A A+ A++

Rada Społeczna

Rada Społeczna w kadencji 2020-2024

 1. Przewodnicząca Rady Społecznej – Pani Dziekan Wydziału Budownictwa, prof. dr hab. inż. Joanna Bzówka,
 2. Wiceprzewodniczący Rady Społecznej – Roman Karwowski, Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Katowicach,
 3. Wiceprzewodniczący Rady Społecznej – Marek Kała, Prezes Zarządu, "Inwest-complex" Spółka z o.o.,
 4. Sekretarz Rady Społecznej – dr hab. inż. Tomasz Krykowski, prof. PŚ,
 5. Piotr Borucki, Główny Projektant, PERI Polska Sp. z o.o.,
 6. Tomasz Franczewski, Dyrektor Biura Technicznego, Budimex S.A.,
 7. Tomasz Grela, Prezes Zarządu Aluprof S.A.,
 8. Franciszek Buszka, Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Katowicach,
 9. Arkadiusz Kierkowicz, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Regionu, Eurovia Polska S.A.,
 10. Jacek Połącarz, Członek Zarządu, Dyrektor Personalny Górażdże Cement S.A.,
 11. Piotr Sabiniok, Prezes Zarządu AMK Kraków S.A.
 12. Artur Szymański, Prezes Zarządu, Gliwickie Biuro Projektów Budownictwa Przemysłowego, Projprzem S.A.
 13. Zbigniew Tabor, Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

Spotkanie

W dniu 6.10.2021 odbyło się pierwsze w nowym roku akademickim 2021/2022 posiedzenie Rady Społecznej Wydziału Budownictwa. W posiedzeniu wzięli udział:

 1. Przewodnicząca Rady Społecznej, Pani prof. dr hab. inż. Joanna Bzówka,
 2. Sekretarz Rady Społecznej, dr hab. inż. Tomasz Krykowski, prof. PŚ, oraz członkowie rady
 3. Mgr inż. Marek Badura, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Techniczny, MOSTOSTAL ZABRZE BIPROHUT S. A,
 4. Mgr inż. Franciszek Buszka, Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Katowicach,
 5. Mgr inż. Mariusz Czyszek, Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa,
 6. Mgr inż. Marek Kała, Prezes Zarządu "Inwest-complex" Sp. z o.o.,
 7. Mgr inż. Marek Karwowski, Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Katowicach,
 8. Mgr inż. Jacek Połącarz, Członek Zarządu, Dyrektor Personalny Górażdże Cement S.A.,
 9. Mgr inż. arch. Sabina Stepaniuk, Kierownik Pracowni Budowlanej, FLUOR S. A.

W spotkaniu również wzięli udział:

 1. Dr inż. Tomasz Jaśniok, Prodziekan ds. Infrastruktury i Organizacji,
 2. Prof. dr hab. inż. Jan Kubica, Kierownik Katedry Inżynierii Budowlanej,
 3. Dr hab. inż. Krzysztof Gromysz, prof. PŚ, Kierownik Studiów Doktoranckich,
 4. Dr hab. inż. Radosław Jasiński, prof. PŚ, Kierownik Laboratorium Budownictwa.

Na spotkaniu dokonano wyboru wiceprzewodniczących Rady Społecznej, kadencja 2020 – 2024. Wiceprzewodniczącymi zostali:

 1. Mgr inż. Roman Karwowski, Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Katowicach,
 2. Mgr inż. Marek Kała, Prezes Zarządu "Inwest-complex" Sp. z o.o.

Na posiedzeniu plenarnym Rady Społecznej Wydziału Budownictwa wymieniono doświadczenia oraz skupiono się na problemach rozwoju Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej w okresie pandemii COVID-19 oraz w okresie stopniowego wychodzenia z pandemii.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie