A A+ A++

Związek Nauczycielstwa Polskiego tel.32 237 12 49

Związek Nauczycielstwa Polskiego tel 32 237 12 49

tel. 32 237 12 49

Status zabezpieczeń COVID-19

więcej informacji

Aktualny poziom zagrożenia COVID-19 w Politechnice Śląskiej:

0

Liczba jednostek i obiektów o wyższym poziomie zagrożenia:

0

Aktualny poziom zagrożenia COVID-19 w obszarze "Dydaktyka":

0

Warszawa, 9 października 2023 r.

POROZUMIENIE NA RZECZ EDUKACJI

Związek Nauczycielstwa Polskiego i ugrupowania opozycji demokratycznej stwierdzają,
że edukacja i nauka są naszym wspólnym dobrem. Chcemy dobrze funkcjonujących, autonomicznych szkół samorządowych, które kształcić będą uczniów w ścisłym powiązaniu z tempem i różnorodnością zmieniającej się rzeczywistości, otoczenia społecznego i gospodarczego naszego kraju.

Dla realizacji tych celów niezbędna jest odbudowa prestiżu zawodu nauczyciela i nauczyciela akademickiego zarówno w aspekcie społecznym, jak i materialnym.

Przedstawiciele ugrupowań opozycji demokratycznej deklarują realizację rekomendowanych przez Związek Nauczycielstwa Polskiego rozwiązań poprawiających sytuację uczniów, studentów, nauczycieli, nauczycieli akademickich oraz pracowników administracji i obsługi, poprzez zadbanie o:

 1. Realną poprawę sytuacji materialnej nauczycieli, w tym nauczycieli akademickich poprzez powiązanie systemu wynagradzania ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce
 2. Poprawę warunków pracy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, odbiurokratyzowanie oświaty, modyfikację systemu oceny pracy oraz wyposażenie miejsc pracy nauczycieli
 3. Wzrost wynagrodzeń kadry naukowej uczelni i pracowników niebędących nauczycielami
 4. Dobre i racjonalne finansowanie edukacji poprzez wzrost i urealnienie nakładów budżetowych na edukację od przedszkoli po uczelnie wyższe
 5. Zmodyfikowanie podstawy programowej i uelastycznienie planów nauczania, by zapewnić równowagę między ilością wiedzy a umiejętnościami, kompetencjami i postawami, które szkoła XXI wieku powinna rozwijać
 6. Edukację opartą na autonomii i samodzielności szkół, bez politycznych wpływów, z możliwością współpracy z organizacjami społecznymi
 7. Edukację równych szans poprzez efektywne wsparcie dla uczniów i wychowanków oraz wprowadzenie zasady szkoły wsparcia i współpracy, a nie rywalizacji
 8. Podejmowanie decyzji w obszarze edukacji w oparciu o badania naukowców i ekspertów
 9. Prowadzenie rzeczywistego dialogu społecznego uwzględniającego stanowiska partnerów społecznych, w tym związków zawodowych działających w obszarze edukacji.

Ugrupowania opozycji demokratycznej                            Związek Nauczycielstwa Polskiego

W dniu dzisiejszym zostało podpisane porozumienie miedzy JM Rektorem a Związkami Zawodowymi, w ramach którego każdy z pracowników zatrudnionych w Uczelni w dniu 01.10.2023  r. otrzyma jednorazową nagrodę z okazji 250-lecia powstania Komisji Edukacji Narodowej.

Nagroda będzie wynosić 1180 zł brutto .

ZNP w Politechnice Śląskiej  zależało na tym, aby każdy pracujący na Uczelni  w dniu  01.10.2023  taką jednorazową  nagrodę otrzymał . Wypłata ma nastąpić niezwłocznie .

                                                                                                           Za Prezydium Rady ZNP

Informacja dotyczaca kart ORLEN

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Zgłoszone przez Was zapotrzebowania na Karty Rabatowe ORLEN zostały przekazane do jednoosobowej komórki OPZZ zajmującej się od 26 września br. rozprowadzeniem Kart w organizacjach zrzeszonych w OPZZ. 

Inne organizacje zrzeszone w OPZZ zgłaszały swoje zapotrzebowania od końca sierpnia br. 

RSzWiN ZNP powiadomiono o możliwości złożenia zapotrzebowania "trochę" później, o czym informowałem w wysłanym do Was mailu.

 Czekamy cierpliwie w kolejce i samodzielnie nie podejmujemy żadnych działań, dopóki konsultant wyznaczona przez OPZZ nie zgłosi się do Was.

 Po spełnieniu podanych przez konsultanta warunków nastąpi realizacja zamówienia.

Karty można będzie odebrać osobiście w OPZZ (we wcześniej uzgodnionym terminie) lub otrzymać przesyłką kurierską, którą trzeba będzie opłacić.

 Dołączone pliki załączników przydadzą się na ostatnim etapie, a o ich poprawnym wypełnieniu poinformuje konsultant.

 Z poważaniem

Cezary Czyżewski

Wiceprezes Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP

Podziękowania

Aktualności

Pokaż wszystkie
photo

Świadczenia 2021

Ewa Krzych
2021-04-01 12:24:34
2021-04-01 12:36:53
01.04.2021

Więcej aktualności

Archiwum

...

Galerie

Wydarzenia

Pokaż wszystkie

Koleżanki, koledzy związkowcy,

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych podpisało umowę z PKN ORLEN S.A., na podstawie której członkowie organizacji członkowskich OPZZ, będą mogli uzyskać rabat przy zakupie paliwa i artykułów poza paliwowych na stacjach paliw PKN ORLEN. 

  Karty Rabatowe uprawniają do otrzymania w danym miesiącu kalendarzowym rabatu cenowego na: 

 • paliwa Standard oraz VERVA na stacjach ORLEN oraz na stacjach BLISKA 
 • usługę myjni automatycznej oraz odkurzacza 
 • oleje silnikowe i płyny do spryskiwaczy 
 • produkty Stop Cafe 

  Karta będzie uprawniała do zakupu paliwa z rabatem cenowym w maksymalnej ilości do 300 litrów w miesiącu kalendarzowym na jeden pojazd.  

Wysokość rabatu będzie uzależniona od liczby zapotrzebowanych kart.   

OPZZ rozpoczęło przygotowania do dystrybucji kart rabatowych.  

 Prosimy o pilne zgłaszanie zapotrzebowania  podając imię nazwisko markę samochodu i nr. rejestracyjny

 Ostateczny termin zgłoszeń 12.09.2023 r

Podziękowania

Aktualności

Pokaż wszystkie
photo

Świadczenia 2021

Ewa Krzych
2021-04-01 12:24:34
2021-04-01 12:36:53
01.04.2021

Więcej aktualności

Archiwum

...

Galerie

Wydarzenia

Pokaż wszystkie

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie