A A+ A++

Alfabetyczny wykaz Wydziałów i Jednostek Politechniki Śląskiej

Administracja Osiedla Studenckiego

Admission Office

Akademicki Chór Politechniki Śląskiej

Akademicki Ośrodek Szkolenia Lotniczego

Akademicki Związek Sportowy Politechniki Śląskiej

Akademickie Centrum Języka Niemieckiego i Kultury Niemieckiej

Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Gliwicach

Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Rybniku

Archiwum

Baza Transportu

Biblioteka Politechniki Śląskiej

Biura Obsługi Studiów

Biuro Audytu Wewnętrznego

Biuro Badań Naukowych

Biuro Bezpieczeństwa Informacji

Biuro ds. Kontroli Zgodności i Zarządzania Ryzykiem

Biuro ds. Obronnych

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Biuro Karier Studenckich

Biuro Legislacji i Organizacji

Biuro Obsługi Finansowej Projektów 

Biuro Obsługi Prawnej

Biuro Obsługi Projektów Edukacyjnych

Biuro Obsługi Projektów Krajowych

Biuro Obsługi Projektów Międzynarodowych

Biuro Obsługi Projektów Strukturalnych

Biuro Realizacji Projektów Ogólnouczelnianych i Kluczowych

Biuro Rektora

Biuro Rozwoju

Biuro Rzecznika Patentowego

Biuro Spraw Socjalnych

Centrum Biotechnologii

Centrum Cyberbezpieczeństwa

Centrum Edukacyjno-Kongresowe

Centrum Elektroniki Organicznej i Nanohybrydowej

Centrum Energetyki Prosumenckiej

Centrum Informatyczne

Centrum Inkubacji i Transferu Technologii

Centrum Komputerowe

Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego

Centrum Kształcenia Ustawicznego – filia PŚ

Centrum Kultury Studenckiej MROWISKO

Centrum Nowych Technologii

Centrum Obsługi Studiów

Centrum Ochrony Klimatu i Środowiska

Centrum Popularyzacji Nauki

Centrum Promocji i Komunikacji

Centrum Przemysłu 4.0

Centrum Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności

Centrum Zarządzania Projektami

Centrum Zdalnej Edukacji

Dyrektor Administracyjny

Dział Finansowy

Dział Gospodarczy

Dział Inwentaryzacji

Dział Inwestycji

Dział Kontrolingu

Dział Kosztów

Dział Księgowości Funduszy Międzynarodowych

Dział Księgowości Głównej

Dział Współpracy z Zagranicą

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Dział Zasobów Osobowych

Europejskie Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia

Inspektorat BHP

Inspektor Ochrony Danych

Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne

Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa przy Politechnice Śląskiej

Klub Malucha „Kropka”

Klub Pracowników Politechniki Śląskiej

Kolegium Studiów

Międzynarodowe Centrum Badań Interdyscyplinarnych

MKZ ZZ "Kontra"

Muzeum Geologii Złóż im. Czesława Poborskiego

Muzeum Techniki

NSZZ Solidarność

Organizacja Zarządzania Ciągłą Zdatnością do Lotu

Ośrodek Obsługi Statków Powietrznych

Ośrodek Konferencyjno-Szkoleniowy "Cis" w Szczyrku

Ośrodek Sportu

Ośrodek Szkolenia Mechaników Obsługi Technicznej Part-147

Ośrodek Szkolenia Personelu Obsługi Systemów Bezpilotowych Statków Powietrznych

Ośrodek Wypoczynkowy w Jastrzębiej Górze

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Przychodnia Akademicka

Rzecznik Prasowy

Samorząd Studencki Politechniki Śląskiej

Sekcja ds. Dyplomowania

Sekcja ds. Podatku VAT

Sekcja Eksploatacji ZSI

Sekcja Gospodarki Nieruchomościami

Sekcja Infrastruktury Sprzętowej

Sekcja Infrastruktury Wirtualnej

Sekcja Kadr

Sekcja Księgowania Dokumentów

Sekcja Łączności

Sekcja Płac

Sekcja Referatu Pocztowego

Sekcja Rekrutacji i Szkoleń

Sekcja Spraw Stypendialnych

Sekcja Usług Gospodarczych

Sekcja Usług Sieciowych

Sekcja Wymiany Międzynarodowej

Sekcja Zarządzania Nieruchomościami w Katowicach

Sekcja Zarządzania Nieruchomościami w Zabrzu

Stanowisko ds. Infrastruktury i Inwestycji

Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Śląskiej

Straż Akademicka

Studium Języków Obcych

Szkoła Doktorów

Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju

Śląskie Laboratorium Technologii Lotniczych

Techniczna Grupa Awaryjna

Technopark Gliwice

Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów 

Welcome Point

Wydawnictwo Politechniki Śląskiej

Wydział Architektury

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Wydział Budownictwa

Wydział Chemiczny 

Wydział Elektryczny

Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej 

Wydział Inżynierii Biomedycznej

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Wydział Inżynierii Materiałowej

Wydział Matematyki Stosowanej

Wydział Mechaniczny Technologiczny

Wydział Organizacji i Zarządzania 

Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej

ZNP

Związek Zawodowy Pracowników Politechniki Śląskiej

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie