25 maja 2018
Ogłoszenie o naborze wniosków o udział w Programie Welcome to Poland

Na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z 7 lipca 2017 r. (Dz.U. z 11 sierpnia 2017 r. poz. 1530 ze zm.) Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków o udział w Programie Welcome to Poland.

Celem Programu jest wsparcie zdolności instytucjonalnej uczelni posiadających Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego oraz jednostek naukowych prowadzących kształcenie w obszarze obsługi zagranicznych studentów, doktorantów i kadry akademickiej.

Kwota finansowania przeznaczona na realizację pojedynczego Projektu wynosi maksymalnie 500 000,00 zł.

Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu

Dofinansowane mogą zostać działania związane z :

·         podnoszeniem kompetencji kadry dydaktycznej, naukowej i administracyjnej związanych z obsługą cudzoziemców;

·         rozwijaniem działań związanych z internacjonalizacją „w domu”;

·         przygotowaniem organizacyjnym uczelni do obsługi studentów i kadry z zagranicy;

·         kształtowaniem postaw otwartości i tolerancji w środowisku kadry dydaktycznej, naukowej i administracyjnej;

·         organizacją miejsca dedykowanego obsłudze studentów i kadry zagranicznej tzw. Welcome Centre.

Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA: https://programs.nawa.gov.pl/login w okresie od 22 maja 2018 do 20 lipca 2018 roku do godz. 15.00.

Ogłoszenie wyników naboru nastąpi do 31 października 2018 roku.

Wiadomość utworzona: 25 maja 2018 10:06, autor: Anna Rużeńska
 
Admin Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Centrum Zarządzania Projektami