A A+ A++

Rada Społeczna Politechniki Śląskiej

Rada Społeczna została powołana w celu prowadzenia ścisłej współpracy z otoczeniem społeczno - gospodarczym naszej Uczelni. Obecna Rada powołana jest na okres kadencji Rektora tj. do dnia 31 sierpnia 2020 roku. 

Do głównych zadań Rady należy:

  • wyrażanie opinii o kierunkach rozwoju Politechniki Śląskiej,
  • wspieranie Politechniki Śląskiej w działalności na rzecz jej rozwoju,
  • wyrażanie opinii, wymiana doświadczeń i poglądów w sprawach dotyczących współpracy Politechniki Śląskiej z otoczeniem społeczno-gospodarczym,
  • wyrażanie opinii o działalności dydaktycznej i badawczej Politechniki Śląskiej,
  • współpraca i wymiana informacji między środowiskami reprezentowanymi w Radzie Społecznej i środowiskiem Uczelni.

Skład Rady Społecznej

Eureca-PRO logo

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie