A A+ A++
Znak łaciński PŚ

Honorowi Profesorowie Politechniki Śląskiej

Uchwałą Senatu Politechniki Śląskiej tytuł Honorowego Profesora otrzymali dotychczas:

20 maja 2023 roku

ks. prof. Józef Bremer, filozof, profesor nauk humanistycznych

21 maja 2022 

prof. Wojciech Nowak z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, ekspert z zakresu energetyki
prof. Jan Taler z Politechniki Krakowskiej, ekspert z zakresu energetyki
prof. Jerzy Świder z Politechniki Śląskiej, ekspert z zakresu inżynierii mechanicznej

28 marca 2022
prof. dr hab. inż. Jerzy Świder z Politechniki Śląskiej, ekspert z zakresu inżynierii mechanicznej.

20 grudnia 2021
prof. dr hab. inż. Jan Taler z Politechniki Krakowskiej, ekspert z zakresu energetyki.

30 listopada 2020
prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik, rektor Politechniki Śląskiej w kadencjach 2008–2012 i 2012–2016. Uznany autorytet naukowy, wybitny ekspert w dziedzinie górnictwa, ekonomiki i zarządzania, ceniony nauczyciel akademicki, twórca i współtwórca wielu opracowań naukowych, organizacyjnych i technicznych.

13 lipca 2020
Prof. d. hab. inż. Bolesław Pochopień
Uhonorowany za wybitne osiągnięcia w rozwoju nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka, całokształt działalności dydaktycznej i organizacyjnej zmierzającej do ugruntowania prestiżu Politechniki Śląskiej w kraju i poza granicami Polski oraz nienaganną postawę etyczną podczas długoletniej pracy.

25 marca 2019 r.
Prof. Stanisław Majewski z Wydziału Budownictwa
Uhonorowany za realizację naukowych i technicznych projektów międzynarodowych, wybitny dorobek naukowy, zawodowy, dydaktyczny i organizacyjny, dzięki któremu Wydział Budownictwa i cała Uczelnia zyskały na prestiżu w skali krajowej i międzynarodowej.

17 grudnia 2018 roku
prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, ekspert z zakresu energetyki. 
Uhonorowany za wkład w rozwój naukowy oraz długą i owocną współpracę z Politechniką Śląską.

8 października 2018 r.
Prof. dr hab. Anna Pazdur z Instytutu Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktycznego
Uhonorowana za wybitne osiągnięcia naukowe na arenie międzynarodowej oraz rozwój potencjału badawczego Politechniki Śląskiej. Jest wybitną specjalistką w obszarze geochronometrii i badań izotopowych. Wyróżniała się jako wzorowy nauczyciel akademicki i zasłużony organizator, którego praca przyczyniła się do rozwoju Politechniki Śląskiej.

24 maja 2018 r.
Prof. Stanisław Kochowski z Instytutu Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktycznego
Uhonorowany w uznaniu międzynarodowego znaczenia jego dorobku naukowego oraz jako wzorowy nauczyciel akademicki – za osiągnięcia dydaktyczne, a także świetny organizator, którego praca przyczyniła się do rozwoju Politechniki Śląskiej.

24 maja 2018 r.
Prof. Włodzimierz Starosolski z Wydziału Budownictwa
Uhonorowany za osiągnięcia naukowe i wdrożeniowe w dziedzinie konstrukcji budowlanych, aktywną działalność na rzecz rozwoju i promocji polskiej nauki, nieoceniony wkład w rozwój Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej oraz innych jednostek naukowych, zaangażowanie, życzliwość i chęć dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.

24 maja 2018 r.
Prof. Radosław Grzymkowski z Wydziału Matematyki Stosowanej
Uhonorowany za niezwykle bogatą pracę naukową i dydaktyczną oraz szczególne osiągnięcia organizacyjne na rzecz Politechniki Śląskiej, Wydziału Matematyki Stosowanej i Instytutu Matematyki.

23 października 2017 r.
Prof. Jacek Młochowski z Politechniki Wrocławskiej
Uhonorowany za wybitny wkład w rozwój kadry naukowej i wieloletnią owocną współpracę w Wydziałem Chemicznym Politechniki Śląskiej.

25 września 2017 r.
Prof. Tang Boming z Chongqing Jiaotong University w Chinach
Uhonorowany za wyjątkowy wkład w rozwój kadry naukowej oraz długą i owocną współpracę z Politechniką Śląską.

24 maja 2017 r.
Prof. Antoni Niederliński z Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki
Uhonorowany za wybitne osiągnięcia naukowe z zakresu automatyki przemysłowej, identyfikacji procesów oraz komputerowych systemów sterowania. W ten sposób zapragnięto docenić niezwykle bogaty dorobek publikacyjny, wykształcenie wielu pokoleń naukowców i inżynierów, a także pełną poświęcenia działalność organizacyjną Profesora na rzecz Politechniki Śląskiej.

30 września 2016 r.
Prof. Olga Macedońska-Nosalska z Wydziału Matematyki Stosowanej
Uhonorowana za niezwykle bogatą, różnorodną i efektywną pracę naukową, dydaktyczną i organizacyjną na rzecz środowiska studenckiego i naukowego Politechniki Śląskiej, za jej otwartość, życzliwość i chęć dzielenia się wiedzą ze współpracownikami i studentami.

27 listopada 2015 r.
Prof. Marian Turek z Wydziału Organizacji i Zarządzania
Uhonorowany za wybitne osiągnięcia w rozwoju nauk górniczych i nauk o zarządzaniu oraz wspomaganie współpracy nauki i praktyki górniczej.

 27 listopada 2015 r.
Prof. Franciszek Plewa z Wydziału Górnictwa i Geologii
Uhonorowany za wybitny wkład w rozwój podziemnych technologii górniczych z wykorzystaniem odpadów przemysłowych oraz promocję wydziału górnictwa i geologii Politechniki Śląskiej.

4 listopada 2015 r.
Prof. Andrzej Ajdukiewicz z Wydziału Budownictwa
Uhonorowany za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie konstrukcji budowlanych, działalność na rzecz rozwoju i promocji polskiej nauki na arenie międzynarodowej, nieoceniony wkład w rozwój Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej oraz innych naukowych jednostek, zaangażowanie, życzliwość i chęć dzielenia się wiedzą i doświadczeniem ze współpracownikami.

27 października 2015 r.
Prof. Aleksander Sieroń ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
Uhonorowany za szeroką, owocną, wieloletnią współpracę z pracownikami Politechniki Śląskiej, zwłaszcza w obszarze badań oddziaływania na organizmy żywe pól elektromagnetycznych, wybitną osobowość o rzadkich umiejętnościach wykorzystywania wiedzy medycznej i sztuki inżynierskiej w praktyce dla ratowania zdrowia i życia ludzi.

27 października 2015 r.
Prof. Tadeusz Glinka z Wydziału Elektrycznego
Uhonorowany za wybitne osiągnięcia z zakresu maszyn elektrycznych i układów napędowych w trakcji elektrycznej, hutnictwie, energetyce i górnictwie, znakomitą promocję Wydziału Elektrycznego oraz znaczący wkład w rozwój kadr naukowych Politechniki Śląskiej, a także za Jego otwartość, życzliwość i chęć dzielenia się wiedzą.

27 października 2015 r.
Doc. Zofia Cichowska z Wydziału Elektrycznego
Uhonorowana za niezwykle bogatą, różnorodną i efektywną pracę naukową, imponujące dokonania dydaktyczne, rekordowo długoletnią działalność wydawniczą i redakcyjną na rzecz środowiska naukowego Politechniki Śląskiej, za Jej otwartość, chęć dzielenia się wiedzą i życzliwość dla współpracowników i studentów.

30 września 2015 r.
Prof. Zygmunt Kolenda z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Uhonorowany za wybitny wkład w rozwój polskiej nauki, w tym zwłaszcza dyscyplin związanych z energetyką, za działalność promocyjną na rzecz śląskiej szkoły termodynamiki i energetyki cieplnej, a także w uznaniu znaczącego wkładu w rozwój kadr naukowych Politechniki Śląskiej.

25 września 2015 r.
Prof. Ryszard Wilk z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki
Uhonorowany za wybitny wkład w rozwój nauki polskiej, a zwłaszcza dyscyplin związanych z inżynierią środowiska i energetyką, za nieprzeciętny dorobek naukowy w zakresie spalania i utylizacji paliw, za kształcenie kadry naukowej, w uznaniu znaczącego wkładu w rozwój i umocnienie pozycji Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki oraz Politechniki Śląskiej.

25 września 2015 r.
Prof. Michał Bodzek z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki
Uhonorowany za wybitny wkład w rozwój nauki polskiej, a zwłaszcza dyscyplin związanych z inżynierią środowiska, za wykreowanie polskiej szkoły membranowej o międzynarodowej renomie, za kształcenie kadry naukowej, w uznaniu znaczącego wkładu w rozwój i promowanie Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki oraz Politechniki Śląskiej.

15 września 2015 r.
Prof. Andrzej Wilk z Wydziału Transportu
Uhonorowany za zasługi dla rozwoju Politechniki Śląskiej, zaangażowanie w utworzenie i rozwój Wydziału Transportu oraz doniosłe dokonania w prowadzeniu badań naukowych i rozwoju kadry nauczycieli akademickich.

28 listopada 2014 r.
Prof. Jan Palarski z Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej
Uhonorowany za wybitny wkład w rozwój nowoczesnych technologii górniczych i promocję polskiego górnictwa oraz Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej na świecie.

1 października 2014 r.
Prof. Jerzy Suwiński z Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej
Za wybitne osiągnięcia naukowe, kształcenie kadry naukowej oraz zasługi w kształtowaniu obecnego oblicza Wydziału Chemicznego.

16 maja 2014 r.
Prof. Remigiusz Sosnowski z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej
Za osiągnięcia w rozwoju nauk technicznych w dyscyplinie metalurgia, za szczególne zasługi w działalności organizacyjnej, kształceniu kadr naukowych i inżynierskich, ogromny wkład w rozwój Politechniki Śląskiej i kształtowanie jej wizerunku w kraju i poza granicami.

16 maja 2014 r.
Prof. Ludovít Dobrovský z VSB w Ostrawie
Za wybitne osiągnięcia naukowe w dyscyplinie metalurgia oraz znaczący wkład w rozwój współpracy naukowej pomiędzy Politechniką Śląską a VSB-Technicka Univerzita w Ostrawie.

29 listopada 2013 r.
Prof. Jan Szlązak z Wydziału Górnictwa i Geologii
Za wybitne osiągnięcia w rozwoju nauk górniczych w zakresie zarządzania, ratownictwa górniczego i bezpieczeństwa pracy w górnictwie.

1 października 2013 r.
Prof. Andrzej Świerniak z Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej

1 października 2013 r.
Prof. Wojciech Cholewa z Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej

27 września 2013 r.
Prof. Andrzej Ziębik z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej

27 września 2013 r.
Prof. Korneliusz Miksch z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej

25 maja 2013 r.
Prof. Nina Juzwa z Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej

17 maja 2013 r.
Prof. Marek Hetmańczyk z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej

29 listopada 2012 r.
Prof. Józef Sułkowski z Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej
Za wybitne osiągnięcia w rozwoju nauk górniczych w zakresie aerologii górniczej, wzorowe kształcenie studentów, kadr inżynierskich i kadr naukowych, owocną współpracę z przemysłem górniczym Polski i Ukrainy oraz znaczny wkład w wyjaśnienie przyczyn katastrofy górniczych spowodowanych wybuchami pyłu i pożarami kopalnianymi.

26 listopada 2012 r.
Prof. Jan Marciniak z Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej
Za wybitne osiągnięcia naukowo-badawcze i dydaktyczne w obszarze inżynierii biomedycznej oraz za działalność na rzecz rozwoju i propagowania dobrego imienia Politechniki Śląskiej.

2 października 2012 r.
Prof. Antoni Rosikoń z Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej

25 listopada 2011 r.
Prof. Jindrich Ciganek z Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie
Za wybitne osiągnięcia w rozwoju nauk górniczych i geologicznych, wzorową wymianę i opiekę nad polskimi studentami i nauczycielami akademickimi oraz znaczny wkład w rozwój współpracy naukowej i dydaktycznej pomiędzy Wydziałem Górnictwa i Geologii Vysokiej Skoly Banskiej Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie i Wydziałem Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej.

27 października 2011 r.
Dr ing. Gerd Dobmann
Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie badań nieniszczących, promocję osiągnięć polskiego środowiska naukowego w „NDT&E International” (Elsevier) oraz współpracę naukowo-dydaktyczną z Politechniką Śląską

30 września 2011 r.
Prof. Danuta Szewieczek z Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej
Za wybitne osiągnięcia zawodowe i niezwykle efektywny wkład w rozwój Politechniki Śląskiej, a zwłaszcza Wydziału Mechanicznego Technologicznego.

26 listopada 2010 r.
Prof. Pedro Riesgo Fernandez z Uniwersytetu w Oviedo
Za wybitne osiągnięcia w rozwoju nauk górniczych i geologicznych, wzorową wymianę i opiekę nad polskimi studentami i nauczycielami akademickimi oraz znaczny wkład w rozwój współpracy naukowej i dydaktycznej pomiędzy Escuela Tecnica Superior de Ingenieros de Minas Universidad de Oviedo z Hiszpanii i Wydziałem Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej.

26 kwietnia 2010 r.
Prof. Wojciech Zieliński z Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej
W uznaniu za długoletnią i aktywną działalność na rzecz Politechniki Śląskiej.

26 kwietnia 2010 r.
Prof. Karel Tomašek z Uniwersytetu Technicznego w Koszycach na Słowacji
Za zasługi w inicjowaniu nowych obszarów współpracy pomiędzy Politechniką Śląską i Technicznym Uniwersytetem w Koszycach.

26 kwietnia 2010 r.
Prof. Antoni Tajduś z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Za znaczące osiągnięcia naukowe i wkład w rozwój współpracy pomiędzy Politechnikš Śląską i Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie.

23 listopada 2009 r.
Prof. Włodzimierz Sitko z Politechniki Lubelskiej
Za wybitne osiągnięcia w rozwoju nauk górniczych i nauk o zarządzaniu oraz wkład w rozwój współpracy naukowej i dydaktycznej pomiędzy Politechniką Śląską i Politechniką Lubelską w zakresie zarządzania strategicznego oraz zarządzania zasobami ludzkimi.

26 maja 2008 r..
Prof. Rudolf Kawalla z TU Bergakademie Freiburg
Za wybitne osiągnięcia w Inżynierii Materiałowej oraz wkład w rozwój współpracy naukowej i dydaktycznej pomiędzy Politechniką Śląską i Technische Universitat Bergakademie Freiburg.

28 maja 2007 r.
Prof. Zbigniew Bochniarz emerytowany profesor University of Minnesota w USA
Za wieloletnią współpracę z Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Metalurgii w zakresie Organizacji Amerykańsko-Polskich Studiów Podyplomowych.

22 maja 2006 r.
Prof. Zdzisław Trybalski z Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej
Za wybitne zasługi wniesione w utworzenie i rozwój Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki oraz wieloletnią działalność naukową i dydaktyczną.

22 maja 2006 r.
Prof. Zděnek Hradílek z Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie
Za zasługi dla rozwoju współpracy naukowej i dydaktycznej z Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej w obszarze elektrotermii i elektrotechnologii.

28 listopada 2005 r.
Prof. Jan Adamczyk z Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej
Za wybitny wkład w osiągnięcia Śląskiej Szkoły Metaloznawczej oraz wielkie zasługi dla rozwoju nauki o materiałach i inżynierii materiałowej w Polsce.

28 listopada 2005 r.
Prof. Stefan Wojciechowski z Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej
Za wielkie zasługi dla rozwoju nauki o materiałach i inżynierii materiałowej w Polsce oraz za owocną 55-letnią współpracę w tym zakresie ze środowiskiem naukowym Politechniki Śląskiej.

25 kwietnia 2005 r.
Prof. Antoni Śliwiński emerytowany profesor Uniwersytetu Gdańskiego
Za wybitne osiągnięcia naukowe oraz wieloletni owocny wkład w promowanie kadry naukowej i rozwój nowych kierunków badań na Wydziale Matematyczno-Fizycznym.

25 kwietnia 2005 r.
Prof. Józef Gawroński Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej
Za półwieczny wybitny wkład w budowanie wielkości Uczelni i pomnażanie Jej dorobku oraz wybitne osiągnięcia naukowe i osiągnięcia dotyczące kreowania kadr naukowych i inżynierskich w zakresie odlewnictwa i odlewanych materiałów kompozytowych.

25 kwietnia 2005 r.
Prof. Marcel Hubert Van de Voorde z Instytutu Maxa-Planca w Stuttgarcie w Niemczech
Za wybitne osiągnięcia naukowe, opracowanie wizji rozwojowej inżynierii materiałowej w Europie w obecnym ćwierćwieczu i europejskiego elastycznego systemu trójstopniowych studiów uniwersyteckich oraz osobisty wkład w rozwój współpracy Międzynarodowej Politechniki Śląskiej.

25 kwietnia 2005 r.
Prof. Mohammed Sarwar Jang Hashmi Dublin City University w Dublinie w Irlandii
Za wybitne osiągnięcia w zakresie inżynierii wytwarzania, Promocję osiągnięć polskiego środowiska naukowego w "Journal of Materials Processing Technology" (Elsevier) oraz współpracę naukowo-dydaktyczną z Politechniką Śląską.

25 kwietnia 2005 r.
Prof. Frank William Travis emerytowany profesor zwyczajny University of Strathclyde w Wielkiej Brytanii, honorowy redaktor - zalożyciel Jounal of Materials Processing Technology (Elsevier).
Za wybitny wkład w rozwój naukowych podstaw technologii procesów materiałowych, promocję kadr naukowych w "Journal of Materials Processing Technology" (Elsevier) oraz osobiste osiągnięcia w międzynarodowej współpracy z Politechniką Śląską.

24 stycznia 2005 r.
Prof. Maciej Zarzycki z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej
Za szczególny 60-letni wkład w rozwój Politechniki Śląskiej oraz promowanie współpracy między Uczelnią a instytucjami naukowymi i przemysłowymi.

24 stycznia 2005 r.
Prof. Stanisław Mierzwiński z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej
Za 60-letni wkład w rozwój i tworzenie naukowych podstaw inżynierii środowiska w Politechnice Śląskiej a w szczególności w dziedzinie wentylacji, ogrzewnictwa i ochrony atmosfery.

24 stycznia 2005 r.
Prof. Marian Taniewski z Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej
Za 50-letnią szczególną dbałość o to by chemiczna myśl technologiczna w Gliwicach nie obniżała swego wysokiego lotu, dorównując swym lwowskim korzeniom i najlepszym powojennym ośrodkom w kraju.

12 lipca 2004 r.
Prof. Józef Bendkowski z Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej
Za wybitne zasługi wniesione w utworzenie i rozwój Wydziału Organizacji i Zarządzania oraz wieloletnią aktywną działalność naukową i dydaktyczną.

12 lipca 2004 r.
Prof. Ryszard Kowalczyk z Uniwersytetu Beira Interior w Portugalii
Za wybitne zasługi dla rozwoju współpracy międzynarodowej z Wydziałem Budownictwa Politechniki Śląskiej w zakresie działalności edukacyjnej i naukowej.

12 lipca 2004 r.
Prof. Józef Szarawara z Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej
Za wybitne zasługi wniesione w rozwój Polskiej Szkoły Technologii Chemicznej oraz wieloletnią aktywną działalność dla dobra Politechniki Śląskiej.

Eureca-PRO logo

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie