A A+ A++

Doktoraty

Wydział Architektury posiada prawa do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie naukowej architektura i urbanistyka. Obecnie nie są prowadzone na Wydziale studia doktoranckie, ale istnieje możliwość przygotowania doktoratu indywidualnie, pod opieką promotorów – pracowników Wydziału ze stopniem naukowym doktora habilitowanego, lub tytułem naukowym profesora. Osoby zainteresowane otwarciem przewodu doktorskiego powinny skontaktować się indywidualnie z potencjalnymi promotorami. W sprawach procedur i opłat proszę kontaktować się z dziekanatem( tel.32 237 13 89)

Dokumenty potrzebne do otwarcia przewodu doktorskiego:

  1. Podanie do Dziekana o wszczęcie przewodu doktorskiego

  2. Życiorys (cv)

  3. Ksero lub Odpis dyplomu ukończenia studiów

  4. Kwestionariusz osobowy wg wzoru 5. Wykaz dorobku naukowego i zawodowego (konieczna jest co najmniej jedna publikacja naukowa, punktowana zgodnie z art.11.2 Ustawy z dnia 14 marca 203 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki) 6. Opinia opiekuna naukowego

  5. Konspekt pracy doktorskiej

  6. Oświadczenie, że przewód doktorski nie był wszczęty na innej uczelni.

Po złożeniu dokumentów wymagana jest prezentacja konspektu pracy doktorskiej na Komisji Nauki Wydziału Architektury.

Istnieje możliwość ubiegania się o granty na badania związane z pracą doktorską, m.in. konkursy „Etiuda” i „Preludium” Narodowego Centrum Nauki, lub program „Diamentowy Grant” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wnioski składane jeszcze podczas studiów)

Więcej informacji: http://www.nauka.gov.pl/strumienie-finansowania-dla-doktorantow/

Od 2004 r. cyklicznie odbywa się zainicjowana przez nasz wydział Konferencja Doktorantów Wydziałów Architektury (KDWA). Jej celem jest przegląd tematyki prac badawczych podejmowanych przez doktorantów  - słuchaczy studiów doktoranckich kierunku architektura i urbanistyka w Polsce. Ponadto spotkanie to ma na celu integracje środowiska naukowego. Trzecim motywem spotkania w gronie polskich badaczy architektury i urbanistyki jest umożliwienie tworzenia międzywydziałowych zespołów badawczych. Idea Konferencji KDWA powstała na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w 2004 r. Inicjatorem KDWA był prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Gasidło, a opiekunami naukowymi m.in. profesorowie: Teresa Bardzińska-Bonenberg,  Sławomir Gzell, Zbigniew Kamiński, Ewa Kuryłowicz, Elżbieta Trocka-Leszczyńska, Zbigniew Zuziak. W dyskusji z uczestnikami konferencji brali udział m.in. architekci: Stanisław Niemczyk, Robert Konieczny, Łukasz Zagała, Andrzej Duda, Tomasz Konior. Poprzednie edycje edycję odbywały się w Gliwicach i w Szczyrku, a ostatnia (2017) w Gdańsku, zorganizowana we współpracy z Wydziałem Architektury Politechniki Gdańskiej.

Recenzje i streszczenia

mgr inż. arch. Maciej Bartos 

mgr inż. arch. Maciej Bartos streszczenie Streszczenie_M_Bartos ... Pobierz
mgr inż. arch. Maciej Bartos recenzja recenzja_M_Bartos_L ... Pobierz
mgr inż. arch. Maciej Bartos recenzja recenzja_M_Bartos ... Pobierz

mgr inż. arch. Andrzej Duda

mgr inż. arch. Andrzej Duda streszczenie Streszczenie ... Pobierz
mgr inż. arch. Andrzej Duda recenzja Recenzja_A_Duda_M.B.pdf ... Pobierz
mgr inż. arch. Andrzej Duda recenzja Recenzja _A_Duda_E.R.pdf ... Pobierz

mgr inż. arch. Aleksandry Piszczek

mgr inż. arch. Aleksandry Piszczek Streszczenie polskie ... Pobierz
mgr inż. arch. Aleksandry Piszczek Streszczenie angielskie ... Pobierz
mgr inż. arch. Aleksandry Piszczek recenzja prof. dr hab. inż. Tomasz Parteka ... Pobierz
mgr inż. arch. Aleksandry Piszczek recenzja dr hab. inż. arch. Rafał Blazy ... Pobierz

mgr inż. arch.  Marta Promińska

mgr inż. arch. Marta Promińska Streszczenie polskie ... Pobierz
mgr inż. arch. Marta Promińska Streszczenie angielskie ... Pobierz
mgr inż. arch. Marta Promińska recenzja dr hab. inż. arch. Anna Bać, prof. ... Pobierz
mgr inż. arch. Marta Promińska recenzja dr hab. inż. arch. Adam Nadolny, prof. PP ... Pobierz

mgr inż. arch. Karolina Szaton

mgr inż. arch. Karolina Szaton Streszczenie polskie ... Pobierz
mgr inż. arch. Karolina Szaton Streszczenie angielskie ... Pobierz
mgr inż. arch. Karolina Szaton recenzja dr hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk prof. PK ... Pobierz
mgr inż. arch. Karolina Szaton recenzja dr hab. inż. arch. Jacek Wesołowski prof. PŁ ... Pobierz

mgr inż. arch. Jacek Kamiński

mgr inż. arch. Jacek Kamiński Streszczenie polskie ... Pobierz
mgr inż. arch. Jacek Kamiński Streszczenie angielskie ... Pobierz
mgr inż. arch. Jacek Kamiński Recenzja - prof. A. Kadłuczka.pdf ... Pobierz
mgr inż. arch. Jacek Kamiński Recenzja-dr hab. inż. arch. G. Kodym-Kozaczek.pdf ... Pobierz

mgr inż. arch. Bartłomiej Gloger

mgr inż. arch. Bartłomiej Gloger streszczenie polskie ... Pobierz
mgr inż. arch. Bartłomiej Gloger streszczenie angielskie ... Pobierz
mgr inż. arch. Bartłomiej Gloger recenzja ... Pobierz
mgr inż. arch. Bartłomiej Gloger recenzja ... Pobierz
Informacja o uczestnictwie w trybie zdalnym ... Pobierz
Wykaz otwartych przewodów doktorskich ... Pobierz
Wykaz otwartych przewodów doktorskich osób spoza Wydziału ... Pobierz
Wykaz obronionych doktoratów ... Pobierz

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie