A A+ A++

dr inż. Tomasz Jaśniok

Kontakt

Katedra Konstrukcji Budowlanych

Zainteresowania naukowe:

trwałości konstrukcji betonowych,

diagnostyka konstrukcji,

badania elektrochemiczne korozji zbrojenia w betonie.

Notka biograficzna:

Absolwent Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej w specjalności Technologia i Zarządzanie w Budownictwie (1998). Dyplomową pracę magisterską, której promotorem był dr hab. inż. Henryk Krause pt. „Termowizja w budownictwie” obronił w 1998. W tym samym roku mianowany na stanowisko asystenta i skierowany na dzienne Studia Doktoranckie na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej. W 2004 r. obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską pod kierunkiem dr hab. inż. Adama Zybury pt.: „Identyfikacja szybkości korozji zbrojenia elementów żelbetowych na podstawie pomiarów polaryzacyjnych”. Decyzja Rady Wydziału została potwierdzona wyróżnieniem Ministra Infrastruktury w kwietniu 2005 roku oraz Indywidualną Nagrodą Rektora Politechniki Śląskiej stopnia II (2005). Na kadencję 2016-2020 został wybrany na prodziekana ds. ogólnych Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej.

Naukowo specjalizuje się w zagadnieniach trwałości konstrukcji betonowych, głownie specjalizując się w elektrochemicznych badaniach korozji stali zbrojeniowej w betonie. Uczestniczył w 3. projektach badawczych KBN i w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Jest autorem i współautorem 64. publikacji krajowych i trzech książek wydanych przez PWN (Konstrukcje żelbetowe. Atlas rysunków, wyd.1; Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2. Atlas rysunków, wyd.2; Diagnostyka konstrukcji żelbetowych. Badania korozji zbrojenia i właściwości ochronnych betonu, t.2). Jest również współautorem jednego patentu i trzech zgłoszeń patentowych dotyczących zaawansowanej diagnostyki korozyjnej żelbetu, w których zaadaptowano elektrochemiczne metody polaryzacyjne.

Był promotorem blisko 60 rozpraw magisterskich, prac inżynierskich oraz projektów inżynierskich. Za działalność dydaktyczną otrzymał 3. Zespołowe Nagrody Rektora Politechniki Śląskiej. W ramach działalności w PZITB od ponad 10 lat prowadzi dla inżynierów szkolenia z zakresu diagnostyki korozyjnej konstrukcji budowlanych.

Jest członkiem Komitetu Nauki PZITB (2004), członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (2006). Był wiceprezesem śląskiego oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych (2014-2015). Był przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego VII Konferencji Naukowej Doktorantów Wydziałów Budownictwa (2006) oraz członkiem Komitetu Organizacyjnego II Konferencji (2001). Ponadto trzykrotnie był członkiem Komitetu Organizacyjnego konferencji KONTRA (2010, 2012, 2014), a w 2016 Sekretarzem.

Ma niespełna 20-letnie doświadczenie w zawodzie inżyniera budownictwa i od ponad 10-ciu lat posiada pełne uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (2005). Otrzymał tytuł rzeczoznawcy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych (2014). Ponadto opracował ponad 130 ekspertyz technicznych i projektów budowlanych.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie