A A+ A++

Ochrona klimatu i środowiska, nowoczesna energetyka

6. Priorytetowy Obszar Badawczy
photo

POB6. Referat: „Świadomość ekologiczna i ekologia techniki w kontekście dekarbonizacji gospodarki”, 12.03.2024r. godz. 13:00

Krzysztof Tomiczek
2024-02-28 05:58:48
2024-02-28 06:14:43
28.02.2024
photo

POB6. Seminarium: Wprowadzenie do raportowania zrównoważonego rozwoju ESG, 30.01.2024r., 13:00.

Krzysztof Tomiczek
2024-02-11 08:08:33
2024-02-11 08:19:21
11.02.2024
photo

POB6. Ogłoszenia. Konkursy Partnerstwa na Rzecz Czystego Wodoru. Termin składania wniosków do 17.04.2024r.

Krzysztof Tomiczek
2024-02-11 07:34:33
2024-02-11 08:09:54
11.02.2024
photo

POB6. Ogłoszenia. Konkurs o Nagrodę Siemensa i Politechniki Warszawskiej . Termin składania wniosków do 30.04.2024r.

Krzysztof Tomiczek
2024-02-11 07:11:44
2024-02-11 07:19:14
11.02.2024

Więcej aktualności

Aktualności obszaru badawczego

Pokaż wszystkie
15.04

I Międzynarodowa Konferencja „Priorytetowe Obszary Politechniki Śląskiej – problemy i wyzwania”

24.02

Konferencja POB6.10. Kształtowanie środowiska wewnętrznego i inteligentne budynki 24.02.2021r.

10.02

Konferencja POB6.5. Innowacyjne technologie i zrównoważony rozwój 10.02.2021r.

03.02

Konferencja POB6.3. Gospodarka obiegu zamkniętego 03.02.2021r.

Podobszary Badawcze

POB6.1. Zmiany klimatu i środowiska oraz redukcja zanieczyszczenia powietrza

POB6.2. Gospodarka wodno-ściekowa oraz biotechnologia środowiskowa

POB6.3. Gospodarka obiegu zamkniętego

POB6.4. Odnawialne i alternatywne źródła energii oraz energetyka prosumencka

POB6.5. Innowacyjne technologie i zrównoważony rozwój

POB6.6. Edukacja dla zrównoważonego rozwoju i kształtowanie świadomości ekologiczne

POB6.7. Problemy degradacji i rewitalizacja terenów

POB6.8. Efektywność energetyczna i zarządzanie energią

POB6.9. Magazynowanie energii i energetyka wodorowa

POB6.10. Kształtowanie środowiska wewnętrznego i inteligentne budynki

POB6.11. Strategia zrównoważonego rozwoju energetyki i energetyka gazowa

POB6.12. Energetyka jądrowa

Osiągnięcia naukowców

Pokaż wszystkie
photo

1. kwietnia 2022 rozpoczęła się na Politechnice Śląskiej realizacja projektu europejskiego EuReComp. Kierownikiem projektu jest prof. Sebastian Werle, koordynator 6. Priorytetowego Obszaru Badawczego PŚ.

Krzysztof Tomiczek
2022-05-31 14:29:24
2022-05-31 14:39:36
photo

Koordynator POB6 w Komitecie Sterującym Klastra Energii „Przyjazna Energia w Powiecie Gliwickim”.

Krzysztof Tomiczek
2022-02-09 04:09:34
2022-02-09 04:36:22

Więcej aktualności

Współpraca

Pokaż wszystkie
photo

POB6. Współpraca Politechniki Śląskiej z PGNiG Grupa Kapitałowa oraz Instytutem Chemicznym Przeróbki Węgla w zakresie energii w Strategicznym Programie Badań Naukowych i Prac Rozwojowych NCBiR.

Krzysztof Tomiczek
2022-04-13 08:20:44
2022-04-13 08:31:15
photo

Katedra Techniki Cieplnej współrealizuje projekt Phy2Climate

Krzysztof Tomiczek
2021-04-29 09:32:19
2021-04-29 09:43:57

Więcej aktualności

Multimedia obszaru badawczego

Pokaż wszystkie

Drony na rzecz klimatu

Laboratorium 14C i spektrometrii mas

Studenckie i doktoranckie grupy badawcze

Architekt w kosmosie

Laboratorium Spektroskopii Elektronowych i Materiałów Funkcjonalnych

Fotoreportaże

I. Konferencja sprawozdawcza Uczelni Badawczych w Polsce

Centrum Ochrony Klimatu i Środowiska

Współpraca Politechniki Śląskiej z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie

Rozstrzygnięcie I konkursu finansowania projektów Studenckich Kół Naukowych Politechniki Śląskiej

Eureca-Pro logo

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie