A A+ A++

Pełnomocnicy Dziekana

Pełnomocnicy Dziekana Wydziału Budownictwa ds.

 • Współpracy międzynarodowej – dr inż. Szymon Dawczyński
 • Rekrutacji studentów zagranicznych na pełne studia - dr inż. Szymon Dawczyński
 • Zapewnienia jakości kształcenia – dr hab. inż. Sławomir Kwiecień, prof. PŚ
 • Ankietyzacji – dr inż. Bożena Orlik- Kożdoń
 • Systemu kontroli zarządczej – dr inż. Aleksandra Kostrzanowska-Siedlarz
 • Osób z niepełnosprawnościami – dr inż. Iwona Galman
 • Gospodarki substancjami, preparatami i odpadami niebezpiecznymi – mgr inż. Grzegorz Cygan
 • Zarządzania projektami – dr hab. inż. Marcin Kozłowski, prof. PŚ
 • BHP - dr inż. Bartłomiej Grzesik
 • Planowania i kontrolingu – mgr Agnieszka Skórkowska
 • Zdalnej edukacji - dr inż. Dawid Mrozek
 • Nadzoru nad oprogramowanie licencjonowanym - mgr inż. Jacek Staszkiewicz
 • Lokalny pełnomocnik ochrony danych osobowych - mgr inż. Marzena Gaura
 • Lokalny administrator systemów informatycznych - mgr inż. Jacek Staszkiewicz
 • Administrator Platformy Zdalnej Edukacji Wydziału Budownictwa - dr inż. Rafał Krzywoń

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Budownictwa ds. Promocji i Popularyzacji Nauki

 • dr inż. arch. Monika Sroka-Bizoń
Skład Zespołu Promocji Wydziału Budownictwa:
 • RB2 Katedra Konstrukcji Budowlanych
  dr inż. Kamil Słowiński, mgr inż. Jakub Zając
 • RB3 Katedra Procesów Budowlanych i Fizyki Budowli
  dr inż. Piotr Dudzik, dr inż. Michał Marchacz, dr inż. arch. Monika Sroka-Bizoń, dr inż. arch. Ewa Terczyńska, dr inż. Krzysztof Tytkowski, dr inż. Małgorzata Gołaszewska, dr inż. Jan Pizoń
 • RB5 Katedra Mechaniki i Mostów
  mgr inż. Jakub Krząkała, dr inż. Piotr Szczepaniak, dr inż. Barbara Wieczorek
 • RB6 Katedra Inżynierii Budowlanej
  dr inż. Rafał Krzywoń, mgr Natalia Paszek
 • RB7 Katedra Geotechniki i Dróg
  dr inż. Wojciech Sorociak
 • Samorząd Studencki Wydziału Budownictwa - 2 osoby

Koordynatorzy Dziekana

 • Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy – dr inż. Bartłomiej Grzesik
 • Wydziałowy opiekun praktyk – dr inż. Wojciech Sorociak
 • Opiekun studentów I roku studiów – dr inż. Iwona Galman
 • Wydziałowy Koordynator dla programu 3.5 "Politechnika Śląska jako Centrum Nowoczesnego Kształcenia opartego o badania i innowacje" oraz "Politechnika Śląska nowoczesnym europejskim uniwersytetem technicznym" - dr inż. Dawid Gacki

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie