dr hab. Zofia Chłopek, prof. PŚ

 
 
Zakład Językoznawstwa
E-mail: Zofia.Chlopek@polsl.pl
 
Pokój nr: 112a

 

Wykształcenie i stopnie naukowe:

 • 2012: tytuł doktora habilitowanego w dyscyplinie językoznawstwo, rozprawa habilitacyjna pt. Nabywanie języków trzecich i kolejnych oraz wielojęzyczność: Aspekty psycholingwistyczne (i inne)
 • 1997: stopień doktora nauk filologicznych w dyscyplinie językoznawstwo
 • 1995–1997: studia doktoranckie na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, rozprawa doktorska pt. Testowanie komunikatywne w procesie glottodydaktycznym
 • 1989: stopień magistra nauk filologicznych w dyscyplinie językoznawstwo
 • 1984–1989: jednolite studia magisterskie na kierunku filologia angielska w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, praca magisterska pt. Adjectives of alcohol drinking in American slang: A cognitive semantic study

Zatrudnienie:

 • od 1.10.2018: Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją, Politechnika Śląska
 • 1.10.1989 – 30.09.2018: Instytut Filologii Germańskiej, Uniwersytet Wrocławski
 • 1.10.2006 – 30.09.2007: Instytut Filologii Angielskiej, Uniwersytet Wrocławski
 • 1.10.2005 – 30.09.2007: Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu, kierunek filologia angielska
 • 1.10.2004 – 30.08.2006: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, kierunek filologia angielska

Zainteresowania badacze:

 • procesy psycholingwistyczne zachodzące w umyśle podczas przyswajania i uczenia się języków drugich, trzecich i kolejnych oraz podczas komunikowania się przez osobę dwu- lub wielojęzyczną w każdym z jej języków – zwłaszcza wpływy międzyjęzykowe i transfer pojęciowy oraz rozwój świadomości metajęzykowej
 • techniki efektywnego nauczania języków nieojczystych, zwłaszcza języków trzecich i kolejnych
 • rozwijanie kompetencji interkulturowej na lekcjach języka obcego
 • motywacja do nabywania języków drugich, trzecich i kolejnych
 • wczesna dwu-/wielojęzyczność i jej konsekwencje dla rozwoju kognitywnego i językowego dziecka

Prowadzone przedmioty:

 • Wykłady: Metodyka przedmiotowa na etapach przedszkolnym i szkolnym (Fil. angielska, niemiecka); Podstawy psycholingwistyki (Lingwistyka stosowana); Podstawy dydaktyki (Fil. angielska)
 • Ćwiczenia: Współczesne badania naukowe (Fil. angielska); Basic issues in neurolinguistics (Pedagogika)
 • Seminarium dyplomowe licencjackie dla specjalności nauczycielskiej (Fil. angielska)

Wybrane publikacje:

Monografie

 • 2016. Early Bilingualism and Multilingualism: Parents’ and Caregivers’ Attitudes and Observations. Frankfurt am Main: Peter Lang.
 • 2012. Conceptual Transfer in the Multilingual Mind: Perceptions of the Gender of Sexless Entities. Wrocław, Dresden: Quaestio, Neisse Verlag.
 • 2011. Nabywanie języków trzecich i kolejnych oraz wielojęzyczność: Aspekty psycholingwistyczne (i inne). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wybrane artykuły

 • 2018. Is there a relationship between language competences and metalinguistic awareness? W: Piotr Romanowski, Małgorzata Jedynak (red.), Current Research in Bilingualism and Bilingual Education. Dordrecht: Springer, 23–39.
 • 2015. Learners of third (and additional) languages – what are they like? W: Alina Dittmann, Beata Giblak, Monika Witt (red.), Bildungsziel: Mehrsprachigkeit. Towards the Aim of Education: Multilingualism. Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, 48–61.
 • 2014. Problemy z użyciem przedimków w pisemnej produkcji w języku trzecim: analiza psycholingwistyczna i implikacje glottodydaktyczne. Lingwistyka Stosowana 10, 11–23. http://www.ls.uw.edu.pl/documents/7276721/12441255/Lingwistyka+Stosowana+10+Zofia+Chłopek.pdf
 • 2013. Reverse lexical transfer in a multilingual’s spoken production in her native language. Studia Linguistica XXXII, 33–51.
 • 2013. Psycholinguistische Prozesse im multilingualen Kopf beim Übersetzen und ihre glottodidaktischen Implikationen. W: Edyta Błachut, Józef Jarosz, Anna Małgorzewicz, Roman Opiłowski (red.), Sprachwissenschaft im Fokus germanistischer Forschung und Lehre. Band 1. Wrocław, Dresden: Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Neisse Verlag, 257–274.
 • 2011. Lexical transfer in the written production in a third language – the case of content words and function words. Studia Linguistica XXX, 39–55.
 • 2011. Das multilinguale mentale Lexikon aus der Sicht der Psycholinguistik, der Neurolinguistik und des Konnektionismus. W: Iwona Bartoszewicz, Joanna Szczęk, Artur Tworek (red.), Germanistische Linguistik im interdisziplinären Gefüge II. Wrocław, Dresden: Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Neisse Verlag, 33–39.
 • 2011. Das Lehren von Deutsch als Drittsprache in Polen. W: Edward Białek, Krzysztof Huszcza, Cezary Lipiński (red.), Texte in Bewegung setzen: Aufsätze zur Literatur- und Fremdsprachendidaktik. Dresden, Wrocław: Neisse Verlag, Quaestio, 127–140.
 • 2010. Wpływy międzyjęzykowe z L1 i L2 na L3 w trakcie dokonywania przekładu pisemnego. W: Anna Małgorzewicz (red.), Translation: Theorie – Praxis – Didaktik. Wrocław, Dresden: Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Neisse Verlag, 357–367.
 • 2009. The relationship between language learning experience, motivation and some other individual variables of mature foreign language learners. Glottodidactica 35, 69–79.
 • 2009. Transferfehler in der schriftlichen Produktion der polnischen Germanistikstudenten in ihrer Drittsprache – Englisch: Zum Form- und Inhaltstransfer. W: Wojciech Kunicki, Jacek Rzeszotnik, Eugeniusz Tomiczek (red.), Breslau und die Welt: Festschrift für Prof. Dr. Irena Światłowska-Prędota zum 65. Geburtstag. Wrocław, Dresden: Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Neisse Verlag, 515–529.
 • 2008. The Intercultural Approach to EFL teaching and learning. English Teaching Forum 46 (4), 10–19, 27.

Podręczniki i materiały dydaktyczne

 • 2018. Metodyka nauczania języka niemieckiego. Podręcznik dla studentów germanistyki i początkujących nauczycieli. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA.
 • (Z Anną Małgorzewicz). 2009. Niebezpieczne podobieństwa angielsko-niemieckie. Gramatyka w ćwiczeniach. Warszawa: REA.
 • (Jako współautorka). 2003. SŁOWNIK ANGIELSKO-POLSKI POLSKO ANGIELSKI z gramatyką. Wrocław: Wydawnictwo Europa.

Zainteresowania pozanaukowe:

Podróże

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Zofia Chłopek