A A+ A++

Alfabetyczny wykaz Wydziałów i Jednostek Politechniki Śląskiej

Administracja Osiedla Studenckiego

Admission Office

Akademicki Chór Politechniki Śląskiej

Akademicki Ośrodek Szkolenia Lotniczego

Akademicki Związek Sportowy Politechniki Śląskiej

Akademickie Centrum Języka Niemieckiego i Kultury Niemieckiej

Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Gliwicach

Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Rybniku

Archiwum

Baza Transportu

Biblioteka Politechniki Śląskiej

Biura Obsługi Studiów

Biuro Audytu Wewnętrznego

Biuro Badań Naukowych

Biuro Bezpieczeństwa Informacji

Biuro ds. Kontroli Zgodności i Zarządzania Ryzykiem

Biuro ds. Obronnych

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Biuro Karier Studenckich

Biuro Legislacji i Organizacji

Biuro Obsługi Prawnej

Biuro Obsługi Projektów Edukacyjnych

Biuro Obsługi Finansowej Projektów 

Biuro Obsługi Projektów Krajowych

Biuro Obsługi Projektów Międzynarodowych

Biuro Obsługi Projektów Strukturalnych

Biuro Realizacji Projektów Ogólnouczelnianych i Kluczowych

Biuro Rektora

Biuro Rozwoju

Biuro Rzecznika Patentowego

Biuro Spraw Socjalnych

Centrum Biotechnologii

Centrum Cyberbezpieczeństwa

Centrum Edukacyjno-Kongresowe

Centrum Elektroniki Organicznej i Nanohybrydowej

Centrum Energetyki Prosumenckiej

Centrum Informatyczne

Centrum Inkubacji i Transferu Technologii

Centrum Komputerowe

Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego

Centrum Kształcenia Ustawicznego – filia PŚ

Centrum Kultury Studenckiej MROWISKO

Centrum Nowych Technologii

Centrum Obsługi Studiów

Centrum Ochrony Klimatu i Środowiska

Centrum Popularyzacji Nauki

Centrum Promocji i Komunikacji

Centrum Przemysłu 4.0

Centrum Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności

Centrum Zarządzania Projektami

Centrum Zdalnej Edukacji

Dyrektor Administracyjny

Dział Finansowy

Dział Gospodarczy

Dział Inwentaryzacji

Dział Inwestycji

Dział Kontrolingu

Dział Kosztów

Dział Księgowości Funduszy Międzynarodowych

Dział Księgowości Głównej

Dział Współpracy z Zagranicą

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Dział Zasobów Osobowych

Europejskie Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia

Inspektorat BHP

Inspektor Ochrony Danych

Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją 

Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne

Klub Malucha „Kropka”

Klub Pracowników Politechniki Śląskiej

Kolegium Studiów

Międzynarodowe Centrum Badań Interdyscyplinarnych

Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa przy Politechnice Śląskiej

MKZ ZZ "Kontra"

Muzeum Geologii Złóż im. Czesława Poborskiego

Muzeum Techniki

NSZZ Solidarność

Organizacja Zarządzania Ciągłą Zdatnością do Lotu

Ośrodek Obsługi Statków Powietrznych

Ośrodek Konferencyjno-Szkoleniowy "Cis" w Szczyrku

Ośrodek Sportu

Ośrodek Szkolenia Mechaników Obsługi Technicznej Part-147

Ośrodek Szkolenia Personelu Obsługi Systemów Bezpilotowych Statków Powietrznych

Ośrodek Wypoczynkowy w Jastrzębiej Górze

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Przychodnia Akademicka

Rzecznik Prasowy

Samorząd Studencki Politechniki Śląskiej

Sekcja ds. Dyplomowania

Sekcja ds. Podatku VAT

Sekcja Eksploatacji ZSI

Sekcja Gospodarki Nieruchomościami

Sekcja Komunikacji i Identyfikacji Wizualnej

Sekcja Infrastruktury Sprzętowej

Sekcja Infrastruktury Wirtualnej

Sekcja Łączności

Sekcja Kadr

Sekcja Księgowania Dokumentów

Sekcja Płac

Sekcja Promocji

Sekcja Referatu Pocztowego

Sekcja Rekrutacji i Szkoleń

Sekcja Spraw Stypendialnych

Sekcja Usług Gospodarczych

Sekcja Usług Sieciowych

Sekcja Wymiany Międzynarodowej

Sekcja Zarządzania Nieruchomościami w Katowicach

Sekcja Zarządzania Nieruchomościami w Zabrzu

Stanowisko ds. Infrastruktury i Inwestycji

Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Śląskiej

Straż Akademicka

Studium Języków Obcych

Szkoła Doktorów

Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju

Śląskie Laboratorium Technologii Lotniczych

Techniczna Grupa Awaryjna

Technopark Gliwice

Telewizja Internetowa Politechniki Śląskiej

Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów 

Welcome Point

Wydawnictwo Politechniki Śląskiej

Wydział Architektury

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Wydział Budownictwa

Wydział Chemiczny 

Wydział Elektryczny

Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej 

Wydział Inżynierii Biomedycznej

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Wydział Inżynierii Materiałowej

Wydział Matematyki Stosowanej

Wydział Mechaniczny Technologiczny

Wydział Organizacji i Zarządzania 

Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej

ZNP

Związek Zawodowy Pracowników Politechniki Śląskiej

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie