6 lipca 2018
Składy grup, sem. VIII, RA2018/2019
Składy grup przedmiotów obieralnych na semestrze VIII w roku akademickim 2018/2019 - ( listy )

Wiadomość utworzona: 6 lipca 2018 08:02, autor: Jacek Staszkiewicz
29 czerwca 2018
Wybór przedmiotu fakultatywnego realizowanego na III roku studiów (semestr 06) w roku akademickim 2018/2019 dla specjalności KBiI (studia w języku polskim)

Zgodnie z planem studiów studenci, którzy podejmą studia na semestrze VI w roku akademickim 2018/2019, proszeni są o dokonanie wyboru jednego przedmiotu fakultatywnego z poniższego wykazu:

 • Projekt z budownictwa miejskiego – 27 miejsc
 • Projekt z budownictwa przemysłowego – 27 miejsc
 • Projekt z mostów – 27 miejsc

Na listy wybranych przedmiotów należy wpisywać się tylko drogą e-mailową

agnieszka.ptasznik@polsl.pl

od 2 do 5 lipca br.

O wpisie na przedmiot decyduje kolejność zgłoszeń (e-maile wysłane przed 02.07.2018r. godz. 0:00, nie będę brane pod uwagę).

W związku z obowiązującą zasadą o równej liczebności grup, w przypadku braku miejsc, wpisy będą następować zgodnie z decyzją Pana Prodziekana ds. Dydaktyki dra hab. inż. Mariusza Jaśnioka prof. nzw. w Pol. Śl.

Wiadomość utworzona: 29 czerwca 2018 14:16, autor: Jacek Staszkiewicz
11 czerwca 2018
Wybór specjalności (wyniki)
Lista studentów przydzielonych do specjalności - ( pobierz ).

Wiadomość utworzona: 11 czerwca 2018 10:17, autor: Jacek Staszkiewicz
29 maja 2018
Wybór przedmiotów fakultatywnych (sem. VIII)

WYBÓR PRZEDMIOTÓW FAKULTATYWNYCH REALIZOWANYCH NA IV ROKU STUDIÓW (semestr 08) W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 DLA SPECJALNOŚCI KBiI – S2 oraz opcji W1 i W2 dla specjalności KBII, IPB, BD (studia w języku polskim)

Zgodnie z planem studiów studenci, którzy podejmą studia na semestrze VIII w roku akademickim 2018/2019, proszeni są o dokonanie wyboru dwóch przedmiotów fakultatywnych z każdej opcji poniższego wykazu:

 • OPCJA S2 - dwa do wyboru + dwa alternatywne (według ważności dla wybierającego - KBI).
  1. Naprawa, wzmacnianie i utrzymanie budowli i konstrukcji
  2. Trwałość materiałów i konstrukcji
  3. Węzły w konstrukcjach metalowych
  4. Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe
 • OPCJA W1 - dwa do wyboru + dwa alternatywne (według ważności dla wybierającego- KBI+IPB+BD).
  1. Bridges to Future
  2. Advanced Computer Science Tools in Civil Engineering
  3. Selected Geotechnical Problems in Civil Engineering
  4. Computer Simulations in Buildings Operation
  5. Selected Steel and Steel-concrete Composite Structures
 • OPCJA W2 - dwa do wyboru + dwa alternatywne (według ważności dla wybierającego-KBI+IPB+BD).
  1. Działalność gospodarcza
  2. Nowoczesne technologie wzmacniania konstrukcji

Na listy wybranych przedmiotów należy wpisywać się tylko drogą e-mailową:

gabriela.gradon@polsl.pl
od 30 maja br. do 04 czerwca br.

O wpisie na przedmiot decyduje kolejność zgłoszeń (e-maile wysłane przed 30.05.br. godz. 00:01, nie będą brane pod uwagę).

W związku z obowiązującą zasadą o równej liczebności grup, w przypadku braku miejsc, wpisy będą następować zgodnie z decyzją Pana Prodziekana ds. Dydaktyki dra hab. inż. Mariusza Jaśnioka, prof. nzw. PŚ.

Wiadomość utworzona: 29 maja 2018 13:20, autor: Jacek Staszkiewicz
28 maja 2018
Godziny dziekańskie (1.06 i 11.06)

Na prośbę Samorządu Studenckiego ogłaszam na Wydziale Budownictwa

w dniu 1 czerwca 2018 r. od godziny 800 do godziny 2000

godziny dziekańskie

dla studentów studiów stacjonarnych w Gliwicach i w Rybniku.

Dziekan Wydziału Budownictwa
Politechniki Śląskiej
Dr hab. inż. Joanna Bzówka, prof. Pol. Śl.

Pismo (28.05.2018) - ( czytaj )


Na prośbę Samorządu Studenckiego ogłaszam na Wydziale Budownictwa

w dniu 11 czerwca 2018 r. od godziny 1330

godziny dziekańskie

dla studentów studiów stacjonarnych w Gliwicach i w Rybniku.

Dziekan Wydziału Budownictwa
Politechniki Śląskiej
Dr hab. inż. Joanna Bzówka, prof. Pol. Śl.

Pismo (28.05.2018) - ( czytaj )

Wiadomość utworzona: 28 maja 2018 13:12, autor: Jacek Staszkiewicz
Ostatnia modyfikacja: 28 maja 2018 13:19, wykonana przez: Jacek Staszkiewicz
14 maja 2018
Terminy Egzaminów Dyplomowych (st. stacjonarne i niestacjonarne)
Zapisy na danych termin odbywają się w Dziekanacie w p. 102a. Na 7 dni przed egzaminem należy złożyć teczkę z kompletem dokumentów. Niedotrzymanie tego warunku jest jednoznaczne z rezygnacją z przystąpienia do egzaminu w wybranym terminie.
 
Terminy - ( pobierz )

Wiadomość utworzona: 14 maja 2018 12:06, autor: Jacek Staszkiewicz
Ostatnia modyfikacja: 14 maja 2018 12:09, wykonana przez: Jacek Staszkiewicz
10 maja 2018
Wybór specjalności

Zgodnie z planem studiów od II roku (semestr 3) następuje podział studentów na grupy specjalnościowe:

 1. Budowlano-Architektoniczna (od sem. III)
 2. Budownictwo Drogowe (od sem. V)
 3. Inżynieria Procesów Budowlanych (od sem. V)
 4. Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie (od sem. V)

W związku z tym w dniu 28 maja br. o godz.15:15, w sali 118 odbędzie się spotkanie informacyjne na temat wyżej wymienionych specjalności z przedstawicielami odpowiednich katedr.

OBECNOŚĆ STUDENTÓW SEMESTRU II JEST OBOWIĄZKOWA

Zapisy do grup specjalnościowych (deklaracje wyboru) odbywać się będą drogą elektroniczną poprzez stronę www.polsl.pl/wydzialy/RB/Strony/Specjalnosc.aspx w dniach 30.05.br. (godz. 0:00:00) do 02.06.br. (godz. 23:59:59). Poza tym terminem strona internetowa nie będzie aktywna. Zapisów należy dokonywać używając swojej poczty elektronicznej podanej w systemie SOTS-student (najczęściej podanej w ankietach składanych w trakcie rekrutacji).

O przyporządkowaniu studenta do grupy specjalnościowej będzie decydowała wysokość średniej ze studiów osiągnięta za 1 semestr, a ostateczną decyzję podejmie PRODZIEKAN ds. Dydaktyki. Osoby, które nie złożą deklaracji, zostaną przyporządkowane do grupy specjalnościowej administracyjnie.

Wiadomość utworzona: 10 maja 2018 14:46, autor: Jacek Staszkiewicz
16 kwietnia 2018
Wybór katedry dyplomującej (studenci sem. VI st. I)
Dziekanat Wydziału Budownictwa informuje, że od 15 kwietnia do 15 maja należy złożyć deklarację wyboru katedry dyplomującej. Wszystkie informacje i wzór druku deklaracji znajdziecie tu: https://www.polsl.pl/Wydzialy/RB/Strony/ProjektPraca.aspx

Wiadomość utworzona: 16 kwietnia 2018 11:09, autor: Jacek Staszkiewicz
16 kwietnia 2018
Wybór kierującego pracą dyplomową (studenci sem. II st. II)
Dziekanat Wydziału Budownictwa informuje, że do 30 maja należy złożyć deklarację wyboru kierującego pracą dyplomową. Wszystkie informacje i wzór druku deklaracji znajdziecie tu: https://www.polsl.pl/Wydzialy/RB/Strony/ProjektPraca.aspx

Wiadomość utworzona: 16 kwietnia 2018 11:07, autor: Jacek Staszkiewicz
19 marca 2018
Stypendium Rektora (19.03)
Informacje dotyczące Stypendium Rektora (RA2017/2018):
 • lista osób którym przyznano stypendium (kierunek budownictwo oraz kierunek zarządzanie i inżynieria podukcji) - ( pobierz ),
 • informacja o kategoriach i stawkach Stypendium Rektora - ( pobierz ).
 

Wiadomość utworzona: 14 marca 2018 11:48, autor: Jacek Staszkiewicz
Ostatnia modyfikacja: 19 marca 2018 10:55, wykonana przez: Jacek Staszkiewicz
16 lutego 2018
Informacja Ośrodka Sportu Politechniki Śląskiej: Wychowanie Fizyczne
Pierwsze zajęcia z Wychowania Fizycznego w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018, odbędą się zgodnie z wydziałowym planem zajęć w
HALI SPORTOWEJ OŚRODKU SPORTU (NOWA HALA)
przy ulicy Kaszubskiej 26. Będą to zajęcia organizacyjne, na których zostanie przeprowadzony podział na grupy ćwiczebne, szkolenie BHP itd. (obecność obowiązkowa).

Wiadomość utworzona: 16 lutego 2018 14:25, autor: Jacek Staszkiewicz
Ostatnia modyfikacja: 16 lutego 2018 14:27, wykonana przez: Jacek Staszkiewicz
16 lutego 2018
Studia II stopnia, gr. KBI - Geotechnika, Nowoczesne badania w geotechnice

Zgodnie z harmonogramem wtorkowe zajęcia laboratoryjne z przedmiotu „Nowoczesne badania w geotechnice” rozpoczną się od 27.02.2018 r. w godz. 12:00 - 16:15. Natomiast wykłady będą realizowane od pierwszego tygodnia zajęć (w środy i w czwartki). W razie wątpliwości proszę o kontakt w dniu 19.02.2018 (pn), w godz. 11 - 15, w s. 214.

Małgorzata Jastrzębska

Wiadomość utworzona: 16 lutego 2018 12:48, autor: Jacek Staszkiewicz
24 stycznia 2018
Składy grup, sem. VI, studia I stopnia KBI
Specjalność: Konstrukcje budowlane i inżynierskie. Składy grup dla przedmiotów: Projekt z budownictwa przemysłowego, Projekt z budownictwa miejskiego, Projekt z mostów - ( pobierz ).

Wiadomość utworzona: 24 stycznia 2018 11:49, autor: Jacek Staszkiewicz
Ostatnia modyfikacja: 24 stycznia 2018 11:50, wykonana przez: Jacek Staszkiewicz
15 lutego 2018
Wybór profilu na studiach II st. sem.II RA 2017/2018 (aktualizacja 15.02) oraz przedmioty opcjonalne
Składy grup dla profili dyplomowania - ( czytaj )
Składy grup dla przedmiotów opcjonalnych - ( czytaj )

Wiadomość utworzona: 16 stycznia 2018 11:30, autor: Jacek Staszkiewicz
Ostatnia modyfikacja: 15 lutego 2018 14:39, wykonana przez: Jacek Staszkiewicz
19 grudnia 2017
Przedmioty fakultatywne, s. VIII, studia stacjonarne I stopnia

Listy studentów, którzy dokonali wyboru przedmiotów fakultatywnych realizowanych na IV roku studiów ( semestr 08) w roku ak.2017/2018

( pobierz pdf )

Wiadomość utworzona: 19 grudnia 2017 10:04, autor: Jacek Staszkiewicz
14 grudnia 2017
Informacja dla studentów 7 semestru studiów stacjonarnych Wydziału Budownictwa odbywających praktyki semestralne

Publiczne odbiory praktyk semestralnych dla studentów 7 semestru studiów stacjonarnych odbędą się w Auli 309 Wydziału Budownictwa w godzinach od 9-14 w następującego harmonogramu:

 • 29 stycznia 2018 roku, studenci których nazwiska zaczynają się na literę A a kończą na literę J,
 • 30 stycznia 2018 roku, studenci których nazwiska zaczynają się na literę K a kończą na litery Pi,
 • 31 stycznia 2018 roku, studenci których nazwiska zaczynają się na litery Pod a kończą na literę Z.

Zapraszam wszystkich do aktywnego udziału

Wydziałowy Opiekun Praktyk
dr inż. Mirosław Kotasiński

Wiadomość utworzona: 14 grudnia 2017 12:45, autor: Jacek Staszkiewicz
9 listopada 2017
Dodatkowe szkolenie BHP
Inspektorat BHP informuje, że w dniu 29.11.2017r. o godz. 14.00 w sali 71 A (parter) na Wydziale Górnictwa i Geologii w Gliwicach odbędzie się dodatkowe szkolenie BHP dla studentów I roku. Natomiast w dniu 24.11.2017r. o godz. 16.00 w sali 223 (nad bufetem) na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii w Katowicach.

Wiadomość utworzona: 9 listopada 2017 09:09, autor: Jacek Staszkiewicz
20 października 2017
Badania profilaktyczne 2017
Badania profilaktyczne dla studentów Wydziału Budownictwa odbędą się w dniach 26 i 27 października 2017 r. (czwartek, piątek).

Wiadomość utworzona: 20 października 2017 09:37, autor: Jacek Staszkiewicz
10 października 2017
Informacja dla studentów ze znajomością języka niemieckiego

Nasza uczelnia partnerka – TU Bergakademie Freiberg – oferuje studentom z zagranicy bezpłatny kurs języka niemieckiego online, przygotowujący do funkcjonowania w niemieckojęzycznym środowisku akademickim. Dla studentów Politechniki Śląskiej specjalnie zarezerwowano miejsca na tym kursie. Osoby chętne legitymujące się znajomością języka niemieckiego na poziomie co najmniej B1 proszone są o zgłoszenie się do 12.10.2017 r. włącznie do Studium Języków Obcych Politechniki Śląskiej (Zespół Germanistów + Sekretariat) lub na podany niżej adres e-mail: grazyna.kubarska@polsl.pl.

dr Małgorzata Rachwalska-Mitas
Kierownik Studium Języków Obcych

Wiadomość utworzona: 10 października 2017 11:53, autor: Jacek Staszkiewicz
5 października 2017
Organizacja roku akademickiego 2017/2018
Pismo okólne nr 76/16/17
Rektora Politechniki Śląskiej
z dnia 22 maja 2017 roku

w sprawie organizacji roku akademickiego 2017/2018 na Politechnice Śląskiej

Działając na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.) oraz zgodnie z § 16 ust. 4 Regulaminu studiów, zarządza się, co następuje:

§1

1. Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2017/2018 odbędzie się 2 października 2017 roku o godz. 10:00 w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej, w Gliwicach, ul. Konarskiego 18B.
2. Rok akademicki trwa do 30 września 2018 roku i obejmuje:

a) semestr zimowy, w tym:
- zajęcia programowe - 01.10.2017 r. (tydzień nieparzysty) - 25.01.2018 r.
w dniu 23.01.2018 r. (wtorek, tydzień parzysty) zajęcia odbywają się według planu za wtorek z tygodnia nieparzystego
w dniu 25.01.2018 r. (czwartek, tydzień parzysty) zajęcia odbywają się według planu za poniedziałek z tygodnia nieparzystego

- wakacje zimowe - 23.12.2017 r. - 02.01.2018 r.
- sesja egzaminacyjna zimowa - 26.01.2018 r. - 04.02.2018 r.
- sesja egzaminacyjna zimowa - poprawkowa - 05.02.2018 r. - 11.02.2018 r.
b) przerwa międzysemestralna - 12.02.2018 r. - 18.02.2018 r.

Termin zaliczenia semestru 28.02.2018 r.

c) semestr letni, w tym:
- zajęcia programowe - 19.02.2018 r. (tydzień parzysty) - 20.06.2018 r.
w dniu 18.06.2018 r. (poniedziałek, tydzień nieparzysty) zajęcia odbywają się według planu za czwartek z tygodnia nieparzystego
w dniu 19.06.2018 r. (wtorek, tydzień nieparzysty) zajęcia odbywają się według planu za piątek z tygodnia nieparzystego

- wakacje wiosenne - 29.03.2017 r. - 04.04.2018 r.
- wakacje majowe - 30.04.2017 r. - 06.05.2018 r.
- sesja egzaminacyjna letnia - 21.06.2018 r. - 11.07.2018 r. i 01.09.2018 r. - 14.09.2018 r.
- sesja egzaminacyjna letnia - poprawkowa - 15.09.2017 r. - 30.09.2018 r.
- wakacje letnie wraz z praktykami - 12.07.2018 r. - 31.08.2018 r.
Termin zaliczenia semestru (roku) 30.09.2018 r.

3. Dni świąteczne wolne od zajęć dydaktycznych:
1 i 11 listopada 2018 r., 6 stycznia 2018 r., 20 i 31 maja 2018 r.
4. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:
9 maja 2018 r. - Dzień Sportu, 18 maja 2018 r. - Igry Studenckie.

§2

Traci moc Pismo Okólne nr 21/16/17 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 9 marca 2017 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2017/2018 na Politechnice Śląskiej.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2017 roku.

Rektor
Politechniki Śląskiej
Prof. dr hab. inż. Arkadiusz MĘŻYK

Pismo Okólne - ( czytaj )

Wiadomość utworzona: 5 października 2017 10:45, autor: Jacek Staszkiewicz
Ostatnia modyfikacja: 5 października 2017 10:49, wykonana przez: Jacek Staszkiewicz
Kalendarz

Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Dziekanatu Wydziału Budownictwa