A A+ A++

Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej jest atrakcyjny dla zagranicznych studentów i stażystów

 

Prestiż uczelni zależy m.in. od jej działalności na arenie międzynarodowej. Uczelnia powinna być atrakcyjna dla studentów zagranicznych, którzy chcieliby na niej studiować, a także dla specjalistów potrzebujących dokształcania naukowego i praktycznego.

Z inicjatywy wydziału rektorzy podpisali szereg umów międzynarodowych dających studentom, doktorantom i wykładowcom możliwości wymiany zagranicznej w ramach programów ERASMUS+, CEEPUS, MoU i in.

Obecnie na wydziale w ramach programów podwójnego dyplomowania studiuje 2 studentów z Kazachstanu i student z Uzbekistanu. Na staż długoterminowy przyjeżdża doktorant z Kazachstanu. Na rok 2023/2024 zaplanowano wyjazdy 8 studentów naszego wydziału do Hiszpanii, Włoch i Niemiec w ramach programu ERASMUS+.

1–13.04.2023 na wydziale odbyło staż 9 studentów Uniwersytetu Satpajewa (Ałmaty), jednego z największych i najbardziej prestiżowych uniwersytetów w Kazachstanie.

Dwumiesięczny staż na naszym wydziale odbył dr David Meskhshvili z Gruzji, który jest prezesem Stowarzyszenia Ośrodków Dozoru Technicznego Gruzji i przewodniczącym Gruzińskiego Stowarzyszenia Transportu i Dróg.

Więcej szczegółów w relacji prof. Aleksandra Sładkowskiego na stronie http://sladkowski.com/aktualno%C5%9Bci/Wydzia%C5%82-Transportu-In%C5%BCynierii-Lotniczej-zagraniczni-studenci-sta%C5%BCy%C5%9Bci.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie