A A+ A++

Skład Rady Uczelni Politechniki Śląskiej
w kadencji od 1 stycznia 2021 roku
do 31 grudnia 2024 roku

Ze wspólnoty Uczelni:
  • dr Zygmunt Łukaszczyk
  • dr hab. inż. Wioletta Przystaś, prof. PŚ
  • prof. dr hab. inż. Marian L. Turek
Spoza wspólnoty Uczelni:
  • mgr inż. Artur Tomasik – Przewodniczący Rady
  • dr Janusz Michałek
  • mgr Tomasz Zjawiony, MBA
Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) z mocy prawa, na okres pełnienia funkcji przewodniczącego Samorządu Studenckiego Politechniki Śląskiej, w skład Rady Uczelni wchodzi:
  • inż. Dawid Mordarski
Eureca-PRO logo

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie