Wydział Górnictwa i Geologii

REKRUTACJA NA STUDIA I STOPNIA

Informacja dla kandydatów

 

Trwa trzeci nabór w rekrutacja na studia na Wydziale Górnictwa i Geologii. Kandydaci mogą się rejestrować i wnieść opłatę rekrutacyjną do 24 września. We wtorek 26 września o godz. 12.00 ogłoszona zostanie lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia w III naborze. Kandydaci powinni do 27 września złożyć dokumenty (więcej informacji poniżej). Są jeszcze wolne miejsca na kierunku Automatyka i Informatyka Przemysłowa (studia stacjonarne) oraz Górnictwo i Geologia (studia stacjonarne i niestacjonarne). Opis kierunków studiów znajduje się w naszym Informatorze dla kandydatów.

Jak długo trwają studia?

Studia I stopnia na kierunku Automatyka i Informatyka Przemysłowa trwają 8 semestrów (z tego jeden przeznaczony na praktykę). Na kierunku Górnictwo i Geologia studia trwają 7 semestrów. Studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera.

Jak wziąć udział w rekrutacji?

Rekrutacja na studia na Wydziale Górnictwa i Geologii odbywa się elektronicznie. Aby wziąć udział w rekrutacji zarejestruj się w systemie SOREK (sorek.polsl.pl). Po wprowadzeniu danych osobowych wybierz wydział, kierunek studiów oraz ich formę (stacjonarne lub niestacjonarne). Opcjonalnie możesz wybrać trzy alternatywne kierunki studiów, również na innych wydziałach. Pierwszeństwo przy kwalifikacji mają osoby, które wybrały dany kierunek jako podstawowy, w dalszej kolejności jako alternatywny 1 itd. Tak więc, jeżeli wybrałeś dany kierunek jako alternatywny 3, to w pierwszej kolejności zakwalifikowani zostaną kandydaci, którzy wybrali ten kierunek jako podstawowy, alternatywny 1 i 2, nawet jeżeli mają gorszy wynik punktowy niż Ty.

Ile kosztuje rekrutacja?

Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł. Laureaci i finaliści olimpiad uprawnieni do preferencyjnych warunków rekrutacji wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 10 zł. W ramach jednej opłaty rekrutacyjnej możesz wybrać kierunek podstawowy i do trzech kierunków alternatywnych. Każdy kandydat ma własny numer konta, na który należy wnieść opłatę, blankiet wpłaty można wydrukować z systemu SOREK.

Wniosłem opłatę i nic...

Pamiętaj, żeby wnieść opłatę na własne konto z systemu SOREK (każdy kandydat ma osobny numer konta). Po wniesieniu opłaty powinna ona zostać automatycznie zaksięgowana (najpóźniej po kilku dniach). Wpłaty dokonywane w kasach sklepowych i podobnych punktach mogą być księgowane z pewnym opóźnieniem. Jeżeli termin ten się przedłuża sprawdź, czy wpłata została dokonana na właściwe konto i ewentualnie skontaktuj z Dziekanatem, tel. 32 237 24 02 lub 32 237 23 90,  e-mail rg0@polsl.pl.

Do kiedy można się rejestrować?

III nabór na studia rozpoczął się 20 września. Termin rejestracji w systemie SOREK oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej upływa 24 września 2017 r. o godz. 24. Do tego dnia musisz uzupełnić wymagane dane w systemie, w tym wyniki matury.

Jakie przedmioty brane są pod uwagę w rekrutacji?

Przy tworzeniu listy rankingowej decydującej o przyjęciu na studia, brana jest pod uwagę ocena z egzaminu pisemnego z matematyki na poziomie podstawowym oraz ocena z przedmiotu dodatkowego wybranego przez kandydata - matematyka na poziomie rozszerzonym, fizyka z astronomią, chemia, biologia lub informatyka.

Jak obliczany jest wynik punktowy rekrutacji?

Wynik punktowy P jest obliczany ze wzoru:

P = 0,6 x Wg + 0,4 x k x Wd

gdzie Wg - liczba punktów uzyskanych na maturze z matematyki na poziomie podstawowym

Wd - liczba punktów uzyskanych na maturze z przedmiotu dodatkowego

k = 0,5 (dla poziomu podstawowego), k = 1 (dla poziomu rozszerzonego).

Jeśli poprawiasz maturę, jej wynik możesz je uzupełnić po ogłoszeniu wyników. Ważne, żeby to zrobić najpóźniej 13 września.

Kiedy poznam wyniki rekrutacji?

Lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia zostanie ogłoszona 26 września o godz. 12.00. Możesz sprawdzić swój status na swoim koncie w systemie SOREK w zakładce "Wyniki rekrutacji". Warunkiem przyjęcia na studia jest terminowe dostarczenie dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Jakie dokumenty należy dostarczyć, gdzie i kiedy?

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia powinni uzupełnić w systemie "Kwestionariusz osobowy", wydrukować go i wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami dostarczyć do siedziby Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (Gliwice, ul. Akademicka 2, pok. 457 do 462) w terminie do 27 września 2017 r. Komisja będzie przyjmować we wtorek 26 września w godz. 13.00-16.00 oraz w środę 27 września w godz. 9.00-15.00. Wymagane są następujące dokumenty:

  • kwestionariusz osobowy (wydrukowany z systemu SOREK i podpisany), przy wypełnianiu kwestionariusza należy wgrać do systemu zdjęcie (w postaci elektronicznej) - fotografia powinna być zgodna z wymaganiami obowiązującymi dla dowodów osobistych (więcej informacji znajdziesz tutaj),
  • kopia świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis należy okazać do wglądu przy składaniu dokumentów),
  • kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (dodatkowo, w przypadku kandydatów z tzw. "starą maturą"),
  • kopia dowodu osobistego lub paszportu (oryginał należy przedstawić do wglądu),
  • kopia dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady (jeżeli uprawnia to kandydata do preferencyjnych warunków rekrutacji),
  • oświadczenie o braku przeciwskazań do studiowania.

Dokumenty należy składać w białej tekturowej wiązanej teczce, z naklejoną czwartą stroną kwestionariusza.

Nie mogę w terminie osobiście dostarczyć dokumentów. Co robić?

Jeżeli nie jesteś w stanie osobiście złożyć dokumentów, możesz to zrobić przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo nie musi być poświadczone notarialnie. Wystarczy wypełnić druk pełnomocnictwa. Przypilnuj pełnomocnika, żeby w terminie dostarczył dokumenty!

Złożyłem dokumenty. Co dalej?

28 września zostanie ogłoszona lista przyjętych na studia. Jeżeli jesteś na tej liście, gratulujemy! Jesteś studentem Politechniki Śląskiej. Możesz zapoznać się organizacją roku akademickiego 2017/2018 i zarejestrować się w systemie obsługi toku studiów SOTS.

Nie dostałem się na studia z powodu braku miejsc...

Kandydaci, którzy z powodu braku miejsc nie dostali się na kierunek wybrany jako podstawowy, mogą zostać przyjęci na kierunek alternatywny.

Przegapiłem rekrutację...

No cóż... Zapraszamy za rok!

 Ile kosztuje studiowanie?

Studia stacjonarne są bezpłatne, studenci ponoszą opłaty jedynie za powtarzanie przedmiotów (70 zł za 1 punkt ECTS). Studia niestacjonarne (zaoczne) są płatne, opłata wynosi 2100 zł za semestr. Opłatę należy wnieść w ciągu 14 dni od podpisania umowy (na początku roku akademickiego).

 

  Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania mailowo (wgig_rekrutacja@polsl.pl) lub telefonicznie (32 237 24 02 lub 32 237 23 90).

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Rekrutacja 2017