +48 737 994 564

Podobszar 2: Gospodarka wodno-ściekowa oraz biotechnologia środowiskowa
Dr Gabriela Kamińska RIE, Dr Sebastian Żabczyński RIE
Gabriela.Kaminska@polsl.pl
Tel.: +48 32 237 2777
Sebastian.Zabczynski@polsl.pl
Tel.: +48 32 237 2949

Podobszar 3: Gospodarka obiegu zamkniętego
Dr Marcin Górski RB, Prof. Tomasz Suponik RG
Marcin.Gorski@polsl.pl
Tel.: +48 32 237 22 62
Tomasz.Suponik@polsl.pl
Tel.: +48 32 237 1890

Podobszar 4: Odnawialne i alternatywne źródła energii oraz energetyka prosumencka
Dr Marek Szindler RMT, Dr Marcin Fice RE
Marek.Szindler@polsl.pl
Tel.: +48 32 237 2936
Marcin.Fice@polsl.pl
Tel.: +48 32 237 1258

Podobszar 5: Innowacyjne technologie i zrównoważony rozwój
Prof. Dariusz Choiński RAU, Dr Marcin Szczygieł RE
Dariusz.Choinski@polsl.pl
Tel.: +48 32 237 1961
Marcin.Szczygiel@polsl.pl
Tel.: +48 32 237 2708

Podobszar 6: Edukacja i świadomość ekologiczna
Prof. Aleksandra Kuzior ROZ
Aleksandra.Kuzior@polsl.pl
Tel.: +48 32 277 7322

Podobszar 7: Problemy degradacji i rewitalizacja terenów
Prof. Hanna Barchańska RCh, Prof. Krzysztof Rostański RAr
Hanna.Barchanska@polsl.pl
Tel.: +48 32 237 1027
Krzysztof.Rostanski@polsl.pl
Tel.: +48 32 237 2441

Podobszar 8: Efektywność energetyczna i zarządzanie energią
Prof. Wojciech Skarka RMT, Dr Tomasz Steidl RB
Wojciech.Skarka@polsl.pl
Tel.: +48 32 237 1491
Tomasz.Steidl@polsl.pl
Tel.: +48 32 237 2303

Podobszar 9: Magazynowanie energii i energetyka wodorowa
Prof. Marcin Lutyński RG, Prof. Łukasz Bartela RIE
Marcin.Lutynski@polsl.pl
Tel.: +48 32 237 2487
Lukasz.Bartela@polsl.pl
Tel.: +48 32 237 2492

Podobszar 10: Kształtowanie środowiska wewnętrznego i inteligentne budynki
Prof. Joanna Ferdyn-Grygierek RIE, Prof. Artur Nowoświat RB
Joanna.Ferdyn-Grygierek@polsl.pl
Tel.: +48 32 237 2912
Artur.Nowoswiat@polsl.pl
Tel.: +48 32 237 1762

Podobszar 11: Strategia zrównoważonego rozwoju energetyki i energetyka gazowa
Prof. Wojciech Adamczyk RIE, Prof. Gabriel Węcel RIE
Wojciech.Adamczyk@polsl.pl
Tel.: +48 32 237 2378
Gabriel.Węcel@polsl.pl
Tel.: +48 32 237 2989

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie