Procedura postępowania dla osób przyjętych na studia na Politechnice Śląskiej

Uwaga: migracja danych pomiędzy Systemem Obsługi Rekrutacji (SORek) a Systemem Obsługi Toku Studiów (SOTS) odbywa się raz dziennie, w godzinach nocnych. Jeśli nie możesz się zarejestrować w SOTS, spróbuj ponownie jutro.

 1. Jeśli byłeś(aś) już studentem Politechniki Śląskiej, od tamtej pory nie miałeś(łaś) przerwy w studiowaniu i znasz nazwę użytkownika w Module Studenta SOTS, to przejdź do pkt 10.
 2. Zaloguj się do Modułu Kandydata SORek (https://sorek.polsl.pl/kandydat) i na stronie wyników (Etap 7. Wyniki rekrutacji) sprawdź czy nadano Ci już numer albumu:

Rysunek 1 - wynik bieżący rekrutacji

 1. Zapisz otrzymany numer albumu (wyłącznie część liczbową - w powyższym przykładzie jest to „123456”). Jeśli numeru jeszcze nie ma – poczekaj kilka dni i sprawdź ponownie (podczas rekrutacji letniej numery są nadawane z reguły we wrześniu). Uwaga: numer albumu to nie jest numer kandydata.
 2. Jeśli znasz już swój numer albumu, to możesz zapomnieć swój login i hasło do Modułu Kandydata SORek. Nie będą Ci już potrzebne.
 3. Możesz również zapomnieć numer konta bankowego, na które dokonałeś(aś) wpłaty opłaty rekrutacyjnej (85 lub 150 zł). Ten numer konta nie będzie Ci już nigdy potrzebny. Nie dokonuj żadnych wpłat na numer konta z rekrutacji – nie będą one poprawnie księgowane! Odzyskanie tak wpłaconych kwot będzie wiązało się z wieloma kłopotami!

 4. Zarejestruj się w Module Studenta SOTS (https://sots.polsl.pl/student):

Rysunek 2 - Witaj w Module Studenta SOTS

 1. W formularzu rejestracyjnym Modułu Studenta SOTS wpisz swój numer albumu oraz dane osobowe. Muszą być dokładnie takie, jak podałeś(aś) podczas rekrutacji:

Rysunek 3 - Moduł Studenta

 1. Otrzymasz nową nazwę użytkownika i hasło:

Rysunek 4 - Rejestracja

 1. Od tej pory możesz korzystać z Modułu Studenta SOTS. Aktywna jest również Twoja nowa skrzynka poczty e-mail (szczegóły konfiguracji poczty są opisane na jednej ze stron Modułu Studenta). Jeśli otrzymałeś(łaś) komunikat, że konto już istnieje, to założyłeś(aś) je już wcześniej i nie ma potrzeby tworzenia nowego (każdy student Politechniki Śląskiej może mieć tylko jedno konto). Jeśli nie pamiętasz hasła, to skorzystaj z opcji jego odzyskiwania.
 2. Zaloguj się i sprawdź naliczone opłaty studenckie (menu Nawigacja -> Opłaty). Jeśli opłaty nie zostały naliczone - poczekaj jeden dzień i sprawdź ponownie. Widoczne będą również wszystkie inne opłaty (z innych Twoich kierunków lub poziomów studiów).
 3. Możesz wydrukować polecenie przelewu dla jednej lub wielu opłat zaznaczając je w kolumnie „Wybierz” i klikając „Drukuj wybrane”.

Rysunek 5 - Twoje nr kont w SEOS

 1. Twój studencki numer konta jest również widoczny w polu „Twoje numery kont...”. Wszystkie Twoje wpłaty studenckie powinny być dokonywane na podany tu Twój osobisty numer konta. Jeśli odbywasz zajęcia na więcej niż jednym wydziale, to znajdziesz tu kilka numerów kont – po jednym dla każdego wydziału, na którym odbywasz zajęcia.
 2. Wykonaj przelew opłat w wymaganej kwocie na właściwy numer konta. Nie przelewaj opłat na numer konta z rekrutacji – nie zostaną one poprawnie zaksięgowane i druk Twojej legitymacji może się znacznie opóźnić!
  Uwaga: jeżeli Twoja dotychczasowa legitymacja jest nadal ważna, są na niej wolne miejsca do potwierdzania ważności legitymacji, a Twoje dane osobowe na legitymacji są aktualne, to nie ma potrzeby ubiegania się o nową legitymację. W takim przypadku zgłoś się jedynie do biura obsługi studentów w celu przedłużenia jej ważności.
 3. Pozostałe dostępne funkcje Modułu Studenta SOTS to weryfikacja danych osobowych oraz zmiana hasła do konta (w tym konta pocztowego).
 4. Wniosek o legitymację studencką jest generowany automatycznie po rekrutacji. Status "niezłożony" oznacza, że wniosek jest zarejestrowany w systemie, ale biuro obsługi studentów nie zleciło jeszcze wydruku legitymacji. Druk legitymacji dla studentów przyjętych w rekrutacji nie wymaga składania wniosku w biurze obsługi studentów. Wystarczy jedynie wnieść opłatę za legitymację.
 5. Wszelkie zmiany danych osobowych będą widoczne w systemie dopiero po zatwierdzeniu przez biuro obsługi studentów. Dotyczy to również zdjęcia. Pierwsze zdjęcie wgrane do systemu podczas rekrutacji będzie widoczne dopiero po cyfrowym podpisaniu legitymacji przez pracownika biura obsługi studentów.
 6. W sprawach dotyczących planu zajęć, przypisania do grupy studenckiej lub innych kwestii dotyczących organizacji studiów informacji udziela właściwe biuro obsługi studentów.
 7. Nabycie statusu studenta następuje wraz ze złożeniem ślubowania i rozpoczęciem nowego semestru. Do tego czasu masz status osoby przyjętej na studia. To jednak tylko formalność.
  Już teraz witamy Cię w gronie społeczności akademickiej Politechniki Śląskiej :)
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Procedura postępowania dla osób przyjętych na studia na Politechnice Śląskiej