A A+ A++

Komunikaty Uczelnianej Komisji Wyborczej

Komunikat nr 21 UKW z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie członka Senatu Politechniki Śląskiej w kadencji 2020-2024 wybranego z grupy samodzielnych nauczycieli akademickich w okręgu wyborczym Wydziału Budownictwa

Komunikat nr 20 UKW z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie wyborów członka Senatu Politechniki Śląskiej w kadencji 2020-2024 z grupy samodzielnych nauczycieli akademickich w okręgu wyborczym Wydziału Budownictwa

Komunikat nr 19 UKW z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia kandydata na członka Senatu Politechniki Śląskiej w kadencji 2020-2024 z grupy samodzielnych nauczycieli akademickich w okręgu wyborczym Wydziału Budownictwa

Komunikat nr 18 UKW z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członka Senatu Politechniki Śląskiej z grupy samodzielnych nauczycieli akademickich w okręgu wyborczym Wydziału Budownictwa w kadencji 2020-2024

Komunikat nr 17 UKW z dnia 21 października 2020 r. w sprawie kandydatów na członków Rady Uczelni Politechniki Śląskiej w kadencji 2021-2024

Komunikat nr 16 UKW z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie członków rad dyscyplin wybranych na kadencję 2020-2024

Komunikat nr 15 UKW z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie członków Senatu Politechniki Śląskiej wybranych na kadencję 2020-2024

Komunikat nr 14 UKW z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie wyborów członka senatu w kadencji 2020-2024

Komunikat nr 13 UKW z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie wyborów członka senatu w kadencji 2020-2024

Komunikat nr 12 UKW z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie wyborów członka senatu w kadencji 2020-2024

Sprostowanie dotyczące Komunikatu nr 11 UKW z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia kandydatów na członków senatu Politechniki Śląskiej w kadencji 2020-2024 (pismo nr UKW/9/2020)

Komunikat nr 11 UKW z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia kandydatów na członków senatu Politechniki Śląskiej w kadencji 2020-2024

Komunikat nr 10 UKW z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków senatu Politechniki Śląskiej w kadencji 2020-2024

Komunikat nr 9 UKW z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie wyboru Rektora Politechniki Śląskiej na kadencję 2020-2024

Komunikat nr 8 UKW z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie wyborów Rektora Politechniki Śląskiej w kadencji 2020-2024

Komunikat nr 7 z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie otwartego spotkania społeczności akademickiej z Kandydatem na Rektora Politechniki Śląskiej w kadencji 2020-2024

Komunikat nr 6 z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie kandydata na rektora Politechniki Śląskiej w kadencji 2020-2024

Komunikat nr 5 z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie składu Kolegium Elektorów w kadencji 2020-2024

Komunikat nr 4 z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie wyborów elektorów do Kolegium Elektorów w kadencji 2020-2024

Komunikat nr 3 z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zgłaszania i wyborów kandydatów na elektorów do Kolegium Elektorów w kadencji 2020-2024

Komunikat nr 2 z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zgłaszania i wyborów kandydatów na elektorów do Kolegium Elektorów w kadencji 2020-2024

Komunikat nr 1 z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zgłaszania i wyborów kandydatów na elektorów do Kolegium Elektorów w kadencji 2020-2024

Uchwały Uczelnianej Komisji Wyborczej

 Zgłaszanie kandydatów na członków rady uczelni w kadencji 2021-2024

 Podział mandatów do Senatu w grupie studentów i doktorantów
Zmiana terminarza czynności wyborczych
Zmiana terminarza czynności wyborczych
Wykładnia przepisów wyborczych dotyczących wyboru rektora
Zgłaszanie kandydatów na rektora przy użyciu komunikatorów internetowych
Zmiana terminarza czynności wyborczych
Przeprowadzanie czynności wyborczych przy użyciu komunikatorów internetowych oraz głosowań z użyciem systemu głosowań zdalnych
Podział mandatów do Kolegium Elektorów w grupie studentów i doktorantów
Zmiana ustalonych przez Uczelnianą Komisję Wyborczą okręgów wyborczych i liczby elektorów w tych okręgach

 Szczegółowa organizacja czynności wyborczych:

Wykładnia przepisów wyborczych

Terminarz czynności wyborczych

Powołanie okręgowych komisji wyborczych
Zmiana składu Okręgowej Komisji Wyborczej okręgu wyborczego RM

Ustalenie przez Uczelnianą Komisję Wyborczą okręgów wyborczych i liczby elektorów w tych okręgach

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie