Wydział Organizacji i Zarządzania realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Innowacje społeczne trzecią misją uczelni

Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Numer i nazwa Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Termin realizacji projektu: 01-12-2019 – 28-02-2021

Dofinansowanie projektu z UE: 1 046 502,74zł

Źródło finansowania:  Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Jednostka realizująca projekt: Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej

Kierownik projektu: dr Piotr Weryński

Kontakt: lidner.k@gmail.com

 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji pozwalających na poszerzenie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwój zainteresowań osób starszych w wieku 60+ w województwie śląskim, skutkujące wzrostem poziomu ich zaangażowania społecznego i obywatelskiego, zwiększenie reprezentatywności ich interesów w polityce lokalnej i regionalnej województwa.

Wsparcie kierowane jest do 252 osób starszych w tym 177 kobiet i 75 mężczyzn w wieku 60+ w województwie śląskim.

Projekt ma za zadanie:

-zapewnienie dostępności wysokiej jakości szkoleń (w tym ze zdobyciem certyfikatu) prowadzących do uzyskania kompetencji odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa,

-zapewnienie dostępności wysokiej jakości szkoleń w zakresie kompetencji cyfrowych,

- zapewnienie dostępności do szkoleń przyczyniających się do rozwoju demokracji partycypacyjnej, czyli takiej, gdzie prowadzi się konsultacje społeczne, gdzie mieszkańcy uczestniczą w tworzeniu polityki swojej gminy lub powiatu - na rzecz swoich "małych ojczyzn".

W ramach projektu przewiduje się wsparcie seniorów następującymi działaniami:

 1. Szkolenie Animator Inicjatyw Obywatelskich - AIS dla przedstawicieli z 21 środowisk lokalnych, działających na rzecz swoich środowisk.

2. Akademia Realizacji Spraw Obywatelskich - w jej ramach planuję się realizację dwóch inicjatyw:

 a. Utworzenie i obsługę Skrzynek Obywatelskich w 21 gminach.

 b. Warsztaty Seniorskie Warsztaty Aktywnego Obywatela SWAO, realizacja inicjatyw seniorskich w mojej gminie.

3. Od pomysłu do realizacji - aktywny senior w każdej gminie, gdzie pierwsze wsparcie to warsztaty z zakresu pozyskiwania i zarządzania inicjatywami na rzecz społeczności lokalnej. Druga inicjatywa, w ramach tej sekcji to organizację Eventu - Aktywny Senior w każdej gminie.

ostatnia aktualizacja: 31.01.2019
(to)

 Aktualności - Innowacje społeczne

Harmonogram szkoleń na miesiące lipiec-sierpień 2020 roku 
przez Józef Ober
 2020-06-30 09:21
 
Terminy zajęć przypadające na miesiąc lipiec zastały przeniesiona na miesiąc czerwiec 
przez Józef Ober
 2020-06-22 10:35
 
Terminy szkoleń wyjazdowych dla uczestników projektu 
przez Józef Ober
 2020-06-10 10:22
 
Harmonogram realizacji działań na czerwiec/lipiec 2020 
przez Józef Ober
 2020-06-10 10:21
 
Harmonogram realizacji działań na marzec 2020 
przez Józef Ober
 2020-06-10 10:18
 
(Więcej anonsów...)

 Innowacje społeczne - dokumenty

Regulamin Innowacje społeczne trzecią misją uczelni_.pdfRegulamin Innowacje społeczne trzecią misją uczelni_
Zał.nr 1 Formularz zgłoszeniowy.pdfZał.nr 1 Formularz zgłoszeniowy
Zał.nr 2 Oświadczenie uczestnika projektu.pdfZał.nr 2 Oświadczenie uczestnika projektu
Zał.nr 3 Karta oceny.pdfZał.nr 3 Karta oceny
Zał.nr 4 Deklaracja uczestnika.pdfZał.nr 4 Deklaracja uczestnika
Zał.nr 5 Formularz uczestnika projektu.pdfZał.nr 5 Formularz uczestnika projektu
Zał.nr 6 Oświadczenie o rezygnacji.pdfZał.nr 6 Oświadczenie o rezygnacji
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Innowacje społeczne