27 marca 2020
NCN zapowiada wieloobszarowy konkurs dotyczący badań nad COVID-19

Rozwiązania wypracowane naukową, badawczą ścieżką zyskują coraz większe znaczenie dla walki z pandemią koronawirusa. Narodowe Centrum Nauki planuje ogłoszenie nowego konkursu, który poprzez dostarczenie naukowcom koniecznych środków finansowych umożliwi sprawne prowadzenie badań nad najbardziej istotnymi – ze zdrowotnego punktu widzenia – aspektami obecności wirusa SARS-CoV-2 w przestrzeni społecznej.

Konkurs skierowany będzie do osób realizujących czynności badawcze w związku z koronawirusem oraz pragnących wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie w celu wspomożenia walki z pandemią. Zakres tematyczny zagadnień jest wyjątkowo szeroki – obejmuje nie tylko patofizjologię choroby (a więc np. udoskonalenie testów diagnostycznych) czy mechanizmy zakażania (ze szczególnym uwzględnieniem ochrony personelu medycznego), ale dotyka również kwestii kreowania rzeczywistości komunikacyjnej i organizacyjnej (polityka zdrowotna i organizacja opieki medycznej, etyka badań i opieki nad chorymi itp.). Stan epidemii kształtuje nie tylko teraźniejszość, ale tworzy również podwaliny pod przyszłość, stwarzając konieczność pamiętania o skutkach psychologicznych, jakie obecność choroby wywołuje w przestrzeni społecznej.

Ze względu na ukierunkowanie zagadnień na kwestie związane z funkcjonowaniem w rzeczywistości epidemii, konkurs przeznaczony jest dla tych naukowców, którzy posiadają udokumentowane osiągnięcia w podanych obszarach.

Ostateczne warunki uczestnictwa zostaną zaktualizowane na stronie Narodowego Centrum Nauki  w poniedziałek 30 marca. Termin składania wniosków upływa 14 kwietnia.

Przypominamy również o politechnicznym programie projakościowym, w ramach którego również można uzyskać dofinansowanie badań związanych ze zwalczaniem COVID-19.

Wiadomość utworzona: 27 marca 2020 14:07, autor: Jacek Staszkiewicz
Ostatnia modyfikacja: 27 marca 2020 14:10, wykonana przez: Jacek Staszkiewicz
Kalendarz

Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Budownictwa