A A+ A++

Rada Społeczna Politechniki Śląskiej

Rada Społeczna została powołana w celu prowadzenia ścisłej współpracy z otoczeniem społeczno - gospodarczym naszej Uczelni. Obecna Rada jest powołana do dnia 31 sierpnia 2024 roku. 

Do zadań Rady w szczególności należą:

1) wyrażanie opinii o kierunkach rozwoju Politechniki Śląskiej,

2) wspieranie Politechniki Śląskiej w działalności na rzecz jej rozwoju,

3) wyrażanie opinii, wymiana doświadczeń i poglądów w sprawach dotyczących współpracy Politechniki Śląskiej z otoczeniem społeczno-gospodarczym,

4) wyrażanie opinii o działalności dydaktycznej i badawczej Politechniki Śląskiej,

5) współpraca i wymiana informacji między środowiskami reprezentowanymi w Radzie Społecznej i środowiskiem Uczelni,

6) wyrażanie opinii i poglądów w zakresie kształtowania wśród studentów postaw innowacyjności, kreatywności i przedsiębiorczości,

7) współpraca w ramach sześciu Priorytetowych Obszarów Badawczych (POB) Uczelni, tj.:

a) Onkologia obliczeniowa i spersonalizowana medycyna,

b) Sztuczna inteligencja i przetwarzanie danych,

c) Materiały przyszłości,

d) Inteligentne miasta, mobilność przyszłości,

e) Automatyzacja procesów i Przemysł 4.0,

f) Ochrona klimatu i środowiska, nowoczesna energetyka.

Eureca-PRO logo

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie