A A+ A++

Sekcja ds. Dyplomowania

Informacje dotyczące kompletów dokumentów uzyskanych po obronie (dyplom oraz suplement) – dla studentów rozpoczynających lub wznawiających studia od roku akademickiego 2019/2020.

 1. Komplet A – oryginał, dwa odpisy w języku polskim, odpis przeznaczony do akt – bezpłatnie.
 2. Komplet B – oryginał, jeden odpis w języku polskim, jeden odpis w języku angielskim, odpis przeznaczony do akt – bezpłatnie – załącznik 1.4 oraz 1.5 należy złożyć do dnia ukończenia studiów.
 3. Komplet A + dodatkowy odpis dyplomu (płatny 20 zł) lub suplementu (płatny 20 zł)
  w języku angielskim – załącznik 1.6 i 1.7

Informacje dotyczące kompletów dokumentów uzyskanych po obronie (dyplom oraz suplement) – dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/2018 oraz 2018/2019

 1. Komplet A – oryginał, dwa odpisy w języku polskim, odpis przeznaczony do akt – płatny 60 zł
 2. Komplet A (płatny 60 zł) + dodatkowy odpis dyplomu i suplementu (płatny 40 zł)
  w języku angielskim – załącznik 1.6 i 1.7

Druki do pobrania w wersji polskiej:

Załącznik nr 1.1 - Potwierdzenie odbioru dyplomu
Załącznik nr 1.4 - Odpis dyplomu w języku obcym
Załącznik nr 1.5 - Odpis suplementu w języku obcym
Załącznik nr 1.6 - Dodatkowy odpis dyplomu w języku polskim lub obcym
Załącznik nr 1.7 - Dodatkowy odpis suplementu w języku polskim lub obcym

Druki do pobrania w wersji angielskiej:

Załącznik nr 1.1a - Acknowledgement receipt
Załącznik nr 1.4a - Request for a copy of graduation diploma in foreign language
Załącznik nr 1.5a - Request for a copy of graduation diploma supplement in foreign language
Załącznik nr 1.6a - Request for an additional copy of graduation diploma in foreign language
Załącznik nr 1.7a - Request for an additional copy of graduation diploma supplement in foreign language


O gotowości dyplomu do odbioru absolwent jest powiadamiany drogą mailową.

Odbiór dyplomów dla absolwentów, którzy ukończyli studia po 15 kwietnia 2021 r. odbywa się:

 • Osobiście - po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym: 32 237 17 58 lub 237 17 79 lub mailowym. Adres: Sekcja ds. Dyplomowania Centrum Obsługi Studiów, Rektorat - piętro I, pokój 291, ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice (wejście przez Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej)
 • Odbiór dyplomów będzie również możliwy dodatkowo raz w miesiącu w wyznaczoną sobotę miesiąca (wykaz znajduje się poniżej) pomiędzy godziną 8:30 a 12:30 po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu godziny odbioru dyplomu.
  Aktualnie dostępne terminy:
  18 maja 2024
  15 czerwca 2024
  20 lipca 2024
  24 sierpnia 2024
  21 września 2024

 • Osobie innej niż absolwent uczelnia może wydać komplet dokumentów (dyplom plus suplement) na podstawie pełnomocnictwa udzielonego jej przez notariusza.
 • W wyjątkowych przypadkach, na wyraźny wniosek absolwenta, istnieje możliwość wysłania dyplomu ukończenia studiów za pośrednictwem usług pocztowych.Cena jednej przesyłki na terytorium Polski (paczka ekonomiczna z potwierdzeniem odbioru) to 19 zł.
  Cena przesyłki za granice jest ustalana indywidualnie według kalkulatora Poczty Polskiej.
  Opłatę  za wysłanie dyplomu należy wpłacić na konto Politechniki Śląskiej:
  60 1050 1230 1000 0002 0211 3056
  tytuł wpłaty: "koszt wysyłki dyplomu - imię i nazwisko". Potwierdzenie przelewu oraz wniosek należy przesłać drogą elektroniczną.

Dokumenty wymagane przy odbiorze dyplomu:

 • wypełnione potwierdzenie odbioru,
 • dowód osobisty.

Zarządzenie nr 55/2021 wraz z załącznikami
Zarządzenie zmieniające nr 92/2021 wraz z załącznikami

Adres: Sekcja ds. Dyplomowania Centrum Obsługi Studiów, Rektorat - piętro I, pokój 291, ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice (wejście przez Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej).

Dane kontaktowe:

telefon: 32 237 17 58 lub 237 17 79,
e-mail: RD1-dyplomy@polsl.pl

Informacje na temat wzorów dyplomów

W dniu 13 lipca 2020 r. Uchwałą Nr 75/2020 Senatu Politechniki Śląskiej zatwierdzono wzory dyplomów ukończenia studiów.

 • Uchwała Nr 75/2020 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów PLIK PDF
 • Opis techniczny zabezpieczeń poddruku dyplomu PLIK PDF - weryfikacja poprzez zastosowanie lampy UV, jeśli chodzi o włókna niewidoczne w świetle dziennym; podgląd znaku wodnego.

Data wprowadzenia oraz data rozpoczęcia wydawania uchwalonych wzorów dyplomu -1 października 2020 r.

Eureca-PRO logo

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie