Procedura postępowania dla osób przyjętych na studia na Politechnice Śląskiej

 1. Jeśli byłeś(aś) już studentem Politechniki Śląskiej, od tamtej pory nie miałeś żadnej przerwy w studiowaniu i posiadasz konto (nazwę użytkownika) w Module Studenta SOTS, to przejdź do pkt 10.
 2. Zaloguj się do Modułu Kandydata SORek (https://sorek.polsl.pl/kandydat) i na stronie wyników (Etap 6. Wyniki rekrutacji) sprawdź czy nadano Ci już numer albumu:

Rysunek 1 - wynik bieżący rekrutacji

 1. Zapisz otrzymany numer albumu (wyłącznie część liczbowa, czyli dla powyższego przykładu „123456”). Jeśli numeru jeszcze nie ma – poczekaj kilka dni i sprawdź ponownie (podczas rekrutacji letniej numery są nadawane z reguły w sierpniu i we wrześniu). Uwaga: numer albumu to nie jest numer kandydata.
 2. Jeśli znasz już swój numer albumu, to możesz zapomnieć swój login i hasło do Modułu Kandydata SORek. Nie będą Ci już potrzebne.
 3. Możesz również zapomnieć numer konta bankowego, na które dokonałeś(aś) wpłaty opłaty rekrutacyjnej (85 lub 150 zł). Ten numer konta nie będzie Ci już nigdy potrzebny. Nie dokonuj żadnych wpłat na numer konta z rekrutacji – nie będą one poprawnie księgowane! Odzyskanie tak wpłaconych kwot będzie wiązało się z wieloma kłopotami!

 4. Zarejestruj się w Module Studenta SOTS (https://sots.polsl.pl/student):

Rysunek 2 - Witaj w Module Studenta SOTS

 1. W formularzu rejestracyjnym Modułu Studenta SOTS wpisz swój numer albumu oraz dane osobowe dokładnie takie, jak podałeś(aś) podczas rekrutacji:

Rysunek 3 - Moduł Studenta

 1. Otrzymasz nową nazwę użytkownika i hasło:

Rysunek 4 - Rejestracja

 1. Od tej pory możesz korzystać z Modułu Studenta SOTS. Aktywna jest również Twoja nowa skrzynka poczty e-mail (szczegóły konfiguracji poczty są opisane na jednej ze stron Modułu Studenta). Jeśli otrzymałeś(łaś) komunikat, że konto już istnieje, oznacza to, że założyłeś(aś) je już wcześniej i nie ma potrzeby tworzenia nowego (każdy student na Politechnice Śląskiej może mieć tylko jedno konto). Jeśli nie pamiętasz hasła, to skorzystaj z opcji jego odzyskiwania.
 2. Zaloguj się i sprawdź naliczone opłaty studenckie (menu Nawigacja -> Opłaty). Jeśli opłaty nie zostały naliczone - poczekaj jeden dzień i sprawdź ponownie. Widoczne będą również wszystkie inne opłaty (z innych Twoich kierunków lub poziomów studiów).
 3. Możesz wydrukować polecenie przelewu dla jednej lub wielu opłat zaznaczając je w kolumnie „Wybierz” i klikając „Drukuj wybrane”.

Rysunek 5 - Twoje nr kont w SEOS

 1. Twój studencki numer konta jest również widoczny w polu „Twoje numery kont...”. Wszystkie Twoje wpłaty studenckie powinny być dokonywane na podany tu Twój osobisty studencki numer konta. Jeśli studiujesz na więcej niż jednym wydziale, to znajdziesz tu kilka numerów kont – po jednym dla każdego wydziału, na którym studiujesz.
 2. Wykonaj przelew opłat w odpowiedniej kwocie na właściwy numer konta. Nie przelewaj opłat na numer konta z rekrutacji – nie zostaną one poprawnie zaksięgowane i druk Twojej legitymacji może się znacznie opóźnić!
 3. Pozostałe dostępne funkcje Modułu Studenta SOTS to weryfikacja danych osobowych oraz zmiana hasła do konta (w tym konta pocztowego).
 4. Wniosek o legitymację studencką jest generowany automatycznie po rekrutacji. Jego status "nie złożony" oznacza "nie przetworzony", czyli wniosek jest zarejestrowany w systemie, ale dziekanat nie zlecił jeszcze druku legitymacji. Druk legitymacji dla studentów przyjętych w bieżącej rekrutacji nie wymaga składania wniosku w dziekanacie. Wystarczy jedynie dokonać opłaty za legitymację.
 5. Wszelkie zmiany danych osobowych będą widoczne na stronie danych osobowych po zatwierdzeniu przez dziekanat. Dotyczy to również zdjęcia. Pierwsze zdjęcie wgrane do systemu podczas rekrutacji będzie widoczne dopiero po cyfrowym podpisaniu legitymacji przez pracownika dziekanatu.
 6. W sprawach dotyczących planu zajęć, grup studenckich lub innych kwestii dotyczących organizacji studiów wszystkich informacji udziela dziekanat.
 7. Nabycie statusu studenta następuje wraz ze złożeniem ślubowania i rozpoczęciem nowego semestru. Do tego czasu masz status osoby przyjętej na studia. To jednak tylko formalność.
  Już teraz witamy Cię w gronie społeczności akademickiej Politechniki Śląskiej :)
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Procedura postępowania dla osób przyjętych na studia na Politechnice Śląskiej