KIERUNEK: Informatyka
STOPIEŃ: Pierwszy
SEMESTR: Pierwszy
LP NAZWA PRZEDMIOTU ZAJĘCIA KIEROWNIK KURSU

WWW

1 Algorytmy i struktury danych 2 ĆW Widuch Jacek URL
2 Systemy Pozycjonowania (IPA) WYK Antemijczuk Oleg URL

KIERUNEK: Informatyka
STOPIEŃ: Pierwszy
SEMESTR: Drugi
LP NAZWA PRZEDMIOTU ZAJĘCIA KIEROWNIK KURSU

WWW

1 Algorytmy i struktury danych 1 ĆW Widuch Jacek URL
2 Programowanie komputerów 2 WYK+LAB

Starosolski Roman, Krzysztof Simiński

URL
3 Analiza matematyczna i algebra liniowa WYK+ĆW

Łobos Ewa

URL

4 Fizyka WYK+ĆW Bodzenta Jerzy URL
5 Elektronika i Miernictwo WYK+ĆW Filus Zdzisław

URL

6 Elektronika i Miernictwo (Katowice) WYK+ĆW Bernacki Krzysztof

URL

7 Podstawy elektrotechniki (Gliwice i Katowice) WYK+ĆW Pułka Andrzej

URL

8 Podstawy informatyki (dzienne Gliwice) WYK+ĆW Tutajewicz Robert

URL

9 Podstawy informatyki (dzienne Katowice) WYK+ĆW Tutajewicz Robert

URL

10 Podstawy informatyki (zaoczne Gliwice) LAB Tutajewicz Robert

URL

11 Teoria Układów Cyfrowych (Katowice) WYK+ĆW Stańczyk Urszula

URL 1
URL 2

12 Teoria Układów Cyfrowych ĆW Pochopień Bolesław
Adam Opara
URL
13 Analiza matematyczna i algebra liniowa WYK Biły Barbara URL

KIERUNEK: Informatyka
STOPIEŃ: Pierwszy
SEMESTR: Czwarty
LP NAZWA PRZEDMIOTU ZAJĘCIA KIEROWNIK KURSU

WWW

1 Inżynieria oprogramowania WYK+LAB Kawulok Michał

URL

2 Programowanie komputerów 4 LAB+PROJ

Starosolski Roman

URL
3 Podstawy baz danych WYK Kozielski Stanisław URL
4 Podstawy baz danych LAB Mrozek Dariusz

URL

5 Sieci Komputerowe LAB Domański Adam URL
6 Metody Numeryczne WYK+ĆW Polański Andrzej URL
7 Systemy Mikroprocesorowe i Wbudowane ĆW Antemijczuk Oleg URL
8 Języki Asemblerowe LAB Paduch Jarosław URL
9 Języki asemblerowe ĆW Antemijczuk Oleg URL
10 Systemy mikroprocesorowe i wbudowane WYK+ĆW Małysiak Henryk email
11 Języki asemblerowe WYK+LAB Tokarz Krzysztof

URL

12 Języki Asemblerowe LAB Tokarz Krzysztof /Adam Opara URL
13 Assembler Programming Languages LAB Tokarz Krzysztof /Adam Opara URL
14 Systemy Mikroprocesorowe i Wbudowane ĆW Antemijczuk Oleg URL
15 PK4 LAB+PROJ Roman Starosolski
Łukasz Dyga
URL
16 Obliczenia równoległe WYK Zbigniew Czech URL
17 Metody Statystyczne PROJ Katarzyna Stąpor URL
URL

KIERUNEK: Informatyka
STOPIEŃ: Pierwszy
SEMESTR: Szósty
LP NAZWA PRZEDMIOTU ZAJĘCIA KIEROWNIK KURSU

WWW

1 Projekt programistyczny PROJ

Myszor Dariusz

URL
2 Hurtownie Danych i Systemy Eksploracji Danych WYK+PROJ Gorawski Marcin

URL

3 Bazy Danych 2 PROJ Augustyn Dariusz Rafał

URL

4 Programowanie Sterowników Przemysłowych WYK Gaj Piotr URL
5 Distributed Industrial Computer Systems  LAB Kwiecień Andrzej URL
6 Uniwersalne metody projektowania aplikacji na urządzenia mobilne i wbudowane  PROJ Domański Adam URL
7 Projektowanie aplikacji internetowych WYK+LAB Domański Adam URL
8 Interfejsy w systemach komputerowych LAB Mielczarek Wojciech URL
9 Grafika Komputerowa - projekt PROJ Lach Ewa

URL

10 Grafika Komputerowa LAB Szczęsna Agnieszka URL
11 Systemy Mikroprocesorowe I Wbudowane PROJ Paduch Jarosław URL
12 Biologically Inspired Artificial Intelligence PROJ Cyran Krzysztof

URL

13 Dedykowane Systemy Operacyjne LAB Gruca Aleksandra URL
14 Tworzenie Aplikacji Klasy Enterprise PROJ Kasprowski Paweł URL
15 Architektura komputerów LAB Kozielski Stanisław
Hafedh Zghidi
URL
16 Filozofia Zbigniew Orbik URL
17 DICS LAB Piotr Gaj URL
18 PSC-F PROJ Piotr Gaj URL

KIERUNEK: Informatyka
STOPIEŃ: Drugi
SEMESTR: Pierwszy
LP NAZWA PRZEDMIOTU ZAJĘCIA KIEROWNIK KURSU

WWW

1 Nowe trendy w Informatyce WYK+PROJ

Deorowicz Sebastian

URL
2 Wprowadzenie do kompilatorów WYK+ĆW+LAB

Szmal Przemysław

URL
3 Analiza ekonomiczno-finansowa WYK Nawrocki Tomasz URL
4 Mobilne Systemy Operacyjne WYK Maćkowski Michał URL
5 Analiza i projektowanie systemów informatycznych WYK+LAB Brzeski Robert URL
6 Computer Vision and Pattern Recognition LAB+SEM Stąpor Katarzyna URL
7 Praktyczne Zastosowania Wzorców Projektowych WYK Kasprowski Paweł URL
8 Trendy rozwojowe w inżynierii danych WYK Josiński Henryk URL
9 Modelowanie cyfrowe WYK+ĆW Josiński Henryk URL
URL
10 Analiza i Projektowanie Systemów Informatycznych LAB Brzeski Robert

URL

11 Projektowanie Systemów Cybernetyczno-Fizycznych PROJ Gaj Piotr URL
12 Zaawansowane Programowanie Sterowników Przemysłowych WYK Gaj Piotr URL
13 Systemy wspomagające sterowanie pojazdem WYK Ziębiński Adam URL
14 Budowa platform autonomicznych WYK Czekalski Piotr , Adam Ziębiński,Rafał Cupek URL
15 Programowanie w API Graficznych WYK+LAB Szczęsna Agnieszka URL
16 Zaawanoswanie Techniki Programowanie Grafiki Komputerowej WYK+LAB Szczęsna Agnieszka URL
17 Budowa Platform Autonomicznych WYK Czekalski Piotr, Adam Ziębiński,Rafał Cupek

URL

18 Sieci I Systemy Transmisji Danych WYK Czekalski Piotr, Adam Ziębiński,Rafał Cupek

URL

19 Projektowanie Zespołowe WYK Gruca Aleksandra URL
20 Technologie sieciowe WYK Wójcicki Robert URL
21 Narzędzia i Środowiska Zaawansowanej Analizy Danych WYK+LAB Wróbel Łukasz URL
22 Performance Evaluation of Computer Networks and Systems WYK+LAB Chydziński Andrzej URL
23 Systemy Interaktywne i Multimedialne Arkadiusz Biernacki URL
24 Algorytmy i struktury danych 2 WYK Zbigniew Czech URL

KIERUNEK: Informatyka
STOPIEŃ: Drugi
SEMESTR: Drugi
LP NAZWA PRZEDMIOTU ZAJĘCIA KIEROWNIK KURSU

WWW

1 Systemy multimedialne I interaktywne WYK+PROJ Biernacki Arkadiusz URL
2 Filozofia WYK Rąb Łukasz ---

KIERUNEK: Informatyka
STOPIEŃ: Drugi
SEMESTR: Trzeci
LP NAZWA PRZEDMIOTU ZAJĘCIA KIEROWNIK KURSU

WWW

1 Seminarium magisterskie SEM

Deorowicz Sebastian

URL
2 Seminarium magisterskie SEM

Starosolski Roman

URL
3 Technologie asystujące z urządzeniami mobilnymi WYK+LAB

Dobosz Krzysztof

URL

4 Wybrane technologie tworzenia oprogramowania WYK+LAB

Szmal Przemysław

URL
5 Zaawansowane Bazy Danych i Hurtownie Danych PROJ Gorawski Marcin URL
6 Budowa platform autonomicznych PROJ Czekalski Piotr
Adam Ziębiński
Rafał Cupek
URL
7 Technologie Mobilne PROJ Maćkowski Michał URL
8 Seminarium magisterskie SEM Stąpor Katarzyna URL
9 Chmura obliczeniowa i technologie Big Data PROJ Mrozek Dariusz

URL

10 Projektowanie Przemysłowych Systemów Komputerowych WYK+PROJ Stój Jacek URL
11 Seminarium Dyplomowe SEM Kwiecień Andrzej URL
12 Nanonauka i Nanosystemy Informatyki WYK Flak Jarosław URL
13 Seminarium dyplomowe SEM Pochopień Bolesław email
14 Operacje UAV i ich Bezpieczeństwo WYK Czekalski Piotr
Roman Czyba
URL
15 Seminarium dyplomowe SEM Szczęsna Agnieszka URL
16 Elementy Sztucznej Inteligencji w Grach Komputerowych WYK+LAB Lach Ewa

URL

17 Systemy Wirtualnej i Rozszerzonej Rzeczywistości WYK+LAB Staniszewski Michał

URL

18 Symulatory Lotu (IGT) LAB Antemijczuk Oleg URL
19 Projektowanie i rozwój Internetu WYK+PROJ Józefiok Adam URL
20 Inżynieria Internetu LAB+PROJ Piotrowska Agnieszka URL
21 Seminarium Dyplomowe SEM Sikora Marek URL
22 Seminarium Dyplomowe SEM Chydziński Andrzej URL

KIERUNEK: Informatyka
STOPIEŃ: Drugi
SEMESTR: Czwarty
LP NAZWA PRZEDMIOTU ZAJĘCIA KIEROWNIK KURSU

WWW

1 Projektowanie Przemysłowych Systemów Komputerowych WYK+PROJ Stój Jacek URL
2 Wizualizacja procesów przemysłowych WYK+LAB Cupek Rafał URL
3 Technologie Big Data w zastosowaniach Internetu Rzeczy - niestacjonarne WYK Tokarz Krzysztof, Mrozek Dariusz

URL


KIERUNEK: Informatyka Niestacjonarne
STOPIEŃ: Pierwszy
SEMESTR: Pierwszy
LP NAZWA PRZEDMIOTU ZAJĘCIA KIEROWNIK KURSU

WWW

1 Modelowanie cyfrowe WYK+ĆW Gorawski Marcin URL

KIERUNEK: Informatyka Niestacjonarne
STOPIEŃ: Pierwszy
SEMESTR: Drugi
LP NAZWA PRZEDMIOTU ZAJĘCIA KIEROWNIK KURSU

WWW

1 Analiza Matematyczna i Algebra Liniowa WYK+ĆW Bier Agnieszka, Słanina Piotr URL
2 Programowanie komputerów 2 WYK+LAB Nurzyńska Karolina

URL

3 Algorytmy i struktury danych WYK Nalepa Jakub URL
4 Podstawy Elektrotechniki ĆW Kowalik Piotr URL
5 Elektronika i Miernictwo WYK Kowalik Piotr URL
6 Teoria Układów Cyfrowych WYK+ĆW  Czekalski Piotr

URL


KIERUNEK: Informatyka Niestacjonarne
STOPIEŃ: Pierwszy
SEMESTR: Czwarty
LP NAZWA PRZEDMIOTU ZAJĘCIA KIEROWNIK KURSU

WWW

1 Algorytmy i struktury danych WYK+ĆW 

Simiński Krzysztof

URL

2 Podstawy Baz Danych WYK+LAB Bach Małgorzata

URL

3 Systemy operacyjne WYK+LAB Wróbel Łukasz URL
4 Podstawy baz danych WYK Kozielski Stanisław

URL

5 Architektura komputerów WYK Kozielski Stanisław

URL


KIERUNEK: Informatyka Niestacjonarne
STOPIEŃ: Pierwszy
SEMESTR: Szósty
LP NAZWA PRZEDMIOTU ZAJĘCIA KIEROWNIK KURSU

WWW

1 Projekt programistyczny PROJ

Myszor Dariusz

URL
2 Artificial Intelligence WYK+LAB+PROJ

Myszor Dariusz

URL
3 Hurtownie Danych WYK Gorawski Marcin

URL

4 Grafika Komputerowa WYK+PROJ Szczęsna Agnieszka URL
5 Systemy mikroprocesorowe i wbudowane WYK Zieliński Bartłomiej

URL

6 Interfejsy Obiektowo-Relacyjne LAB Ewa Płuciennik

URL


KIERUNEK: Informatyka Niestacjonarne
STOPIEŃ: Drugi
SEMESTR: Pierwszy
LP NAZWA PRZEDMIOTU ZAJĘCIA KIEROWNIK KURSU

WWW

1 Trendy Rozwojowe w Inżynierii Danych WYK Płuciennik Ewa

URL

2 Modelowanie cyfrowe WYK+LAB Josiński Henryk URL
3 Narzędzia i Środowiska Zaawansowanej Analizy Danych WYK+LAB Wróbel Łukasz URL

KIERUNEK: Informatyka Niestacjonarne
STOPIEŃ: Drugi
SEMESTR: Drugi
LP NAZWA PRZEDMIOTU ZAJĘCIA KIEROWNIK KURSU

WWW

1 Computer Vision and Pattern Recognition LAB+PROJ Świtoński Adam URL
2 Performance Evaluation of Computer Networks and Systems WYK+LAB Piotrowska Agnieszka URL

KIERUNEK: Informatyka Niestacjonarne
STOPIEŃ: Drugi
SEMESTR: Trzeci
LP NAZWA PRZEDMIOTU ZAJĘCIA KIEROWNIK KURSU

WWW

1 Chmura obliczeniowa WYK+PROJ Mrozek Dariusz

URL

2 Technologie Big Data w zastosowaniach Internetu Rzeczy WYK+LAB Mrozek Dariusz

URL


KIERUNEK: Informatyka Niestacjonarne
STOPIEŃ: Drugi
SEMESTR: Czwarty
LP NAZWA PRZEDMIOTU ZAJĘCIA KIEROWNIK KURSU

WWW

1 Analiza ekonomiczno-finansowa WYK Nawrocki Tomasz

URL

2 Seminarium Dyplomowe SEM Gorawski Marcin

email

3 Seminarium dyplomowe SEM Tokarz Krzysztof

URL

4 Metody modelowania i statystycznej analizy danych WYK Polańska Joanna

---

5 Data Mining WYK Kozielski Michał URL
6 Programowanie komputerów 2 WYK+LAB

Starosolski Roman, Krzysztof Simiński

URL
7 Algorytmy i struktury danych WYK+ĆW 

Simiński Krzysztof

URL

8 Sieci Komputerowe WYK Kwiecień Andrzej URL
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
e_Informatyka_v2