Obecnie obowiązujący Regulamin studiów został przyjęty Uchwałą nr VIII/74/16/17
Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 kwietnia 2017 roku. Regulamin określa organizację i przebieg studiów I i II stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) oraz związane z
nimi prawa i obowiązki studentów.

Regulamin studiów wszedł w życie z dniem 1 października 2017 roku.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Regulamin studiów