Wsparcie techniczne ONT/MathWorks w związku z COVID-19

W związku z epidemią COVID-19 firma Oprogramowanie Naukowo-Techniczne (ONT), jako dystrybutor oprogramowania firmy MathWorks podejmuje aktywne działania, aby zapewnić naszym klientom kontynuowanie szczególnie krytycznych zadań, wymagających pracy zdalnej. Przeorganizowaliśmy naszą działalność, aby umożliwić także naszym pracownikom pracę zdalną, dzięki czemu jesteśmy nadal do Państwa dyspozycji. Zespoły wsparcia technicznego (ONT i MathWorks) są przygotowane, aby udzielać Państwu pomocy.

Prosimy o zgłaszanie nam potrzeb i utrudnień powstałych u Państwa w korzystaniu z produktów firmy MathWorks w wyniku przechodzenia na pracę zdalną. Będziemy każdy przypadek traktować indywidualnie i w miarę naszych możliwości oraz w porozumieniu z firmą MathWorks wspierać Państwa w tych zmianach.

Pozdrawiam

Renata Lipczyńska
Sales Account Manager
Koordynator Licencji Ogólnouczelnianych (Campus-Wide) w Polsce

Oprogramowanie Naukowo-Techniczne sp. z o.o. sp.k.
Dystrybutor oprogramowania firmy The MathWorks, Inc. w Polsce
31-302 Kraków, ul. Pod Fortem 19
tel: +48 12 630 49 57
kom: +48 604 991 291

Instalacja i aktywacja oprogramowania MATLAB w wersji Individual

I. Pobieranie pliku instalacyjnego

1.       Utwórz konto na stronie producenta przy użyciu adresu e-mail z domeną uczelni (dla studentów -> @student.polsl.pl, dla pracowników -> @polsl.pl). Konto to możesz utworzyć klikając na klawisz "Sign in to get started" na stronie witryny informacyjnej programu MatLab utworzonej dla Politechniki Śląskiej w portalu MathWorks (witryna w języku angielskim).

2.       Przejdź na stronę: www.mathworks.com/licensecenter do modułu License Center

3.       Kliknij przycisk Associate Licencse (w prawym górnym rogu) strony.

4.       Wprowadź klucz aktywacyjny dla licencji Individual:
13950-37603-49464-18964-45295.

5.       Przejdź do strony: www.mathworks.com/downloads/web_downloads/select_release

6.       Kliknij przycisk Rrelease dla aktualnej wersji, którą ma być zainstalowana.

7.       Wybierz system operacyjny i pobierz plik instalacyjny.

II. Instalacja i aktywacja

1.       Zlokalizuj na dysku komputera plik instalacyjnego o nazwie:

·         Windows: matlab__release__win64.exe

·         Mac OS X: matlab__release_maci64.dmg.zip

·         Linux: matlab_release_glnxa64.zip

Uwaga: release oznacza nr wersji.

2.       Uruchom plik instalatora:

·         Windows: podwójne kliknięcie wcześniej pobranego pliku, automatyczne rozpakowanie się archiwum, uruchomienie pliku instalacyjnego.

·         Mac OS X: podwójne kliknięcie wcześniej pobranego pliku, utworzenie folderu o nazwie: matlab__release__maci64, przy czym release oznacza nr wersji. W folderze - podwójne kliknięcie InstallForMacOSX w celu rozpoczęcia instalacji.

·         Linux: rozpakowanie pobranego archiwum i uruchomienie skryptu Install

3.       Wybierz opcję Log in with a MathWorks Account i postępuj według kolejnych wskazówek.

4.       Wybierz licencję Indyvidual.

5.       Wybierz i zainstaluj żądane moduły składowe oprogramowania MATLAB.

6.       Po pobraniu i zainstalowaniu wybranych produktów zaznacz opcję Activate MATLAB i kliknij przycisk Next.

7.       Zweryfikuj poprawność danych użytkownika i kontynuuj proces aż do zakończenia aktywacji.

Uwaga:

Pakiet narzędzi Polyspace Bug Finder i Polyspace Code Prover stanowią osobny zestaw. Należy je instalować, korzystając z przeznaczonego dla nich kodu aktywacyjnego i numeru licencji.

W przypadku instalacji razem z programem MATLAB należy, przy pomocy tego samego pliku instalacyjnego, najpierw zainstalować MATLAB, a następnie w drugim procesie zainstalować Polyspace.

Dodatkowe narzędzia dostępne w ramach licencji

W ramach licencji każdy pracownik i student Politechniki Śląskiej może pobrać i zainstalować na swoim prywatnym komputerze oprogramowanie MATLAB. Dodatkowo można też korzystać z następujących rozwiązań chmurowych:

  • MATLAB Online – uruchamianie MATLAB w przeglądarce internetowej
  • MATLAB Drive – przechowywanie rezultatów prac w chmurze dyskowej MATLAB
  • MATLAB Mobile – korzystanie z MATLAB na telefonach z Android lub iOS
  • MATLAB Grader – tworzenie ocenianych kursów e-learningowych z możliwości otrzymywania odpowiedzi od studentów
  • Online Training – interaktywne szkolenia on-line

MATLAB installation and activation - English language version 

Installation and activation of MATLAB software – Individual version

 

I. Download installation file

1.       Create your account on the Matlab website using your e-mail address in @student.polsl.pl.
The account can be created by clicking the "Sign in to get started" button in Matlab for Silesian Univerity of Technology webpage

https://www.mathworks.com/academia/tah-portal/politechnika-slaska-31464320.html

2.       Go to: www.mathworks.com/licensecenter do modułu License Center

3.       Click Associate License or Link to license  (right upper corner).

4.       Enter the activation number for the Individual license:
13950-37603-49464-18964-45295.

5.       Go to: www.mathworks.com/downloads/web_downloads/select_release

6.       Click Rrelease for the most current version, which is to be installed.

7.       Select the operating system and download the installation file.

 

II. Installation and activation

1.   Find the installation files downloaded (see above) with a name:

  • Windowsmatlab__release__win64.exe
  • Mac OS X: matlab__release_maci64.dmg.zip
  • Linuxmatlab_release_glnxa64.zip

Note: release means the version number.

2.       Start the installation software:

·         Windows: double click downloaded file, automatic unpacking archive, the installation should start automatically.

·         Mac OS X: double click downloaded file, creating the folder named: matlab__release__maci64, where release means version number. Inside this folder please double click InstallForMacOSX file to start the installation.

·         Linux: unpack the downloaded archive, start Install script.

3.       Choose Log in with a MathWorks Account and follow the on-screen guide.

4.       Chose the Individual license.

5.       Choose and install required modules of MATLAB software (minimum set of toolboxes: Statistics and Machine Learning Toolbox, Optimization Toolbox).

6.       After downloading and installation of selected toolboxes select Activate MATLAB and click Next buton.

7.       Verify your user credentials and continue until the activation process is completed.

Additional tools available for registered users

Within the Campus license, every student can download and install MATLAB  software on ger/his private own computer. Also, you can use cloud resources as well:

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Witamy