A A+ A++
ico

Absolwent Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej w środowisku zawodowym i społecznym

zbiór wewnętrzny

ico

Historia Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej - 60-lecie

Cena: 30 + 5 zł

ico

Anegdoty i wspomnienia, t.1 Anegdoty

Książka jest pokłosiem Zjazdu Absolwentów z okazji 60-lecia Wydziału Budownictwa. Na 200 stronach tego tomiku zawarto ponad 160 zabawnych anegdot o profesorach i pracownikach Wydziału Budownictwa oraz Wydziału Architektury z czasów, gdy jeszcze Wydział kształcił architektów. Tomik jest bogato ilustrowany fotografiami bohaterów oraz karykaturami prof. Franciszka Maurera, Marka Podlejskiego, absolwenta Wydziału Budownictwa oraz Sylwii Drelich, absolwentki Wydziału Architektury. w tekście także okolicznościowe fotografie z Igrów i innych barwnych przejawów życia studenckiego. Anegdoty przeplata twórczość poetycka prof. Tadeusza Teodorowicza Todorowskiego oraz innych autorów.

Cena: nakład wyczerpany

ico

Anegdoty i wspomnienia, t.2 Wspomnienia

Kontynuacją serii Zjazdowej jest 380 stronicowy tomik 150 wspomnień, których autorami są profesorowie i absolwenci. Otwiera go wspomnienie prof. Stefana Kaufman o początkach tworzenia zrębów Politechniki Śląskiej i powołaniu czterech pierwszych wydziałów, a wśród nich Wydziału Inżynieryjno-Budowlanego. w dalszych rozdziałach zamieszczone zostały wspomnienia absolwentów z lat 1945-1960 pogrupowane tematycznie jak np. „Wspomnienia o naszych nauczycielach i wychowawcach”, „Niech żyje sport”, „Na ramię broń”, „Przygoda z geodezją”, „Leć pieśni leć” i inne zabawne wydarzenia z czasów naszych studiów, związane z 266 bohaterami wspomnień. Zilustrowane zostały karykaturami Marka Podlejskiego, absolwenta Wydziału Budownictwa oraz okolicznościowymi fotografiami autorów i bohaterów wspomnień.

Cena: 40 + 5 zł

ico

Księga absolwentów

Księga wydana została sumptem Stowarzyszenia Wychowanków Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej z okazji Zjazdu Absolwentów w 60 rocznicę powstania Wydziału. Księga opatrzona wstępem ówczesnego dziekana prof. dra hab. inż. Stanisława Majewskiego oraz prezesa Stowarzyszenia Wychowanków doc. dra inż. Stefana Mercika. Podzielona jest na osiem rozdziałów. Rozdziały od 2 do 6 zawierają: krótki rys historyczny Wydziału, poczet jego dziekanów od 1945 do 2005 r. oraz sylwetki wybitnych profesorów, pracowników technicznych i administracyjnych, a także pierwszych absolwentów. W rozdziale 7 – głównym -zamieszczony został wykaz absolwentów poszczególnych roczników studiów na kierunku Budownictwo oraz Architektura w zakresie, w którym Wydział miał uprawnienia do prowadzenia studiów także architektonicznych. Rozdział 8 to portret własny Stowarzyszenia Wychowanków Budownictwa, wydawcy Księgi.

Cena: 45 + 5 zł

ico

Stanisław Brzozowski - Inżynier Profesor Wychowawca

Pomysł opracowania biografii prof. Stanisław Brzozowskiego, kierownika Katedry Budowy Mostów i wieloletniego Przewodniczącego Komisji Egzaminu Dyplomowego powstał z inicjatywy Oddziału gliwickiego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Tomik ilustrowany jest dokumentami rodzinnymi profesora oraz dokonaniami naukowymi i dydaktyczno-wychowawczymi.

Cena:: 40 + 5 zł

ico

Nasze Ślady na Ziemi

Monografia poświęcona osiągnięciom zawodowym absolwentów Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej. Pomyślana jest ona jako wydawnictwo otwarte. W miarą napływu do redakcji nowych opracowań będą wydawane kolejne tomy obejmujące prezentacje sukcesów zawodowych inżynierów budownictwa śląskiej uczelni technicznej. Głównym motywem przyświecającym wydawcy było ocalenie od zapomnienia wkładu absolwentów Wydziału Budownictwa związanego z budową przemysłu i mieszkalnictwa w Polsce a także poza jej granicami. W monografii siedemnastu autorów ukazuje swoje dokonania inżynierskie, niejednokrotnie naświetlając ich ciekawy kontekst społeczny i gospodarczy. Lektura książki może stanowić dla studentów i młodych adeptów sztuki budowlanej uzupełnienie wiadomości pozyskiwanych w toku studiów.

Cena: 50 + 5 zł

ico

Radio naszej młodości

Książka jest pracą zbiorową pod redakcja Andrzeja Wąsowicza i Stefana Mercika. Barwna opowieść o początkach radia studenckiego na Politechnice Śląskiej w latach 1954-1964 zawarta jest w kilkunastu wspomnieniach najbardziej aktywnych radiowców, ujętych w Rozdziale II. Tworzyli oni w ramach Radiowęzła Domów Studenckich (RDS) oraz innych radiowęzłów lokalnych na poszczególnych wydziałach trzon zespołów redakcyjno spikerskich. Praca tych entuzjastów jest właśnie treścią tego rozdziału. Uzupełniają go wspomnienia słuchaczy radia i sympatyków oraz wywiady, z dziś prominentnymi, radiowcami, aktorami bądź menedżerami związanymi z RDS. Kontynuacją działalności ówczesnego radia jest Ośrodek Radia Studenckiego ORS. Związane z nim wspomnienia radiowców zawarte zostały w Rozdziale III. Książka o objętości 300 stron zawiera liczne dokujemy związane z działalnością radia oraz liczne fotografie, rysunki i karykatury Na ostatnich stronach monografii zawarty jest spis nazwisk 67 autorów wspomnień oraz indeks nazwisk 224 bohaterów wspomnień.

Cena: 40 + 5 zł

ico

Stanisław Hüpsch Żołnierz Menadżer Profesor

Monografia poświęcona tej postaci, zaopatrzona tłem historycznym autorstwa dr hab. Joanny Januszewskiej Jurkiewicz z Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Obejmuje 330 stron tekstu bogato ilustrowanego fotografiami i dokumentami z epoki i została zawarta w piętnastu rozdziałach. Droga życiowa bohatera monografii może stanowić dla studentów wzór inżyniera budownictwa i polskiego patrioty.

Cena: 40 + 5 zł

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie