1 października 2019
Polsko-Chiński Konkurs Art & Design Competition 2020: „Mind & Senses in Art & Design"

Na prośbę Prorektora ds. Nauki i Rozwoju prof. Marka Pawełczyka informujemy o ogłoszeniu Polsko-Chińskiego Konkursu Art & Design Competition 2020: „Mind & Senses in Art & Design", organizowanego w ramach Chińsko - Polskiego Konsorcjum Uniwersyteckiego (SPUC), którego gospodarzem w tym roku będzie Politechnika Śląska, we współpracy z Uniwersytetem Śląskim.

Poprzednia, pierwsza edycja konkursu z 2018 roku, która miała miejsce w Beijing University of Technology w Chinach, cieszyła się dużym zainteresowaniem uczestników i okazała się być niezwykle wartościową platformą do promowania dialogu między uniwersytetami w Chinach i w Polsce oraz partnerami gospodarczymi. Obecna edycja "Art & Design Competition" pozwoli na zacieśnienie takiej współpracy.

Konkurs adresowany jest do studentów i pracowników uczelni zrzeszonych w Chińsko-Polskim Konsorcjum Uniwersyteckim. Uczestnicy konkursu składają jedną pracę konkursową w wybranej przez siebie kategorii tematyczno- warsztatowej.

Tematem konkursu „Mind & Senses in Art & Design" są indywidualne interpretacje i odniesienia do tradycji i współczesności codziennego życia krajów partnerskich Konsorcjum, mogące stać się przyczynkiem do wzajemnego poznania i zbliżenia kultur oraz ich promocji.

Prace konkursowe należy składać na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej, ul. Akademicka 7 w Gliwicach w terminie do dnia 15 grudnia 2019 r. Osobami uprawnionymi do kontaktu w sprawie konkursu są:

  1. dr hab. inż. arch. Natalia Bąba-Ciosek, prof. PŚ
  2. dr hab. inż. arch. Magdalena Żmudzińska-Nowak, prof. PŚ

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie https://www.polsl.pl/en/Pages/artanddesign.aspx

Wiadomość utworzona: 1 października 2019 08:18, autor: Jacek Kocurek
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Chemicznego