A A+ A++

dr hab. inż. Tomasz Krykowski, prof. PŚ

Kontakt

Katedra Mechaniki i Mostów

Notka biograficzna:

Absolwent Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach, specjalność Metody Komputerowe w Mechanice Konstrukcji w 1996 roku. Działalność naukową i dydaktyczną rozpoczął w roku 1996 roku w Katedrze Mechaniki Teoretycznej. Od 2013 roku po reorganizacji kontynuował zatrudnienie w Katedrze Mechaniki i Mostów. w 2001 roku uzyskał stopnień Doktora Nauk Technicznych a w roku 2014 stopień Doktora Habilitowanego Nauk Technicznych w specjalności Fizyka Budowli oraz Metody Komputerowe w Mechanice.

Kilkakrotnie przebywał na stażach naukowych w uniwersytetach europejskich w Wielkiej Brytanii (University of Loughborough, City University in London) oraz Słowacji (Slovak University of Technology w Bratysławie).

Autor lub współautor łącznie ponad 60 prac – monografii, artykułów krajowych i zagranicznych, publikowanych referatów na krajowych i zagranicznych konferencjach.

Członek Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Polskiego Towarzystwa Metod Komputerowych w Mechanice. w dniu 16 marca 2012 r. powołany na członka Sekcji Fizyki Budowli Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2011-2014.

Działalność naukowa i badawcza dotyczy problematyki komputerowego modelowania i opisu matematycznego sprzężonych problemów degradacji materiałów poddanych działaniu agresywnego środowiska.

Za swoją działalność dydaktyczną i organizacyjną otrzymał trzykrotnie nagrodę Rektora Politechniki Śląskiej.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie