A A+ A++

Skład Rady Uczelni Politechniki Śląskiej
w kadencji od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2024 roku

Ze wspólnoty Uczelni:

 • dr hab. Zygmunt Łukaszczyk, prof. PŚ – Zastępca Przewodniczącego Rady
 • dr hab. inż. Wioletta Przystaś, prof. PŚ
 • prof. dr hab. inż. Marian L. Turek

Spoza wspólnoty Uczelni:

 • mgr inż. Artur Tomasik – Przewodniczący Rady
 • dr Janusz Michałek
 • mgr Tomasz Zjawiony, MBA

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.) z mocy prawa, na okres pełnienia funkcji przewodniczącego Samorządu Studenckiego Politechniki Śląskiej, w skład Rady Uczelni wchodzi:

 • inż. Dawid Mordarski

Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.) od dnia 15 lutego 2023 roku w posiedzeniach uczestniczą z głosem doradczym następujący przedstawiciele związków zawodowych działających na Politechnice Śląskiej:

 • dr inż. Joanna Lisok (OZ NSZZ „Solidarność”)
 • dr inż. arch. Jerzy Wojewódka, prof. PŚ (Związek Nauczycielstwa Polskiego)
 • dr hab. inż. Krzysztof Wodarski, prof. PŚ (MKZ ZZ „Kontra” przy Politechnice Śląskiej)
 • dr Krzysztof Czapla, prof. PŚ (Związek Zawodowy Pracowników Politechniki Śląskiej)

Termin najbliższego zwyczajnego posiedzenia Rady Uczelni Politechniki Śląskiej:
25 marca 2024 roku o godzinie 13:00.

KONTAKT

Rada Uczelni Politechniki Śląskiej
ul. Akademicka 2A, pok. 39, 44-100 Gliwice
tel. 32 400 31 00 oraz 32 237 18 09
e-mail: rada.uczelni@polsl.pl​ 

Eureca-PRO logo

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie