A A+ A++

U W A G A STUDENCI KIERUNKU

A R C H I T E K T U R A

UBIEGAJĄCY SIĘ O WYJAZD NA  P R A K T Y K I   W ROKU AKADEMICKIM  2021/2022 W  RAMACH PROGRAMU   E R A S M U S +

REKRUTACJA WYDZIAŁOWA ODBYWA SIĘ  ZDALNIE . Chętni proszeni są o przesłanie  formularza aplikacyjnego kandydata na studia – załącznik 1 na adres mailowy:  joanna.serdynska@polsl.pl

    • Aplikacje proszę przesyłać w postaci formularza aplikacyjnego (plik „formularz aplikacyjny-praktyka.docx”) .
    • Okres pobytu za granicą proszę wpisywać w postaci dat: od dzień-miesiąc-rok do dzień-miesiąc-rok
    • W nazwie pliku proszę wpisać słowo ”praktyka 2021” oraz nazwisko i imię kandydata poszczególne słowa proszę rozdzielić myślnikami; np. praktyka-2021-kowalski-jan.docx

 

Warunkiem wyjazdu jest uzyskanie od firmy przyjmującej potwierdzenia przejęcia na praktykę. Potwierdzenie nie jest wymagane w momencie rekrutacji.

 

Formularz aplikacyjny praktyka ... Pobierz

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie