A A+ A++

Osiągnięcia

Osiągnięcia Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej

photo

Akredytacja PKA dla kierunku studiów transport

Polska Komisja Akredytacyjna w roku 2021 pozytywnie oceniła kierunek studiów transport na Politechnice Śląskiej (studia pierwszego i drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki). Ponowna ocena programowa ma się odbyć w roku akademickim 2026/2027. Wcześniej pozytywne oceny PKA zostały uzyskane w latach: 2003, 2008 i 2014.

photo

Akredytacja KAUT dla kierunku studiów transport

Studia I i II stopnia na kierunku transport na Politechnice Śląskiej mają akredytację Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT) na lata od 2018/2019 do 2022/2023.

photo

Akredytacja PKA dla kierunku studiów transport kolejowy

Polska Komisja Akredytacyjna w roku 2022 pozytywnie oceniła kierunek studiów transport kolejowy na Politechnice Śląskiej (studia pierwszego stopnia, profil praktyczny). Ponowna ocena programowa ma się odbyć w roku akademickim 2027/2028.

photo

Perspektywy – ranking studiów technicznych

W corocznym rankingu studiów technicznych ogłaszanym przez Perspektywy w zestawieniu dla kierunku transport Politechnika Śląska dwukrotnie zajmowała drugie miejsce (w latach 2017 i 2018), a od kilku lat zajmuje czwarte miejsce wśród kilkunastu uczelni (osiemnastu w roku 2022).

photo

Symbol Synergii Nauki i Biznesu

Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej został laureatem wyróżnienia „Symbol Synergii Nauki i Biznesu 2022”. Symbol to ogólnopolski program medialny, w którym są wyróżniane podmioty funkcjonujące najlepiej w swojej branży i stające się wzorem do naśladowania – właśnie symbolem.

photo

Kategoria naukowa A

Dyscyplina naukowa inżynieria lądowa, geodezja i transport na Politechnice Śląskiej (współtworzona głównie przez pracowników Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej oraz Wydziału Budownictwa) uzyskała kategorię A w wyniku ewaluacji działalności naukowej za lata 2017–2021.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie