A A+ A++

Wydział Budownictwa i Architektury jest organizatorem konkursu na "KONCEPCJĘ ARCHITEKTONICZNĄ ROZBUDOWY I MODERNIZACJI KOMPLEKSU BUDYNKÓW WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ”.

Uczestnikami konkursu mogą być absolwenci, studenci kierunków architektonicznych, osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a także wyżej wymienione podmioty występujące wspólnie (biorące wspólnie udział w konkursie), które spełniają wymagania określone w regulaminie.

Celem konkursu jest uzyskanie optymalnego rozwiązania projektowego – koncepcji architektonicznej rozbudowy i modernizacji kompleksu budynków Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej. Prace projektowe powinny objąć trzy powiązane ze sobą przedsięwzięcia:

  • przekształcenie elewacji starego skrzydła budynku;
  • przekształcenie holu głównego na parterze starej części budynku;
  • rozbudowę laboratorium w części południowo wschodniej;
  • modernizację terenu przedpola powiązanego koncepcyjnie z w/w przedsięwzięciami.

Nagrody:

  • I Nagroda – 8 000 zł brutto,
  • II Nagroda – 4 000 zł brutto.
  • III Nagroda – 3 000 zł brutto do podziału pomiędzy dalsze nagrody i wyróżnienia

Terminy:

  • Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie – do 26.03.2021 roku, do godziny 15:00.
  • Termin składania Prac konkursowych - do 30.08.2021 rok, do godziny 15:00.


W załączeniu przesyłam regulamin konkursu, oraz grafikę promującą to przedsięwzięcie. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie http://wbia.pollub.pl/pl/o-wydziale/konkurs-na-koncepcje-rozbudowy-i-modernizacji-wbia

Regulamin konkursu ... Pobierz
Pismo dziekana ... Pobierz

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie