A A+ A++
8

Politechnika Śląska w liczbach

1945

To rok utworzenia Politechniki Śląskiej. Obecnie jest najstarszą uczelnią techniczną na Górnym Śląsku. Powstała w jako zaplecze naukowo-dydaktyczne dla najbardziej uprzemysłowionego okręgu w Polsce i jednocześnie jednego z bardziej zindustrializowanych obszarów w Europie – Górnego Śląska. 

12

dyscyplin naukowych: architektura i urbanistyka; automatyka, elektroniki i elektrotechnika; inżynieria chemiczna; informatyka techniczna i telekomunikacja; inżynieria biomedyczna; inżynieria lądowa i transport; inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; nauki chemiczne; nauki o ziemi i środowisku; nauki o zarządzaniu i jakości. 

6

Priorytetowych Obszarów Badawczych:

POB1: Onkologia obliczeniowa i spersonalizowana medycyna

POB2: Sztuczna inteligencja i przetwarzanie danych

POB3: Materiały przyszłości

POB4: Inteligentne miasta i mobilność przyszłości

POB5: Automatyzacja procesów i Przemysł 4.0

POB6: Ochrona klimatu i środowiska, nowoczesna energetyka

14 

jednostek, w tym: 13 wydziałów oraz 1 instytut prowadzące wysokiej jakości kształcenie oraz badania naukowe.

4

miasta, w których znajdują się jednostki Politechniki Śląskiej. Są to Gliwice, Katowice, Zabrze oraz Rybnik. 

2

Akademickie Licea Ogólnokształcące, których organem prowadzącym jest Politechnika Śląska. Mieszczą się w Rybniku oraz Gliwicach.

ponad 17 000

osób kształci się na Politechnice Śląskiej na studiach I stopnia (inżynierskie i licencjackie), II stopnia (magisterskie), w szkole doktorskiej oraz na studiach podyplomowych.

blisko 60

kierunków studiów – w tym technicznych, a także innych jak np. analityka biznesowa, architektura wnętrz, lingwistyka stosowana, matematyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, socjologia, zarządzenie oraz zarządzanie projektami.

187

studenckich kół naukowych realizuje projekty oraz rozwija wiedzę z różnych obszarów nauki.  

22

organizacje studenckie  prowadzące działalność na Politechnice Śląskiej. 

13

domów studenckich zlokalizowanych w Gliwicach, Katowicach oraz Zabrzu.

ponad 3 100

osób pracuje na Politechnice Śląskiej. Jest to ponad 1630 nauczycieli akademickich oraz ponad 1490 pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. 

ponad 130

profesorów tytularnych

ponad 470

doktorów habilitowanych

ponad 870

doktorów

Eureca-PRO logo

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie