A A+ A++

Rada Społeczna

Rada Społeczna w kadencji 2020-2024

 1. Przewodnicząca Rady Społecznej – Pani Dziekan Wydziału Budownictwa, prof. dr hab. inż. Joanna Bzówka,
 2. Wiceprzewodniczący Rady Społecznej – Franciszek Buszka,
 3. Wiceprzewodniczący Rady Społecznej – Marek Kała,
 4. Sekretarz Rady Społecznej – dr hab. inż. Tomasz Krykowski, prof. PŚ,
 5. Piotr Borucki, Główny Projektant, PERI Polska Sp. z o.o.,
 6. Franciszek Buszka, Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Katowicach,
 7. Tomasz Franczewski, Dyrektor Biura Technicznego, Budimex S.A.,
 8. Tomasz Grela, Prezes Zarządu Aluprof S.A.,
 9. Marek Kała, Prezes Zarządu, "Inwest-complex" Spółka z o.o.,
 10. Roman Karwowski – Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Katowicach,
 11. Arkadiusz Kierkowicz, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Regionu, Eurovia Polska S.A.,
 12. Jacek Połącarz, Członek Zarządu, Dyrektor Personalny Górażdże Cement S.A.,
 13. Piotr Sabiniok, Członek Zarządu i Dyrektor Techniczny AMK Kraków S.A.
 14. Artur Szymański, Prezes Zarządu, Gliwickie Biuro Projektów Budownictwa Przemysłowego, Projprzem S.A.
 15. Zbigniew Tabor, Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

Spotkanie

W dniu 9 października 2019 r. na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej odbyło się trzecie zebranie Rady Społecznej Wydziału Budownictwa.

Zaproszenie na spotkanie od pani dziekan Joanny Bzówki przyjęli: Franciszek Buszka (Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa), Marek Kała (Inwest-complex Sp. z o.o.), Piotr Borucki (PERI Polska Sp. z o.o.), Zbigniew Pytlos (Budimex S.A.), Zbigniew Tabor (Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach), Krzysztof Szczepanik (Eurovia Polska S.A.) oraz Piotr Sabiniok (AMK Kraków S.A.). W spotkaniu uczestniczyli również kierownicy Katedr Wydziału Budownictwa, a gospodarzem zebrania było kolegium dziekańskie.

W trakcie spotkania dyskutowano między innymi o problemach wdrażania technologii BIM w inżynierii budowlanej, zarówno na uczelni, jak i w firmach budowlanych. Omawiano również zmiany zachodzące w szkolnictwie wyższym oraz ich wpływ na kształcenie studentów na kierunku budownictwo, w związku z obowiązująca od niedawna ustawą 2.0.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie